فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
تفاوت a few و a little | گرامر و کاربرد a few و a little

تفاوت a few و a little | گرامر و کاربرد a few و a little

یکی از موضوعات چالش انگیز در زبان انگلیسی برای اکثر زبان اموز تفاوت a little و a few و نحوه کاربرد و استفاده انها در جمله است. در این درس قصد داریم به توضیح کامل تفاوت بین انها و در جایگاهشان در جمله بپردازیم با ما همراه باشید.

تفاوت a little و a few در زبان انگلیسی:

a little و a few در فارسی هر دو به معنی “مقدار کم- تعداد کم” هستند. تنها تفاوت انها در این است که a few در اسامی قابل شمارش و a little در اسامی غیر قابل شمارش به کار می رود و هر دو و دارای اسم و فعل جمع هستند. a little و a few هر دو دارای بار مثبت هستند و به مقداری کم ولی قابل قبول اشاره می کنند. در تصویر زیر تفاوت این دو به خوبی نشان داده شده است:

مثال از a few و a little داخل جمله:

He put a little sugar in has coffee.

او مقدار کمی شکر در قهوه اش ریخت.

There are a few books on the shelf.

تعدادی کتاب در قفسه وجود دارد.

There are a few boys in the class.

تعداد کمی پسر در کلاس هست.

I have a little money, maybe we can go for shopping.

من پول کمی دارم، شاید ما بتوانیم برای خرید برویم.

There are a few chocolates left, we can make a chocolate muffin.

تعداد کمی شکلات باقی مانده است ، می توانیم کلوچه شکلاتی درست کنیم.

There is a little milk in the glass.

مقدار کمی شیر در شیشه است.

It’s so hot here, Could I have a little water or juice?

اینجا خیلی گرم است، می توانم کمی اب یا ابمیوه بخورم؟

The lesson was very difficult, but a few students understood it.

درس خیلی سخت بود اما تعدادی از دانش اموزان انرا فهمیدند.

The soup needs a little more salt.

سوپ به کمی نمک بیشتر احتیاج دارد.

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و اموزش مکالمه انگلیسی، صفت مفعولی در انگلیسی، پرکاربردترین افعال انگلیسی و همچنین ترتیب قیدها در انگلیسی را معرفی میکند.

مطالب مرتبط:

تفاوت a few, few, a little, little

اسامی شمارش و غیر قابل شمارش

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *