فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
بیان اهمیت نداشتن (بی تفاوتی) در زبان انگلیسی

بیان اهمیت نداشتن (بی تفاوتی) در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی برای بیان اهمیت نداشتن یا بی تفاوتی نسبت به چیزی اصطلاحات و عبارات انگلیسی زیادی وجود دارد. در ادامه به بررسی پر کاربرد ترین این عبارات خواهیم پرداخت.

رایج ترین اصطلاحات بیان بی تفاوتی در زبان انگلیسی:

I don’t care

اهمیت نمیدم

I don’t mind

برام مهم نیست

It doesn’t matter

مهم نیست

I don’t even care about it

من حتی بهش اهمیت نمیدم

Whatever. I don’t care

هر چی. اهمیت نمیدهم

I don’t care anymore

از این بیشتر اهمیت نمی دهم

I couldn’t care less

نمی توانم از این بیشتر بی اهمیت باشم

Never mind

مهم نیست

I don’t give a shit

ذره ای برام مهم نیست

So what?

خب که چی؟

I wouldn’t mind

بهش فکر نمی کنم

It makes no difference to me

برام فرقی نداره

Do what you like

هر کار دوست داری انجام بده

Why should I care?

چرا باید اهمیت بدهم؟

It’s your decision

این تصمیم توست

Do as you like. I don’t care

هر کاری دوست داری بکن. اهمیت نمی دهم

You can say whatever you like

می توانی هر چه دوست داری بگویی

I don’t care what you think about me

اهمیت نمیدهم تو چی فکر میکنی

I don’t care what people think

اهمیت نمیدم مردم چی فکر میکنن

Sorry, I don’t care

متاسفم، برام مهم نیست

ما در لرنیش آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و کلمات انگلیسی با معنی فارسی با تلفظ، کلمات کاربردی انگلیسی و همچنین بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی را به شما معرفی میکنیم.

پیشنهاد می شود که:

افعال دو قسمتی در زبان انگلیسی

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

اسامی در زبان انگلیسی

بر چسب ها:

4 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *