فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
جایگاه صفت در زبان انگلیسی

جایگاه صفت در زبان انگلیسی

صفت در زبان انگلیسی:

صفت کلمه هستند که اسم را از لحاظ ( رنگ، اندازه، شکل و….. )توصیف می کند مانند:

مرد جوان……………. A young man

دانش اموز باهوش ..… A smart student

امتحان سخت ………. A difficult exam

خانه قدیمی …………An old house

جایگاه صفت در جمله:

1.قبل از اسم:

.She lives in a small house

او در خانه کوچکی زندگی می کند.

.I saw beautiful girl in street yesterday

من دختر زیبایی دیروز در خیابان دیدم.

2. بعد از افعال to be:

.That car is expensive

آن ماشین گران است.

.The water is cold

آب سرد است.

3. بعد از افعال ربط ( become, get, seem, look, feel, seem ,taste, look, become, sound, appear ):

.Everything became clear

همه چیز پاک شد.

.You seem tired

تو خسته به نظر می رسی.

.She looks happy

او خوشحال به نظر می رسد.

.I feel hot

من احساس گرما می کنم.

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، لیست لغات 504 با معنی pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسیو همچنین ترتیب قرارگیری صفات در انگلیسی را معرفی میکند.

صفاتی که بعد از افعال to be و افعال ربطی قرار می گیرند:

بعضی از صفات در دو حالت به کار می روند هم بعد از افعال ربطی قرار می گیرند و هم می توانند بعد از افعال to be ظاهر شوند. به مثال زیر توجه کنید:

او خوشحال است ……………..She is happy

.She looks happy

در مثال اول صفت (happy) بعد از فعل be قرار گرفته است و در مثال دوم بعد از افعال ربطی.

رایج ترین صفاتی که بعد از افعال to be و افعال ربط به کار برده می شوند:

خوشحال   happy  شبیه   alike
مریض   ill پولدار    rich
دیر   late مشهور   famous
 ترسیده    afraid سرد   cold
زیبا  beautiful خسته  tired
ناراحت   unhappy   خجالت زده   ashamed
جوان   young پیر- قدیمی  old
خوشحال    pleased    گران   expensive

به مثال های زیر دقت کنید:

.I’m got so unhappy to heard that

از شنیدن ان خیلی ناراحت شدم.

.She was very ill before she died

او قبل از اینکه بمیرد به شدت بیمار بود.

.He afraid of most of animal

او از بیشتر حیوانات می ترسد.

ترتيب صفت ها در زبان انگليسی:

1- اگر یک صفت داشته باشیم صفت معمولا قبل از اسم قرار می گیرد:

A rude boy ……. پسر پرو

A expensive house …….. خانه گران قیمت

A new phone …….. تلفن جدید

2- اگر بیشتر از یک صفت داشته باشیم هر صفت که اضافه می شود قبل از صفت قبلی قرار می گیرد:

A little girl —–>> A beautiful little girl

دختر کوچک زیبا

A bad wolf —–>> A big bad wolf

گرگ بد بزرگ

A cotton shirt<< —– A big cotton shirt —->> A beautiful big cotton shirt

پیراهن نخی امریکایی بزرگ زیبا

صفاتی که بیانگر عقیده و واقعیت:

این صفات صفاتی هستند بیانگر نظر شخصی هستند مانند:

nice …… خوب

tall …… قد بلند

small …… کوچک

.The weather is rainy today

هوا امروز بارانی است.

.The food was really delicious

غذا واقعا خوشمزه بود.

در جدول زیر لیستی از پر کاربرد ترین صفات بر اساس دسته بندی مختلف قرار داده شده است:

سن جنس رنگ نظر و عقیده اندازه ملیت
پیر  old   
چوبی  wooden    
قرمز  red خوب  nice 
بلند tall ایرانی Iranian
جوان  young   
نخی  cotton ابی  blue خوب  good
کوتاه short  اسپانیایی  Spanish 
میان سال middle- aged پلاستیک  plastic زرد  yellow افتضاح  awful کوچک small فرانسوی  French
نوجوان  teanager چرم  leather مشکی  black افتضاح  terrible بزرگ big امریکایی  American
 بچه  child فولادی  steel سفید  white 
عصبانی  angry  بلند long ایتالیایی  Italian
  پشمی  woollen
سبز  green
خوشحال  happy چاق fat چینی  Chinese
  از جنس   طلا gold 
صورتی  pink بامزه  funny گرد round ژاپنی   Japanese
  از جنس نقره  silver   جالب  interesting مربع شکل  square  مکزیکی  Mexican
  فلزی  metal   خوشمزه  delicious مستطیل شکل  rectangular آلمانی  German
        مثلث شکل triangular کره ای   Korean

صفاتی که به ing یا ed ختم می شوند

در زبان انگلیسی افعال زیادی وجود دارند که میتوان با اضافه کردن ing یا ed به آنها صفات ساخت. صفاتی که با ed ساخته می شوند در خصوص انسان و صفاتی که ing ساخته می شوند برای اشیا استفاده می شوندبه مثال های زیر دقت کنید:

interest سرگرم کردن ——–>> interesting سرگرم کننده

.That book was interesting

ان کتاب جالب بود.

interest سرگرم کردن —–>> interested علاقه مند

.I’m interested in playing football

من به فوتبال بازی کردن علاقه دارم.

صفت برابری:

زمانی که دونفر یا دو چیز در یک کیفیت یا صفت با هم برابر باشند از صفت برابری استفاده می شود. برای ساخت صفت برابری از ساختار زیر استفاده می شود:

as + صفت + as

as + old + as

as + tall + as

as + big + as

.His tree is as tall as that tree

این درخت به بلندی آن درخت است.

صفات تفضیلی:

زمانی که در مقایسه دو شخص یا دو چیز یک شخص یا یک چیز صفتی را بیشتر از دیگری دارا است از صفت تفضیلی استفاده می کنیم. این صفات به شکل زیر قابل استفاده اند:

صفاتی که دارای یک بخش یا دو بخش باشند مثل big, slow, hot و …. به شکل زیر ساخته می شوند:

صفت + er + than

colder ……… smaller

finer ……… cheaper

louder ……… taller

.My new car is faster than my old one

ماشین جدید من سریعتر از ماشین قدیمی ام است.

صفاتی که دارای دو بخش یا بیشتر هستند مثل intelligent, beautiful, expensive و …. به شکل زیر ساخته می شوند:

more + صفت + than

more careful ……… more intelligent

more important ……… more dangerous

.My friend is more intelligent than me

دوستم از من باهوش تر است.

صفات عالی:

زمانی که در مقایسه یک شخصی یا چیز با دو یا چندشخص می خواهیم بگوییم آن شخص یا آن چیز صفتی را بیشتر از بقیه دارا است، از صفت عالی استفاده می کنیم. این صفات به شکل زیر قابل استفاده اند:

صفاتی که دارای یک بخش یا دو بخش باشند مثل big, slow, hot و …. به شکل زیر ساخته می شوند:

the + صفت + est

the slowest ……… the finest

the highest ……… the tallest

the smallest ……… the coldest

.My room is the coldest room in the house

اتاق من سردترین اتاق در خانه است.

صفاتی که دارای دو بخش یا بیشتر هستند مثل intelligent, beautiful, expensive و …. به شکل زیر ساخته می شوند:

the most + صفت

the most quiet ……… the most careful

the most boring ……… the most intelligent

.I think Annie is the most intelligent person in our class

من فکر می کنم آنی باهوش ترین شخص در کلاس ماست.

مطالب مرتبط:

صفت ملکی در انگلیسی

صفت عالی در انگلیسی

صفت تفضیلی در انگلیسی

صفت برابری در انگلیسی

صفات فاعلی و مفعولی در انگلیسی

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *