فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
اسم جمع در انگلیسی | اسامی که همیشه جمع هستند

اسم جمع در انگلیسی | اسامی که همیشه جمع هستند

اسامی جمع در زبان انگلیسی:

در زبان انگلیسی اسامی جمع اسم هایی هستند که به صورت مفرد نوشته می شوند ولی به یک مجموعه یا گروه اشاره می کنند این گروه می تواند گروه انسان، حیوان، اشیا و …. باشد. برای مثال کلمه team را در نظر بگیرید. این کلمه به معنی “تیم” است در ظاهر به صورت مفرد نوشته می شود ولی در در معنی جمع است.

انواع اسم جمع در زبان انگلیسی:

اسامی جمع به دو دسته مفرد و جمع تقسیم می شوند. کلمه team خود مفرد است ولی با افزودن s به ان جمع می شود برای مثال کلمات زیر را در نظر بگیرید:

team (تیم) => teams (تیم ها)

class (کلاس) => classes (کلاس ها)

مثال از اسامی جمع در جمله:

He wants to play for a better team.

او می خواهد برای تیم بهتری بازی کند.

We’re in the same class for chemistry.

ما برای درس شمیمی در یک کلاس بودیم.

He kept a herd of goats on the island opposite

او گله ای از بز ها را روی به روی جزیره نگه داشت.

My family comes from Italia originally.

خانواده من اصالتا اهل ایتالیا هستند.

The lecture attracted a lot of audience.

این کنفرانس توجه حضار زیادی را به خود جلب کرد.

When he left boarding school in England, he joined the army.

وقتی او مدرسه شبانه روزی در انگلستان را ترک کرد ، به ارتش پیوست.

After three years she decided to leave the committee.

بعد از سه سال او تصمیم گرفت کمیته را ترک کند.

رایج ترین اسامی جمع در زبان انگلیسی:

معنی
اسم جمع
گله herd
کمیته committee
گله گاو cattle
خانواده family
دشمن army
تیم team
کلاس class
گروه group
کارکنان staff
بدن body
هیئت مدیره board
مجموعه series
جمعیت crowed
پشته- کومه stack
خوشه bunch
توده pile
هیئت panel
باند- گروه band
گروه ارکست orchestra
گروه زنبوران swarm
هم سرایان- خوانندگان choir
قبیله tribe
دولت government
حضار audience
هیئت داوران jury
جامعه society
خدمه کشتی crew
مردم people
گروه- دسته troop
نیروی دریایی navy
توده ابر cloud
سلسله dynasty

مطالب مرتبط:

اسامی در انگلیسی

جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی

اسامی شمارش و غیر قابل شمارش

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *