فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
افعال بی قاعده در انگلیسی | لیست کامل افعال بی قاعده انگلیسی با معنی

افعال بی قاعده در انگلیسی | لیست کامل افعال بی قاعده انگلیسی با معنی

در زبان انگلیسی افعال به دو دسته افعال با قاعده و افعال بی قاعده تقسیم می شوند. افعال بی قاعده افعالی هستند که شکل گذشته و حالت سوم فعلشان ed نمی گیرد و شکل گذشته و سوم آنها کاملا با فعل متفاوت است. در جدول زیر لیستی از افعال بی قاعده نشان داده شده است:

به طور کلی افعال با قاعده به 6 دسته زیر تقسیم می شوند :

افعال بی قاعده ای که دارای شکل مشابه هستند:

pay —->> paid ….. پرداخت کردن

گفتن ……say —->> said

افعال بی قاعده ای که شکل گذشته و سوم آنها یکی است:

خواندن ……read– –>>read

گذاشتن ……put —->> put

تنطیم کردن، غروب کردن ……set —->> set

قیمت داشتن ……cost —->> cost

افعال بی قاعده ای که دارای شکل مشابه هستند:

شروع کردن ……begin —->> begun

شنا کردن ……swim —->> swum

نوشیدن ……drink —->> drank

افعال بی قاعده ای که دارای شکل مشابه هستند:

گفتن ……tell —->> told

فروختن ……sell —->> sold

افعال بی قاعده ای که حرف اخرشان به t تبدیل می شود:

گذراندن ……spend —->> spent

ساختن ……build —->> built

احساس کردن ……feel —-> felt

افعال بی قاعده دارای شکل یکسان هستند:

خریدن ……buy —-> >bought

گرفتن ……catch —->> caught

پر کاربرد ترین افعال با قاعده:

معنی
شکل ساده شکل گذشته شکل سوم
جویدن bitten  bit bite
نوشتن written 
wrote write
فهمیدن understood 
understood understand
فکر کردن  thought 
thought think
گفتن     told
told tell
پوشیدن   worn
wore wear
پرتاپ کردن   thrown
threw throw
پاره کردن   torn
tore tear
کوک کردن   wound
wound wind
درس دادن   taught
taught teach
بیدار کردن   waken
woke wake
گریه کردن    wept
wept weep
برنده شدن   won
won win
گرفتن    taken
took take
ضربه زدن    struck
struck strike
شناکردن  swum
swam swim
جارو زدن   swept
swept sweep
گسترش دادن   spread spread spread
بوی بد دادن   stunk
stank stink
دزدیدن   stolen stole steal
گذراندن ، خرج کردن spent
spent   spend
ایستادن stood stood stand
چسبیدن   stuck
stuck stick
نیش زدن   stung
stung sting
قسم خوردن   sworn
swore swear
بادکردن یا متورم شدن   swollen
swelled swell
تاپ خوردن   swung
swung swing
شروع کردن   begun
began begin
شکست دادن   beaten
beat beat
یه هم بستن   bound
bound bind
بلند شدن   arisen
arose arise
حمل کردن   bear born born
بودن    been
was/were be
شرط بستن   bet bet bet
شروع کردن   begun
began begin
بیدار کردن   awoken
awoke awake
شدن   become became become
وزیدن   blown
blew blow
پرورش دادن   bred
bred breed
خون ریزی کردن   bled
bled bleed
اوردن   brought
brought bring
شکستن   broken
broke break
خریدن   bought
bought buy
امدن   come came come
قیمت داشتن   cost cost cost
پخش کردن  broadcast broadcast broadcast
انتخاب کردن   chosen
chose choose
سوزاندن   burnt
burnt burn
ساختن   built
built build
گرفتن   caught
caught catch
چسبیدن   clung
clung cling
منفجر شدن   burst burst burst
بریدن   cut cut cut
گذاشتن  put put put
انجام دادن   done
did do
خزیدن   crept
crept creep
احساس کردن   felt
felt feel
رانندگی کردن   driven
drove drive
نوشیدن   drunk
drank drink
خواب دیدن   dreamt
dreamt dream
کندن یا حفر کردن   dug
dug dig
افتادن   fallen
fell fall
کشیدن   drawn
drew draw
خوردن   eaten
ate eat
داد و ستد داشتن   dealt
dealt deal
فراموش کردن   forgotten
forgot forget
غذا دادن   fed
fed feed
پرواز کردن   flown
flew fly
بخشیدن   forgiven
forgave forgive
پیدا کردن   found
found find
جنگیدن   fought
fought fight
منجمد کردن   frozen
froze freeze
دادن   given
gave give
شدن یا گرفتن   gotten
got get
پرورش دادن   grown
grew grow
ممنوع کردن   forbidden
forbade forbid
پنهان کردن  hidden
hid hide
ضربه زدن   hit hit hit
داشتن   had
had have
اویزان کردن   hung
hung hang
شنیدن   heard
heard heard
صدمه زدن   hurt hurt hurt
نگهداری کردن   kept
kept keep
نگه داشتن  held
held hold
خرد کردن  ground
ground grind
قرار دادن   laid
laid lay
راهنمایی کردن   led
led lead
روشن کردن   lit
lit light
دروغ گفتن   lied
lied lie
ترک کردن   left
left leave
تکیه دادن  leant
leant lean
یاد گرفتن   learnt
learnt learn
قرض دادن  lent
lent lend
دانستن یا شناختن   known
knew know
از دست دادن   lost
lost lose
زانو زدن   knelt
knelt kneel
معنی دادن   meant
meant mean
دراز کشیدن   lain
lay lie
درست کردن   made
made make
ممکن بودن   ……
might may
خواندن   read
read read
ملاقات کردن   met
met meet  
پرداخت کردن   paid
paid pay
دویدن   run
ran run
راندن   ridden
rode ride
طلوع کردن یا بالا رفتن   risen
rose rise
چیره شدن   overtaken
overtook overtake
زنگ زدن   rung
rang ring
غروب کردن یا تنطیم کردن   set
set set
اره کردن   sawn
sawed saw
دوختن   sewn
sewed sew
دیدن   seen
saw see
فروختن   sold
sold sell
گفتن   said
said say
شلیک کردن   shot
shot shoot
ارسال کردن   sent
sent send
بیرون ریختن   shed
shed shed
لرزیدن   shaken
shook shake
نشان دادن   shown
showed show
درخشیدن   shone
shone shine
بستن   shut
shut shut
کوچک شدن   shrunk
shrank shrink
خوابیدن   slept
slept sleep
صحبت کردن   spoken
spoke speak
بو کردن   smelt
smelt smell
هجی کردن   spelt
spelt spell
نشستن   sat
sat sit
اواز خواندن sung sang sing
سر خوردن   slid
slid slide 

افعالی که هم ed می گیرند و هم شکل آنها تغییر کند:

فعل شکل گذشته شکل سوم
پرداخت کردن  light lit/ lighted lit/ lighted
نشستن  burn burnt/ burned burnt/ burned
خواب دیدن   dream dreamt/ dreamed dreamt/ dreamed
تکیه دادن  lean leant/ leaned leant/ leaned
یاد گرفتن  learn learnt/ learned learnt/ learned

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، لیست لغات 504 با معنی pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسیو همچنین بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی را معرفی میکند.

مطالب مرتبط:

افعال با قاعده

افعال لازم و متعدی

افعال مستقیم و غیر مستقیم

افعال ربطی

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *