فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
آینده استمراری در انگلیسی | اموزش گرامر Future continuous

آینده استمراری در انگلیسی | اموزش گرامر Future continuous

اینده استمراری در زبان انگلیسی عملی ادامه‌دار در آینده را تاکید می کند. به عبارتی دیگر اگر عملی در زمان مشخصی از آینده در حال انجام شدن باشد و ادامه داشته باشد از زمان آینده استمراری استفاده می کنیم. این زمان اغلب با زمان حال ساده به کار می رود . حال ساده عملی را نشان می دهد که همان لحظه با ان تلاقی کرده است.

ساختار اینده استمراری:

اینده استمراری با استفاده از فعل های will یا going to به اضافه be و فعل ing دار ساخته می شود. ساختار های زیر نحوه ساخت اینده استمراری را نشان می دهند:

ing + فعل + will + be + فاعل

ادامه جمله
ing + فعل be will فاعل
chess tonight playing be will I/ you
chess tonight playing be will she/ he/ it
chess tonight playing be will we/ they

ing + فعل + be + going to be + فاعل

ادامه جمله فعل ing دار be going to be(افعال توبی) فاعل
chess tonight playing be going to am I
chess tonight playing be going to are you/ we/ they
chess tonight playing be going to is she/ he/ it

به مثال های زیر دقت کنید:

.She will be meeting her friend tomorrow night

او فردا شب مشغول ملاقات دوستش خواهد بود.

.They are going to be staying in this house all this year

آنها کل سال را در این خانه اقامت خواهند داشت.

پر کاربرد ترین قید های زمان در اینده استمراری:

Next ( year, week, month)

this ( year, month, week)

this ( evening, morning, afternoon)

at ( 9 o’clock, 2 p.m , 6 o’clock , …..)

tomorrow

tonight

ساختار منفی حال استمراری با will:

برای منفی کردن کافی ست بعد از فعل کمکی not ,will را قرار می دهیم. به ساختار زیر دقت کنید:

ing + فعل + will + not + be + فاعل

ساختار سوالی حال استمراری با will:

برای سوالی کردن فعل کمکی will را اول جمله آورده و جای آن را با فاعل عوض می کنیم. به ساختار زیر دقت کنید:

ing + فعل + be + فاعل + will

نکته: زمانی که فاعل اول شخص است میتوانیم به جای will از فعل کمکی shall استفاده کنیم.

ادامه جمله فعل ing دار be فاعل فعل کمکی will
?chess tonight playing be I/ you
Will
?chess tonight playing be she/ he/ it Will
?chess tonight playing be we/ they
Will

ساختار منفی آینده کامل با going to:

برای منفی کردن بعد از فعل be قبل از not ,going to را قرار می دهیم. به ساختار زیر دقت کنید:

ing + فعل + be + not +going to +be + فاعل

ادامه جمله فعل ing دار be going to not be (افعال توبی) فاعل
chess tonight playing be going to not am I
chess tonight playing be going to not are  they/ we/ you
chess tonight playing be going to not is she/ he/ it

ساختار سوالی آینده کامل با going to:

برای سوالی کردن فعل be را اول جمله آورده و جای آن را با فاعل عوض می کنیم. به ساختار زیر دقت کنید:

ing + فعل + going to+ be + فاعل + be

ادامه جمله فعل ing دار be going to فاعل be (افعال توبی)
chess tonight playing be going to I Am
chess tonight playing be going to  we / they/ you Are
chess tonight playing be going to she/ he/ it Is

کاربرد آینده استمراری:

1. عملی ادامه دار را در آینده نشان می دهد. به مثال زیر دقت کنید:

I will be playing the guitar tonight

من امشب در حال پیانو زدن خواهم بود.

.I will be having fun at the party when my husband arrives

من مشغول خوش گذراندن در مهمانی خواهم بود زمانی که همسرم می رسد.

2. برای دریافت اطلاعات میتوان به صورت سوالی استفاده کرد:

?Will you be staying in this hotel tonight

آیا تو امشب در این هتل می مانی؟

?Will she be checking her emails tomorrow

آیا او فردا ایمیل هایش را چک خواهد کرد؟

3. در آینده استمراری اگر عملی کوتاه باعث قطع عمل طولانی تر شود در این صورت از when استفاده می کنیم:

.She will be having lunch when her mother sleeps

او در حال خوردن ناهار خواهد بود زمانی که مادرش خواب است.

.My sister will be at high school when you meet your parent

خواهر من در مدرسه خواهد بود زمانی که تو گدر و مادرت را ملاقات می کنی.

4. برای پیش بینی اتفاق هایی که از آن اطمینان دارید:

.She will be learning English tonight at 11 pm

او امشب ساعت 11در حال یادگیری زبان خواهد بود.

5. دو عمل که همزمان با هم در اینده اتفاق می افتند:

She will be drinking and she will be writing at home

او در خانه در حال نوشیدن و نوشتن خواهد بود.

نکاتی در اضافه کردن ing:

اگر فعل به e ختم شود حذف می شود سپس ing دریافت می کند.

live —->> living

make —->> making

اگر فعل به ie ختم شود ie تبدیل به y می شود.

lie —–>> lying

اگر فعل به حرف بی صدا ختم شود و قبل از آن یک حرف صدادار باشد, حرف آخر دوبار تکرار می شود.

stop —->> stopping

run —->> running

اگر فعل به حرف بی صدا ختم شود و قبل از آن یک حرف بی صدا باشد, حرف آخر فقط یکبار تکرار می شود.

help —->> helping

want —->> wanting

مخفف ها :

will   going to
 
شکل کامل   شکل کوتاه  شکل کامل  شکل کوتاه  
I will I’ll I am
I’m
you will   you’ll you are
you’re
she will   she’ll she is
she’s
he will he’ll he is
he’s
it will it’ll it is
it’s
we will we’ll we are
we’re
you will you’ll you are
you’re
they will they’ll they are
they’re
will not won’t    

نکته: شکل کوتاه کلمات فقط بعد از ضمایر می آید.

Ali’ll be meeting her tonight

He’ll be meeting her tonight

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفتهو اموزش مكالمه انگليسي، انواع قید در زبان انگلیسی pdf، جدول ضمایر انگلیسی با معنی و همچنین جایگاه اسم و صفت و قید در زبان انگلیسی را معرفی میکند.

جواب های کوتاه در اینده استمراری با will:

    will  
  I will    I won’t
yes, you will No, you won’t
  she/ he/ it will   she/ he/ it won’t
  we will   we won’t
  they will   they won’t

جواب های کوتاه در اینده استمراری با going to:

    going to  
  I am    I ‘m not
yes, you are No, you aren’t
  she/ he/ it is   she/ he/ it isn’t
  we are   we aren’t
  they are   they aren’t

مثال ها:

.You will be waiting for her when her plane arrives tonight

زمانیکه امشب هواپیمایش می رسد شما منتظر خواهید بود.

.He will be singing in the concert tomorrow

او فردا در حال خواندن در کنسرت خواهد بود.

.She will be playing chess tonight

او امشب مشغول شطرنج بازی کردن خواهد بود.

.She will be cleaning her room when you arrive

او زمانی که شما می رسید در حال تمیز کردن اتاقش خواهد بود.

I’m going to be ironing my clothes this evening

من عصر در حال اتوکردن لباس هایم خواهم بود.

تمرین ها:

(study) . She _____ for the IELTS exam

(do) ? What ______ when I arrive

(eat) . She______ dinner at nine o’clock

(not / study) . You ______ tomorrow night

(not / wait) . I ______ for you when your bus arrives

( he / have) ?my dinner when my wife arrives ______

پاسخ ها:

will be studying

will be doing

will be eating

will not be studying

will not be waiting

will he be having

مطالب مرتبط:

زمان اینده کامل

زمان اینده با will

زمان اینده با going to

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *