فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
آینده کامل در انگلیسی | اموزش گرامر future perfect

آینده کامل در انگلیسی | اموزش گرامر future perfect

زمان اینده کامل در زبان انگلیسی بیانگر اتفاقاتی است که در زمان مشخصی شروع و پایان می یابند. به عبارتی زمانی که می خواهیم نشان دهیم عملی زودتر از عمل دیگر پایان می یابد از زمان اینده کامل استفاده می کنیم.

.By the time I come back to Paris, I will have sold my house

قبل از اینکه به پاریس برگردم, خانه ام را خواهم فروخت.

.She going to have graduated from university by the end of this year

او تا پایان امسال از دانشگاه فارغ التحصیل خواهد شد.

در جملات بالا همانطور که کی می بینید عملی زودتر از عمل دیگر به پایان می رسد.

ساختار اینده کامل:

آینده کامل از will یا going to به اضافه have با شکل سوم فعل (p.p) ساخته می شود. برای ساخت این زمان از ساختار های زیر استفاده می شود:

شکل سوم فعل + will /going to + have + فاعل

شکل ساده فعل + be + going to + have + فاعل

ادامه جمله شکل سوم فعل فعل کمکی will , going to فاعل
 a lot of money by the end of this year saved will/ going to have I/ you/ we/ they
 a lot of money by the end of this year saved will/ going to have she/ he/ it

برای درک بهتر این ساختار ها به مثال های زیر دقت کنید:

.He will have done his driving test by Sunday

او تا یکشنبه امتحان رانندگی اش را خواهد داد.

.They will not have saved a lot of money by the end of this month

آنها تا پایان این ماه پول زیادی ذخیره نخواهند کرد.

I will have studied for my exams until midnight

من تا نیمه شب درس خواهم خواند.

I will have graduated from university by April 19th

من تا 19 ام اپریل از دانشگاه فارغ التحصیل خواهم شد.

.You will have finished your project by next month

او تا ماه بعد پروژه را تمام خواهد کرد.

We are going to have written exercise by then

ما تا آن موقع تمرین ها خواهیم نوشت.

.By the time I left , I’m going to have sold my house

تا موقعی که من بروم خانه ام را فروخته ام.

پر کاربرد ترین قید های زمان در اینده کامل:

1) By (Saturday, Thursday, Tuesday…)

2) Before then

3) Next (year, week, month…)

4) By the end of (July, March, April …)

5) Until (midnight…)

5) By the time (you go out…)

ساختار منفی آینده کامل با will:

برای منفی کردن بعد از فعل کمکی not ,will را قرار می دهیم. به ساختار زیر دقت کنید:

شکل سوم فعل + will + not + have + فاعل

ادامه جمله شکل سوم فعل فعل کمکی have شکل منفی will فاعل
  by five o’clock worked have will not I/you/ we/ they
  by five o’clock worked have will not she/ he/ it

ساختار سوالی اینده کامل:

برای سوالی کردن با will فعل کمکی will را اول جمله آورده و جای آن را با فاعل عوض می کنیم. مانند ساختار زیر:

نکته: زمانی که فاعل اول شخص است میتوانیم به جای will از فعل کمکی shall استفاده کنیم.

شکل سوم فعل + have + فاعل + will

ادامه جمله شکل سوم فعل فعل have فاعل فعل کمکی will
 ? by five o’clock worked have I/ you/ we/ they
Will
 ? by five o’clock worked have she/ he/ it Will

ساختار منفی آینده کامل با going to:

برای منفی کردن بعد از فعل be قبل از not ,going to را قرار می دهیم. به ساختار زیر دقت کنید:

شکل سوم فعل + not + be +going to + have + فاعل

ادامه جمله شکل سوم فعل فعل کمکی have going to شکل منفی be فاعل
  by five o’clock worked have going to am not I
  by five o’clock worked have going to are not you/ we/ they
  by five o’clock worked have going to is not she/ he/ it

ساختار سوالی آینده کامل با going to:

برای سوالی کردن با going to فعل be را اول جمله آورده و جای آن را با فاعل عوض می کنیم. به ساختار زیر دقت کنید:

شکل سوم فعل +going to+ have + فاعل + be

ادامه جمله شکل سوم فعل فعل کمکی have going to فاعل be
?by five o’clock  worked have going to I Am 
?by five o’clock  worked have going to you/ we/ they
Are 
?by five o’clock  worked have going to she/ he/ is Is

کاربرد آینده کامل:

1.عملی را بیان می کند که در زمان مشخصی شروع شده و پایان می یابد:

.Danny will have saved enough money by then

دنی تا آن موقع به اندازه کافی پول ذخیره خواهد کرد.

2. پیش بینی کردن اتفاقی که در آینده قرار است رخ دهد:

.They will have understood that their house is sold

آنها خواهند فهمید که خانه ی شان فروخته شده است.

نکته: می توانیم از قید های already, certainly و probably در زمان آینده کامل استفاده کنیم. این قید ها بعد از will قرار می گیرند.

.She will probably have finished her exercises by 15 April

او احتمالا تمرین هایش را تا 15 آپریل تمام خواهد کرد.

نکاتی در مورد شکل سوم افعال:

اگر فعل به حرف صدادار ختم شود و قبل از آن یک حرف بی صدا باشد, حرف آخر دوبار تکرار می‌شود.

plan —–>> planned

stop —–>> stopped

اگر فعل به حرف صدادار ختم شود و حرف قبل صدادار باشد تغییری نخواهد کرد.

play —–>> played

enjoy —–>>enjoyed

اگر انتهای فعل e داشت، فقط به آن d اضافه کنیم.

hope —–>> hoped

change —–>> changed

اگر فعل به y ختم شود, y به i تبدیل می شود.

try —–>> tried

copy —–>> copied

مخفف ها :

will   going to
 
شکل کامل   شکل کوتاه  شکل کامل  شکل کوتاه  
I will I’ll I am
I’m
you will   you’ll you are
you’re
she will   she’ll she is
she’s
he will he’ll he is
he’s
it will it’ll it is
it’s
we will we’ll we are
we’re
you will you’ll you are
you’re
they will they’ll they are
they’re
will not won’t    

نکته: شکل کوتاه کلمات فقط بعد از ضمایر می آید.

She’ll saved money by year.

Mina’ll saved money by year.

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفتهو اموزش مكالمه انگليسي، انواع قید در زبان انگلیسی pdf، جدول ضمایر انگلیسی با معنی و همچنین جایگاه اسم و صفت و قید در زبان انگلیسی را معرفی میکند.

تمرین ها:

( he / write) ?his letters when she leave the country ____

(read) .2. He ____ the book before his exam

(learn) .3. Danny _____ English before going to London

(not , learn) .4. She _____ Japanese by the end of the summer

? (you / sell) 5. When _____ your car

(not , sleep) .6. Jack _____ for six hours when he wakes up

پاسخ ها:

1.will he have written

2. will have read

3. will have learnt

4. will not have learnt

5. will you have sold

6. will not have slept

مطالب مرتبط:

زمان اینده استمراری

زمان اینده با will

زمان اینده با going to

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *