فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
افعال کمکی در زبان انگلیسی

افعال کمکی در زبان انگلیسی

فعل کمکی چیست:

افعال کمکی (auxiliary verbs) افعالی هستند که که همراه با فعل اصلی در جمله قرار می گیرند. این افعال سوالی، منفی، مثبت بودن و زمان فعل را نشان می دهند . به مثال های زیر دقت کنید:

.She is playing volleyball

او دارد فوتبال بازی می کند.

در این جمله is فعل کمکی است که همراه با فعل اصلیplay در جمله قرار گرفته است.

?Do they visit us

آیا آنها ما را ملاقات می کنند؟

در این جمله do فعل کمکی است برای سوالی کردن جمله به فعل اصلی visit کمک می کند.

رایج ترین افعال کمکی:

be

will

have

do

فعل کمکی be:

فعل be کاربرد های زیادی در زبان انگلیسی دارد می تواند به عنوان فعل کمکی یا فعل اصلی در جمله استفاده شود. فعل be به عنوان فعل کمکی شامل (am, is, are, was, were, been, being ) است و برای سوالی و منفی کردن زمان حال استمراری، گذشته استمراری و مجهول استفاده می شوند. فعل be برای اول شخص am دوم شخص are و برای سوم شخص از is استفاده می شود. فعل be یک فعل بی قاعده است بنابراین می تواند شکل های متفاوت داشته باشد. فعل همیشه با فعل دیگر در جمله می اید و می تواند مفرد، جمع، گذشته و یا …. باشد. به مثال های زیر دقت کنید:

.They are playing basketball

آنها دارند بسکتبال بازی می کنند. (زمان حال استمراری)

.She is reading a newspaper

او مشغول خواندن روزنامه است. (زمان حال استمراری)

?Are you cooking lunch now

ایا الان مشغول پختن ناهار هستید؟ (زمان حال استمراری)

.They were studying at London University

آنها مشغول درس خواندن در دانشگاه لندن بودند. (زمان گذشته استمراری)

.I was texting a message when I has an accident

من زمانی که تصادف کردم در حال نوشتن پیام بودم. (زمان گذشته استمراری)

.I was driving the whole yesterday

من کل دیروز را در حال رانندگی بودم. (زمان گذشته استمراری)

.This house was built in 1990

این خانه در سال 1990 ساخته شده است. (زمان مجهول)

افعال کمکی do, does, did

فعل do , does به عنوان فعل کمکی برای سوالی و منفی کردن زمان حال ساده استفاده می شوند. فعل کمکی do برای تمام اشخاص و فعل کمکی does برای سوم شخص به کار می رود. فعل کمکی did گذشته do, does است و برای سوالی یا منفی کردن زمان گذشته استفاده می شود. به مثال های زیر دقت کنید:

?Do they play tennis every day

آیا آنها هر روز تنیس بازی می کنند؟

?Do you clean work there

آیا شما اینجا کار می کنید؟

?Does she study nurse at university

ایا او در دانشگاه پرستاری می خواند؟

?Does he play piano

ایا او پیانو می زند؟

.She does her exercises every day

او هر روز تمرین هایش را انجام می دهد.

.I did my homework yesterday

من تکالیفم را دیروز انجام دادم.

?Did you go to the movies last night

آیا شما دیشب به سینما رفتید؟

?Did she meet her friends last week

آیا او دوستانش را هفته پیش ملاقات کرده است؟

افعال کمکی have, has, had:

این فعل شامل have, has, had است و در زمانهای حال کامل،گذشته کامل، حال کامل استمراری در جملات مثبت و سوالی و منفی به کار برده می شود. از have برای تمام اشخاص و has برای سوم شخص به کار می رود. اگر have به عنوان فعل اصلی در جمله استفاده شود مالکیت را نشان می دهد. فعل have می تواند هم به عنوان فعل اصلی و هم کمکی مورد استفاده قرار گیرد. به مثال های زیر دقت کنید:

.She has washes her clothes

او لباس هایش را شسته است.

.I have known her for six month

من او را از شش ماه است که میشناسم.

?Have you play the guitar

آیا تا به حال گیتار زدی ؟

?Have you ever written a poem

آیا تا به حال شعر نوشتی؟

.Clara hasn’t told me her new address

کلارا به من ادرس جدیدش را نگفت.

.I haven’t finished that book yet

من هنوز آن کتاب را تمام نکردم.

فعل کمکی will:

این فعل شامل won’t است و در زمان های اینده استمراری، اینده کامل و اینده ساده در جملات سوالی و منفی و مثبت به کار برده می شود.فعل will نمی تواند به عنوان فعل اصلی استفاده شود و فقط به عنوان فعل کمکی استفاده می شود. شکل will در تمام اشخاص یکسان است. به مثال های زیر دقت کنید:

.I will phone you tomorrow

من فردا با شما تماس خواهم گرفت.

.She will meet her friends next week

او دوستانش را هفته بعد ملاقات خواهد کرد.

.He won’t go to the France Next month

او ماه بعد به فرانسه نخواهد رفت.

افعال کمکی مدال:

این افعال توانایی و امکان انجام کاری را نشان می دهند. این افعال در نقش فعل کمکی قرار می گیرند. از should و shall برای بیان کردن پیشنهاد may و might برای بیان امکان و احتمال و can و could برای بیان درخواست و پیشنهاد استفاده می شود. به مثال زیر دقت کنید:

انواع افعال مدال:

could

would

will

must

may

might

should

ought to

shall

.He can’t swim

او نمی تواند شنا کند.

.You must go

تو باید بروی.

.John couldn’t speak Korean

جان نمی توانست کره ای صحبت کند.

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما لیست افعال انگلیسی با معنی فارسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، لغات انگلیسی با معنی و تلفظ pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسیو همچنین بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی را معرفی میکند.

مطالب مرتبط:

افعال ربطی

افعال مدال

افعال مستقیم و غیر مستقیم

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *