فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
سایت اموزش زبان انگلیسی

جمع بستن اسامی

انواع اسم در انگلیسی:

مفرد (singular): برای یک مکان چیز یا یک نفر

جمع(plural): برای بیش از یک مکان چیز یا یک نفر

قواعد جمع بستن در زبان انگلیسی:

برای جمع بستن اسامی در انگلیسی به انتهای ان s اضافه می کنیم برای مثال:

cat(گربه) – cats

book (کتاب) – books

student (دانش اموز) – students

lighter(فندک) – lighters

 

زمانی که اسم با حروف s, sh, x, ch یا z شروع شود

 

به اخر اسم es اضافه می کنیم

fox (روباه) – foxes

 dish(ظرف) – dishes

bus (اتوبوس) – buses

brush (اتوبوس) – brushes

زمانی که اسم به حروف f یا fe  ختم شود  موقع جمع بستن به ve تبدیل می شود و در اخر s به ان اضافه می شود و در برخی موارد بدون تغییر فقط s به ان اضافه می شود

wolf (گرگ) – wolves 

leaf (برگ) – leaves 

wife (همسر) – wives 

roof (پشت بام) – roofs 

chef (سر اشپز) – chefs

 زمانی که اسم به حرف y ختم شود  و قبل ان یک حرف بی صدا باشد برای جمع بستن y به i تبدیل می شود و پسوند es را دریافت میکند.

city (شهر) – cities

family (خانواده) – families

duty (وظیفه) – duties

trophy(وظیفه) – trophies

 زمانی که اسم به حرف y ختم شود  و قبل ان یک حرف صدادار باشد  برای جمع به انتهای ان s اضافه می کنیم

boy (پسر) – boys

monkey (میمون) – monkeys 

 toy (اسباب بازی) – toys 

 زمانی که اسم به حرف o ختم شود  و قبل ان یک حرف بی صدا باشد

 برای جمع به انتهای ان es اضافه می کنیم

استثنا: قبل از o حرف اضافه داریم و برای جمع بستن فقط s اضافه می کنیم و در بعضی موارد برای اسم های خاص هم استفادع می شود.

 tomato (گوجه فرنگی) – tomatoes

 potato (سیب زمینی) – potatoes

 piano (پیانو) – pianos

 photo (عکس) – photos

 picasso (اسم خاص) – picassos

اسم هایی که استثنا هستند در هنگام جمع بستن تغییر نمی کنند

 deer (گوزن) – deer

 sheep (گوسفند) – sheep

 fish (ماهی) – fish

 series (سری) – series

 زمانی که اسم به حرف us ختم شود   us را حذف کرده و i را اضافه می کنیم  focus (تمرکز) – foci
 زمانی که اسم به حرف is ختم شود  هنگام جمع is را حذف میشود و es اضافه می شود  analysis (انالیز) – analyses
کلماتی که هم با s و es می توانند جمع بسته شوند هنگام جمع میتونیم هم s و es اضافه کنیم

 motto (شعار) – motto(e)s

 vocano (اتش فشان) – vocano(e)s

 

 

کلماتی که با اضافه کردن the به انها جمع می شوند هنگام جمع به انها the اضافه کنیم

 rich (ثرزتمند) – the rich

 young (جوان) – the young

 poor (فقیر) – the poor

اسامی بی قاعده:

اسامی که هنگام جمع بستن هیچ قاعده ای پیروی نمی کنند به مثال های زیر توجه کنید:

 tooth (دندان) —- teeth

 man (مرد) —- men

 woman (زن) —- women

mouse (موش) —- mice

 foot (پا) —- feet

 child (بچه) —- children