فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
افعال حرکتی و حالتی در زبان انگلیسی | کاربرد stative and dynamic verbs

افعال حرکتی و حالتی در زبان انگلیسی | کاربرد stative and dynamic verbs

افعال در زبان انگلیسی:

در زبان انگلیسی دو نوع فعل وجود دارد: 1- افعال حرکتی(کنشی) 2- افعال حالتی

افعال حرکتی(کنشی) در زبان انگلیسی:

افعال حرکتی یا action verbs عملی را نشان می دهند که به صورت فیزیکی و حرکتی انجام می شود. نکته مهم در مورد این افعال این است که این افعال شکل استمراری دارند. به مثال زیر دقت کنید:

He usually play the piano and listen to music every day.

او معمولا هر روز پیانو می نوازد و اهنگ گوش می دهد.

دقت کنید در جمله بالا فعل play و listen افعال حرکتی هستند چون نشان دهنده کاری هستند که به صورت عملی انجام می شود.

رایج ترین افعال حرکتی:

معنی فعل حرکتی معنی
فعل حرکتی
نوشیدن drink خوردن eat
شستن wash پختن cook
رانندگی کردن drive قدم زدن walk
گوش دادن listen رفتار کردن act
نشستن sit down راندن ride
مطالعه کردن study حمل کردن carry
نقاشی کشیدن draw دویدن run
منتظر بودن wait جنگیدن fight
نشان دادن show تعمیر کردن fix
خندیدن laugh بلند شدن stand up
سفر کردن travel ذخیره کردن- نجات دادن save
نوشتن write خواندن read
توجیه کردن justify معرفی کردن introduce
حمام کردن bathe برنده شدن win
مطالعه کردن study سوال پرسیدن ask
یادگرفتن learn گفتن tell
تغییر دادن change باران باریدن rain
افتادن fall کار کردن work
استفاده کردن use کامل کردن complete
اسیب زدن hurt ترک کردن leave
خم شدن bow بغل کردن huge
صحبت کردن talk کمک کردن help
اجرا کردن perform ساختن build
پریدن jump پرتاپ کردن throw
خاموش کردن turn off روشن کردن turn on
بریدن cut امدن come
توسعه دادن develop خوابیدن sleep
حمل کردن cry بالا رفتن climb
تماس گرفتن call خواب دیدن dream
بازی کردن play پیشرفت کردن improve
خریدن buy رنگ کردن paint
تماشا کردن watch حفر کردن dig
پیش بینی کردن predict مصاحبه کردن interview
رقصیدن dance خواندن sing
تمیز کردن clean رفتن go
بافتن knit دوختن sew
نگاه کردن look at بستن close

مثال ها:

He is cooking rice for supper.

او مشغول پختن برنج برای شام است.

He plays the violin very well but can’t write music.

او ویولن را خیلی خوب می نوازد اما نمی تواند موسیقی بنویسد.

Students read the lesson and asked their question.

دانش اموزان درس را خواندند و سوالاتشان را پرسیدند.

I find that the harder I work, the more luck I seem to have.

من متوجه شدم هر چه سخت تر تلاش می کنم، بیشتر احساس خوش شانسی می کنم.

Melisa looked at him and laughed.

ملیسا به او نگاه کرد و خندید.

افعال حالتی(stative verbs) در زبان انگلیسی:

افعال حالتی یا stative verbs افعالی هستند که یک حالت را نشان می دهند و به صورت فیزیکی انجام نمی شوند . این افعال بر عکس افعال حرکتی شکل استمراری ندارند. این افعال خود به چند دسته تقسیم می شوند:

1- افعال حسی مانند: sound- seem- hear- listen, …

2- افعال ربطی مانند: become -look- appear, …

3- فعل be مانند: am, is, are

4- فعل های دیگر مانند: have- think- see, ….

برای مثال فعل need را در نظر بگیرید:

She needs some help.

She is needing some help.

فعل need چون یک فعل حالتی است ing نمی گیرد بنابراین جمله دوم اشتباه است.

دقت کنید در جمله بالا need یک فعل حالت است چون به صورت فیزیکی انجام نمی شود و فقط یک حالت را بیان می کند.

رایج ترین افعال حالتی:

معنی فعل حالتی معنی
فعل حالتی
قول دادن promise بو کردن smell
شامل شدن contain عاشق بودن love
متنفر بودن dislike دوست داشتن like
ارزو داشتن wish متنفر بودن hate
داشتن have به نظر رسیدن seem
مالک بودن own نیاز داشتن need
بستگی داشتن depend خوستن want
فهمیدن realize ترجیح دادن prefer
مخالفت کردن disagree موافقت کردن agree
بدهکار بودن owe امیدوار بودن hope
قیمت داشتن cost منظور داشتن mean
بودن be به خاطر اوردن remember
تعلق داشتن belong اعتقاد داشتن believe
تشخیص دادن recognize فکر کردن think
در نظر گرفتن consider فهمیدن understand
دانستن- شناختن know شامل بودن include

مثال ها:

I hate this music.

I’m hating this music.

من از این موزیک متنفرم.

I like this weather.

I’m liking this weather.

من این هوا را دوست دارم.

Ayesha seems unhappy.

Ayesha is seeming unhappy.

آیشا ناراحت به نظر می رسد.

I want a drink just now.

I am wanting a drink just now.

من الان نوشیدنی می خوام.

The man look like your brother.

The man is looking like your brother.

ان مرد شبیه برادر شماست.

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و اموزش مکالمه انگلیسی، صفت مفعولی در انگلیسی، پرکاربردترین افعال انگلیسی و همچنین ترتیب قیدها در انگلیسی را معرفی میکند.

افعالی که هم حرکتی هستند هم حالتی:

بعضی از افعال در هر دو گروه قرار می گیرند هم حرکتی هستند و هم حالتی. برای مثال فعل haveو think را در نظر بگیرید:

have:

فعل have اگر به معنی داشتن باشد یک فعل حالت است و همراه با ing برای بیان کار هایی مانند خوردن، حضور داشتن و .. باشد یک فعل حرکتی است.

I have a lot of good friends.

من دوستان خوب زیادی دارم.

فعل have در این مثال یک فعل حالت است چون یک حالت را نشان می دهد و در واقع کاری انجام نمی شود.

I am having dinner.

من دارم شام می خوردم.

فعل have در این مثال یک فعل کنشی است چون عمل (خوردن) به صورت فیزیکی دارد انجام می شود.

think:

فعل think اگر به معنی اعتقاد داشتن یا نظر دادن باشد یک فعل حالتی و اگر به معنی فکر کردن باشد یک فعل حرکتی است.

I think it’s so cold.

به نظر من این خیلی سرد است.

فعل think در این مثال یک فعل حالتی است اعتقاد داشتن یک حالت است و در واقع کاری انجام نمی شود.

I’m thinking about the future.

دارم در مورد اینده فکر می کنم.

فعل think در این مثال یک فعل حرکتی(کنشی) است چون عملی توسط مغز انجام می شود.

رایج ترین افعالی که هم حالتی هستند و هم حرکتی:

معنی
فعل
بودن be
داشتن have
فکر کردن think
دیدن see
چشیدن- مزه دادن taste
بو کردن smell
به نظر رسیدن look
احساس کردن feel
وزن داشتن weigh

مطالب مرتبط:

افعال حسی در زبان انگلیسی

افعال ربطی در زبان انگلیسی

فعل be و کاربرد ان در جمله

بر چسب ها:

2 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *