فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
تفاوت بین effect و  affect در زبان انگلیسی

تفاوت بین effect و affect در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی واژه های مشابه زیادی وجود دارد که باعث سر در گم و گیج شدن زبان اموزان می شود. در این درس به برسی تفاوت یکی از این کلمات پر کاربرد خواهیم پرداخت.

کاربرد effect در زبان انگلیسی:

effect به معنی “اثر- نتیجه- پیامد” است و اثر یا نتیجه چیزی را نشان می دهد. این کلمه به عنوان اسم و به ندرت به عنوان فعل استفاده می شود. به مثال های زیر دقت کنید:

The effect of junk food can damage your health.

تاثیر غذای اشغال می تواند به سلامتی شما اسیب برساند.

You will feel the effect of the medication in 20 minutes.

شما تاثیر دارو را در 20 دقیقه احساس خواهید کرد.

My father’s death had a profound effect on us all.

مرگ پدرم تاثیر عمیقی بر همه ما گذاشت.

The snow had a predictable effect on traffic.

برف تاثیر قابل پیش بینی بر ترافیک داشت.

My parent’s divorce had a big effect on me.

طلاق پدر و مادرم تاثیر زیادی روی من داشت.

کاربرد effect به عنوان فعل:

effect به عنوان فعل به معنای “عملی کردن- اجرا کردن” است.به مثال های زیر توجه کنید:

The protesters wanted to effect changes in the corrupt government.

معترضین خواستار ایجاد تغییر در دولت فاسد بودند.

The president effected many policy changes.

رئیس جمهور بسیاری از تغییرات سیاسی را اعمال کرد.

کاربرد affect در زبان انگلیسی:

affect به معنی “اثر کردن- تاثیر گذاشتن- تفاوت ایجاد کردن- تغییر دادن” است و برای بیان تاثیر گذاری یک عمل استفاده می شود. این کلمه به عنوان فعل استفاده می شود. به مثال های زیر دقت کنید:

The weather will affect my plans for the weekend.

اب و هوا بر برنامه های اخر هفته من تاثیر می گذارد.

The pay increase will affect their lifestyle.

افزایش حقوق بر سبک زندگی انها تاثیر خواهد گذاشت.

Alcohol affects the brain and heart.

مصرف الکل بر مغز و قلب تاثیر می گذارد.

Your opinion will not affect my decision .

نظر شما بر تصمیم من تاثیری نخواهد داشت.

Decisions which affect our lives.

تصمیماتی که زندگی مان تاثیر می گذارند.

نکته: بعد از affect از هیچ حرف اضافه ای استفاده نمی شود.

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و اموزش مکالمه انگلیسی، صفت مفعولی در انگلیسی، پرکاربردترین افعال انگلیسی و همچنین ترتیب قیدها در انگلیسی را معرفی میکند.

مطالب مفید برای مطالعه:

جملات شرطی در زبان انگلیسی

کاربرد فعل make در زبان انگلیسی

کمیت سنج ها در زبان انگلیسی

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *