فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
اسامی ملکی در زبان انگلیسی

اسامی ملکی در زبان انگلیسی

اسامی ملکی possessive nouns:

متعلق بودن یک اسم بر دیگری را نشان می دهند. برای نشان دادن این رابطه از آپاستروف (s) استفاده می کنیم. در زبان انگلیسی بر خلاف زبان فارسی پسوند مالکیت به اسم مالک اضافه می شود.

از اپاستروف (s) برای موارد زیر استفاده می شود:

نشان دادن مالکیت مانند:

خودکار رضا

نسبت دادن صفات مانند:

دختر زیبا

نحوه ساخت اسامی ملکی:

برای ساخت اسامی ملکی به انتهای اسم ها آپاستروف(s) اضافه می کنیم. مثال:

cat’s mouse

دهان  گربه

phone’s line

خط  تلفن

Teacher’s room

اتاق معلم

Brother’s shoes

کفش های برادر

چند نکته درباره اضافه کردن آپاستروف(s) به اسم ها:

1. برای اسم هایی که پسوند s جمع دارد آپاستروف(s) اضافه نمی کنیم.به مثال های زیر توجه کنید:

cats’ mouses

دهان های گربه ها

phones’ lines

خط های تلفن ها

Teachers’ room

اتاق های معلمان

Brothers’ shoes

کفش های برادران

2. اسم هایی که s ندارند ولی جمع هستند آپاستروف (s) می گیرند.

fish’s tails

دم ماهی ها

children’s games

بازی های بچه ها

teeth’ s cats

دندان های گربه ها

feet’s lions

پاهای شیر ها

3. اگر s آخر اسم جمع نباشد به آن مانند بقیه اسم ها آپاستروف(s) اضافه میشود.

The class’s student

دانش اموز کلاس

bus’s wheel

چرخ اتوبوس

boss’s wife

همسر رئیس

Jess’s t-shirt

تی شرت جس

4. اسامی جمع به هنگام جمع شدن آپاستروف(s) می گیرند.

team’s celebration

جشن تیم

family’s member

 اعضای خانواده

men’ s jeans

مردان

children’s noise

سرو صدای بچه ها

5. اگر دو نفر مالکیت چیزی را به صورت مشترک داشته باشند آپاستروف(s) به اسم دوم اضافه می شود.

نکته: فعل به صورت مفرد می آید.

Jessica and Monica’s shop is new

مغازه های جسیکا و مونیکا جدید است

sumac and pepper’ s flavor is nice

طعم سماق و فلفل خوب است.

Paul and Bill’s job is difficult

شغل پاول و بیل سخت است.

6. اگه دو نفر جدا مالکیت چیزی را به صورت جداگانه داشته باشند هر دو اسم آپاستروف(s) می گیرند.

نکته: فعل به صورت جمع می آید.

Jessica’s and Monica’s shops are new

مغازه های جسیکا و مونیکا جدید است.

sumac’s and pepper’ s flavors are nice

طعم های سماق و فلفل خوب است.

Paul’s and Bill’s jobs are difficult

شغل های پاول و بیل سخت است.

7. اگه مالکیت چند لایه باشد یعنی برای نشان دادن ارتباط اسم قبلی را مالک اسم بعدی در نظر می گیریم.

Ali’s coat’s pocket

جیب کت علی

Reza’s computer’s mouse

موس کامپیوتر رضا

لرنیش در درس های اموزشی به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf، کلمات پرکاربرد انگلیسی، صفات ملکی در انگلیسی، ضمایر ملکی در انگلیسی و بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی معرفی می کند.

مثال هایی از اسامی ملکی:

.The French teachers’ classes are using the new books

کلاس های معلمان فرانسوی از از کتاب های جدید استفاده می کنند.

?Do you know the woman’s address

آدرس زن را داری؟

.The children’s bedtime is eight o’clock

زمان خواب بچه ها ساعت 8 است.

.Alice and Pat’s brothers are all in the army

همه برادران آلیس و پت در ارتش کار می کنند.

لینک های مفید:

گرامر زبان انگلیسی

قید ها در زبان انگلیسی

صفات در زبان انگلیسی

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *