فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
افعال لازم و متعدی در زبان انگلیسی | Transitive and intransitive

افعال لازم و متعدی در زبان انگلیسی | Transitive and intransitive

فعل از نظر نیاز یا عدم نیاز به مفعول به دو دسته تقسیم می شوند:

1- افعال لازم

2- افعال متعدی

افعال متعدی(Transitive Verbs):

افعالی هستند که برای تکمیل معنای جمله نیاز به به مفعول مستقیم دارند. این افعال بدون مفعول ناقص هستند. مفعول مستقیم می تواند شخص یا اشیا باشد که عمل فعل را دریافت می کند. این افعال در همه زمانها (اینده ساده، گذشته ساده، حال استمراری و …) استفاده می شوند.به مثال زیر دقت کنید:

.I wash

.I wash the dishes

من ظرف ها را شستم.

دقت کنید در جمله اول برای شنونده این سوال پیش می اید که “چه چیزی را شستی؟” بنابراین در این دوم برای کامل شدن معنای جمله به مفعول نیاز داریم:

برای درک بهتر افعال متعدی به مثال های زیر توجه کنید:

.The teacher taught a new lesson

معلم درس جدید داد.

.They saw the accident

آنها تصادف را دیدند.

.I ride the bicycle

من دوچرخه را می رانم.

.He told a lie

او دروغ گفت.

در این جمله lieمفعول مستقیم است.

رایج ترین افعال متعدی:

آوردن   bring پرداخت کردن   pay
خوندن  read ارسال کردن  send
ساختن  make قرض دادن  lend
نشان دادن   show پیشنهاد دادن  offer
رد کردن  refuse قول دادن   promise
درس دادن   teach گفتن  tell
گرفتن   take شدن یا تهیه کردن  get
بررسی کردن  check شستن   wash
خریدن   buy نوشتن   write
شامل بودن  contain تایید کردن  verify
نهایی کردن  finalize قبول شدن یا عبور کردن  pass
ویرایش کردن  edit تنظیم کردن  set
تلفن کردن  phone بدهکار بودن  owe
اذیت کردن  annoy دادن  give

افعال لازم (Intransitive Verbs):

افعالی هستند که برای تکمیل معنای جمله نیاز به به مفعول مستقیم ندارند. این افعال در همه زمانها(اینده ساده، گذشته ساده، حال استمراری و …) استفاده می شوند. به مثال زیر دقت کنید:

.She came

او امد.

دقت کنید در جمله بالا بدون نیاز به مفعول معنی جمله کامل است فعل come نیازی به مفعول ندارد.

به مثال های زیر دقت کنید:

.The baby smiled

بچه لبخند زد.

.We talked for hours

ما چند ساعت صحبت کردیم.

.Sam is sleeping

سام دارد می خوابد.

.He sits here

او اینجا می نشیند.

.They went

آنها رفتند.

رایج ترین افعال لازم:

سرفه کردن  cough گریه کردن  cry
خندیدن  laugh لبخنذ زدن  smile
نشستن  sit رسیدن  arrive
دویدن  run دروغ گفتن  lie
شنا کردن  swim امدن  come
منفجر شدن  explode مهاجرت کردن  emigrate
مردن  die بلند شدن  rise
پاسخ دادن  respond رفتار کردن  act
کار کردن  work ادمه دادن  continue
اتفاق افتادن  happen رفتن  go
پدیدار شدن  emerge بهتر بودن  excel
صبر کردن  wait باران باریدن  rain
ظاهر شدن  appear افتادن fall
عطسه کردن  sneeze زندگی کردن  live
خوابیدن  sleep باقی ماندن  remain
اتفاق افتادن occur ناپدید شدن  disappear
موجود بودن  exist برف باریدن  snow

افعالی که هم لازم هستند هم متعدی:

در زبان انگلیسی بعضی از افعال با توجه به نوع استفاده شان می توانند هم لازم باشند و هم معتدی. به مثال زیر دقت کنید:

.She plays

.She plays football

دقت کنید که play در جمله اول یک فعل لازم است چون مفعول ندارد و در جمله دوم یک فعل متعدی است چون مفعول دارد.

رایج ترین افعالی که هم لازم هستند و هم متعدی:

باز کردن  open تغییر دادن  change
موافقت کردن  agree ادامه دادن  continue
خوردن  eat قدم زدن  walk
return دویدن  run
بازی کردن  play پرورش دادن  grow
تنطیم کردن  set زندگی کردن  live
شستن  wash بستن  close
نشستن  sit نوشتن  write
جابه جا کردن  move توقف کردن  stop
ایستادن  stand شروع کردن  start

نکته: افعال دو قسمتی هم می توانند لازم باشند و هم متعدی. برای مثال دو فعل take off و grow up را در نظر بگیرید:

.He took off his tie when he got home

او زمانی که به خانه رسید کراواتش را در آورد.

.I grew up in New Zealand

من در نیوزیلند بزرگ شدم.

دقت کنید در جمله اول فعل دو قسمتی take off یک فعل متعدی است و دارای مفعول tie است و در جمله دوم فعل دو قسمتی grow up یک فعل لازم است بنابراین مفعول نمی گیرد.

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما لیست افعال انگلیسی با معنی فارسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، لغات انگلیسی با معنی و تلفظ pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسیو همچنین بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی را معرفی میکند.

افعال متعدی با دو مفعول:

بعضی از افعال متعدی دارای مفعول مستقیم و غیر مستقیم هستند. مفعول مستقیم مفعولی است که فعل جمله روی آن انجام میشود. مفعول مستقیم از جمله حذف نمی شود چون معنی جمله بدون آن ناقص است اما مفعول غیر مستقیم می تواند از جمله حذف شود و وجود آن در جمله بستگی به موقعیت دارد و معنای جمله بدون آن کامل است. به مثال زیر دقت کنید:

.I bought Jim a new computer

مغعول مستقیم ..مفعول غیرمستقیم……..

من برای جیم یک کامپیوتر جدید خریدم.

در جمله بالا مفعول مستقیم new computer است که فعل جمله buy روی آن انجام می شود و حذف نمی شود و Jim مفعول غیر مسقیم است که می تواند از جمله حذف شود:

.I bought a new computer

مفعول مستقیم . …………………..

بر چسب ها:

2 Comments

  1. سلام. آیا در زبان انگلیسی سازوکاری وجود داره که افعال لازم رو به افعال متعدی تبدیل کنه؟ مثل تبدیل “خوابید” به “خواباند” یا تبدیل “خورد” به “خوراند” یا تبدیل “خندید” به “خنداند” در زبان فارسی

    باقر
    1. اینکه یه فعل مستقیم تبدیل بشه امکانش نیست ولی با توجه به transitive و intransitive بودن فعل ها این امکان به وجود می اید مثال My mother woke me up at 9:00 مادرم من را ساعت 9 بیدار کرد. با فعل make هم گاهی اوقات این امکان به وجود میاید His father made him go to bed پدرش مجبورش کرد که بخوابه یا His friend made him laugh دوستش مجبورش کرد تا بخنده و برای غذا دادن هم از فعل feed استفاده می شود.

      elahe

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *