فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
افعال دو مفعولی در زبان انگلیسی

افعال دو مفعولی در زبان انگلیسی

مفعول چیست:

قبل از توضیح در مورد مطلب اصلی لازم است تا در مورد مفعول و نقش آن در جمله و نحوه تشخیص آنها در جمله بیشتر آشنا شویم. مفعول کسی است که کار روی ان انجام می شود در واقع اطلاعات بیشتر در مورد فاعل می دهد و در پاسخ به چه کسی را؟ و یا چه چیزی را؟ می اید.در زبان انگلیسی بعضی از افعال متعدی به دو مفعول مستقیم و غیر مستقیم نیاز دارند.

مفعول مستقیم چیست:

مفعول مستقیم مفعولی است که کار مستقیما بروی آن انجام می شود. و در پاسخ به “چه چیزی را“، “چه کسی را“ قرار میگیرد. به مثال زیر توجه کنید:

.She bought a new computer

او کامپیوتر جدید خریده است.

در مثال بالا یک مفعول وجود دارد a new computer که یک مفعول مستقیم است چون کار مستقیما بر روی ان انجام شده است و در پاسخ به چه کسی را؟ و یا چه چیزی را؟ می اید.

مفعول غیر مستقیم چیست:

مفعول غیر مستقیم کسی یا چیزی است که کار برایش انجام می شود. در پاسخ به برای چه کسی“، “به چه کسی“ قرار میگیرد. به مثال زیر دقت کنید:

.She bought me a new computer

او برای من یک کامپیوتر جدید خرید.

دقت کنید در این مثال علاوه بر computer مفعول دیگری نیز وجود دارد. computer مفعول مستقیم است چون کار بر روی ان انجام شده و me مفعول غیر مستقیم است چون کسی است کار بر روی او انجام شده است.

افعال دو مفعولی و حرف اضافه to:

اگر ابتدا مفعول مستقیم قرار گیرد مفعول غیر مستقیم بعد از ان و با حرف اضافه to می آید. به مثال های زیر دقت کنید:

.I send an e-mail to Mike

………………مفعول غیر مستقیم ….مفعول مستقیم

من یک ایمیل به mike فرستادم.

.My parents bought a smartphone to me

مفعول غیر مستقیم…….مفعول مستقیم.…………………………………………………

والدینم برای من یک گوشی هوشمند خریدند.

.I sent a fax to her

مفعول غیر مستقیم..مفعول مستقیم…….

من برای او یک فکس فرستادم.

.He give a book to me

مفعول غیر مستقیممفعول مستقیم.…………………

او به من کتاب داد.

.She gave a call to me

مفعول غیر مستقیم. مفعول مستقیم……….

او به من زنگ زد.

.He found his number to me

مفعول غیر مستقیم……مفعول مستقیم…………………..

او برای من شماره او را پیدا کرد.

پر کاربرد ترین افعال دو مفعولی که با حرف اضافه to می آیند:

فروختن   sell درس دادن  teach
پست کردن  post قرض دادن  lend
دادن   give هدیه دادن  present
غذا دادن  feed نشان دادن  show
پرداخت کردن  pay اهدا کردن  grant
پست کردن  mail خواندن  read
نوشتن  write پیشنهاد دادن  offer
ارسال کردن  send پاداش دادن  award
گفتن  tell آوردن  bring
قول دادن  promise عبور کردن- قبول شدن  pass

افعال دو مفعولی و حروف اضافه for:

اگر ابتدا مفعول مستقیم قرار گیرد همچنین مفعول غیر مستقیم بعد از آن می تواند با حرف اضافه for هم بیاید. به مثال های زیر دقت کنید:

.She booked a room for her friend

مفعول غیر مستقیممفعول مستقیم…………………..

او برای دوستش اتاق رزرو کرد.

?Can you bring some water for me

مفعول غیر مستقیم..مفعول مستقیم……………………………………..

می توانی برای من کمی اب بیاوری؟

.We bought a new apartment for ourselves

مفعول غیر مستقیم…..مفعول مستقیم…………………………………..

ما برای خودمان یک آپارتمان جدید خریدیم.

.My mother cooked a delicious meal for me

مفعول غیر مستقیممفعول مستقیم………………………………………………….

مادرم برای من غذای خوشمزه ای پخت.

پر کاربرد ترین افعال دو مفعولی که با حرف اضافه for می آیند:

پختن  cook do a favor
رزرو کردن  book سفارش دادن  order
پیدا کردن  find خریدن  buy
مهیا کردن  provide ساختن  build
رزرو کردن  reserve بافتن  knit
پختن  bake تهیه کردن  get
ساختن  make اواز خواندن  sing
اوردن  bring نگهداری کردن  keep
اماده کردن  prepare ریختن  pour

نکته: اگر مفعول غیر مستقیم ضمیر باشد اول ضمیر مفعولی می آید بعد مفعول غیر مستقیم. به مثال های زیر دقت کنید:

.We bought her a new apartment

ما برای او یک آپارتمان جدید خریدیم.

.I send him an e-mail

من یک ایمیل به او فرستادم.

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، کاربرد صفت فاعلی و مفعولی در انگلیسی، جدول ضمایر انگلیسی و همچنین بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی را معرفی میکند.

مطالب مرتبط:

افعال حسی

افعال ربطی

افعال وجهی

بر چسب ها:

2 Comments

    1. سلام و عرض ادب وقتتون بخیر بستگی به فعلتون داره بعضی فعلها مثل give,send, tell با حرف اضافه to همراه میشن بعضی فعلها مثل buy ,cook, find با حرف اضافه for

      elahe

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *