فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
مفعول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی | لرنیش

مفعول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی | لرنیش

مفعول چیست:

مفعول کسی است که کار روی ان انجام می شود. و در پاسخ به چه کسی را؟ و یا چه چیزی را؟ می اید.

انواع مفعول در زبان انگلیسی:

1- مفعول مستقیم

2- مفعول غیر مستقیم

مفعول مستقیم:

در زبان انگلیسی مفعول مستقیم مفعولی است که کار مستقیما بروی آن انجام می شود. در پاسخ به چه چیزی را“، “چه کسی را“ قرار میگیرد. به مثال زیر توجه کنید:

.She bought a new computer

او کامپیوتر جدید خریده است.

در مثال بالا a new computer مفعول مستقیم است چون کار مستقیما بر روی ان انجام شده است و در پاسخ به چه کسی را؟ و یا چه چیزی را؟ می اید.

برای درک بهتر مطلب مثال هایی برای شما اماده شده است:

.She visited her friend yesterday

او دوستش را دیروز ملاقت کرد.

.Bob sell a car

باب یک ماشین خرید.

.I wrote a letter yesterday

من دیروز یک نامه نوشتم.

.My mother gave me a present for my birthday

مادرم برای تولدم به من هدیه داد.

.She cleaned her room

او اتاقش را تمیز کرد.

مفعول غیر مستقیم:

مفعول غیر مستقیم کسی یا چیزی است که کار برایش انجام می شود. در پاسخ به برای چه کسی“، “به چه کسی“، “برای چه چیزی” و “به چه چیزی قرار میگیرد. به مثال زیر دقت کنید:

.She bought me a new computer

او برای من یک کامپیوتر جدید خرید.

دقت کنید در این مثال علاوه بر computer مفعول دیگری نیز وجود دارد. computer مفعول مستقیم است چون کار بر روی ان انجام شده و me مفعول غیر مستقیم است چون کسی است که کار برایش انجام شده است.

مثال ها:

.I send an e-mail to Mike

………………مفعول غیر مستقیم ….مفعول مستقیم

من یک ایمیل به mike فرستادم.

.My parents bought a smartphone to me

مفعول غیر مستقیم…….مفعول مستقیم.…………………………………………………

والدینم برای من یک گوشی هوشمند خریدند.

.I sent a fax to her

مفعول غیر مستقیم..مفعول مستقیم…….

من برای او یک فکس فرستادم.

.He give a book to me

مفعول غیر مستقیممفعول مستقیم.…………………

او به من کتاب داد.

.She gave a call to me

مفعول غیر مستقیم. مفعول مستقیم……….

او به من زنگ زد.

.He found his number to me

مفعول غیر مستقیم……مفعول مستقیم…………………..

او برای من شماره او را پیدا کرد.

.She booked a room for her friend

مفعول غیر مستقیممفعول مستقیم…………………..

او برای دوستش اتاق رزرو کرد.

?Can you bring some water for me

مفعول غیر مستقیم..مفعول مستقیم……………………………………..

می توانی برای من کمی اب بیاوری؟

.We bought a new apartment for ourselves

مفعول غیر مستقیم…..مفعول مستقیم…………………………………..

ما برای خودمان یک آپارتمان جدید خریدیم.

.My mother cooked a delicious meal for me

مفعول غیر مستقیممفعول مستقیم………………………………………………….

مادرم برای من غذای خوشمزه ای پخت.

نکته: اگر مفعول غیر مستقیم ضمیر باشد اول ضمیر مفعولی می آید بعد مفعول غیر مستقیم. به مثال های زیر دقت کنید:

.We bought her a new apartment

ما برای او یک آپارتمان جدید خریدیم.

.I send him an e-mail

من یک ایمیل به او فرستادم.

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، لیست لغات 504 با معنی pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسیو همچنین بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی را معرفی میکند.

مطالب مرتبط:

افعال دو مفعولی

افعال کمک وجهی

لیست کامل افعال با قاعده

لیست کامل افعال بی قاعده

بر چسب ها:

2 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *