فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
تفاوت must و have to

تفاوت must و have to

در زبان انگلیسی برای بیان اجبار از افعال زیراستفاده می شود:

should ought to
must be supposed to
have/ has to had better

افعال should/ ought to:

از فعل should برای بیان پیشنهاد، نظر، ونصیحت استفاده می شود. به مثال های زیر دقت کنید:

.You should be more careful

تو باید بیشتر مراقب باشی.

?Should I wear a tie

کراوات بزنم؟

.People shouldn’t drive fast in the rain

مردم نباید در باران تند رانندگی کنند.

نکته: ought to شبیه should است ولی ought to رسمی تر است و در موقعیت های رسمی تر استفاده می شود.

.I think everybody should/ought to learn a foreign language

من فکر میکنم همه باید زبان خارجی یاد بگیرند.

افعال must و have to:

افعال have to و must هر دو برای بیان چیزایی که لازم و ضروری و یا اجباراستفاده می شوند به مثال های زیر دقت کنید:

.I have to brush my teeth twice a day

من باید دندان هایم را دو بار در روز مسواک بزنم.

.My sister has to work on Saturdays

خواهر من مجبور است شنبه ها کار کند.

.I have to go to New York for a meeting every month

من مجبورم هر ماه برای یک جلسه به نیویورک بروم.

.I must get up early tomorrow

من باید امروز زود بیدار شوم.

.You must fill in this form

تو باید این فرم را پر کنی.

.Pat and Jan are so nice, we must see them again

پت و جن خیلی خوب اند، ما باید آنها را دوباره ببینیم.

نکته مهم: have to در جملات مثبت برای همه شخص ها have to و برای سوم شخص (she/ he/ it) has to به کار می رود.

تفاوت have to و must:

فعل “have to” نشان می دهد که اجبار یک قاعده و قانون است و ما نمی توانیم آن را تغییر دهیم:

.We have to get passport to go other country

ما مجبوریم برای رفتن به کشور های دیگر پاسپورت بگیریم. (قانون است )

.She has to wear uniform at her work

او مجبور است در محل کارش یونیفرم بپوشد. (قانون است)

فعل “must” نشان می دهد که اجبار ناشی از احساس وظیفست و یک قاعده و قانون نیست و ما نمی توانیم آن را تغییر دهیم:

.I can’t go; I must finish this work

من نمی توانم بروم. باید این کار را تمام کنم. (احساس وظیفه)

.You must stop smoking

تو باید سیگار کشیدن را متوقف کنی. ( احساس وظیفه)

ساختار منفی must:

برای منفی کردن فعل must فقط کافیست کلمه not را به must اضافه کنیم. به مثال زیر دقت کنید:

.We must not smoke

ما نباید سیگار بکشیم.

ساختار منفی have to:

برای منفی کردن فعل have to از افعال کمکی do و does استفاده می کنیم. به مثال زیر دقت کنید:

.I don’t have to go

من نباید بروم.

تفاوت mustn’t و have to:

این دو فعل هر دو منفی هستند با این تفاوت که mustn’t اجباری کاری را بیان می کند ولی have to اجبار نیست. به مثال های زیر دقت کنید:

.You don’t have to pay now

شما مجبور نیستین الان پرداخت کنین.

.We don’t have to hurry, we are early

ما مجبور نیستیم عجله کنیم، هنوز دیر نکردیم.

.You mustn’t take picture here

تو نباید اینجا عکس بگیری.

.We mustn’t wake a baby

ما نباید بچه را بیدار کنیم.

فعل be supposed to:

فعل supposed به معنی “قرار است” زمانی استفاده می شود که بخواهیم روش درست و صحیح انجام کاری را نشان دهیم یا به عبارتی دیگر کاری را نشان می دهیم که قرار است انجام دهیم. به مثال های زیر دقت کنید:

.You were supposed to call me

تو باید/ قرار بود به من زنگ بزنی.

.Sorry, I forgot. I were supposed to buy some fruit

متاسفم فراموش کردم. قرار بود/ باید مقداری میوه بخرم.

نکته: بعد از supposed to فعل به شکل ساده می آید.

فعل had better:

از این فعل زمانی استفاده می شود که بخواهیم کسی را نصیحت کنیم یا بخواهیم بگوییم بهتر است این کار را انجام دهیم. این فعل معادل should است.

نکته: بعد از had better فعل به شکل ساده می آید.

.It had better go home

بهتر است که به خانه بروی.

.You are ill. It had better to go and see a doctor

تو مریضی. بهتر است که پیش دکتر بروی.

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *