فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
جملات شرطی در زبان انگلیسی | گرامر و کاربرد جملات شرطی در زبان انگلیسی

جملات شرطی در زبان انگلیسی | گرامر و کاربرد جملات شرطی در زبان انگلیسی

جملات شرطی در زبان انگلیسی :

جملات شرطی (conditional sentences) جملاتی هستند که یک شرط یا یک موقعیت فرضی و احتمالی را بررسی می کنند. مثلا می خواهید بگویید اگه در امتحانم بیشتر مطالعه می کردم حتما قبول می شدم یا مثلا اگر پول بیشتری پس انداز می کردم می توانستم ان را بخرم. برای گفتن این جملات در زبان انگلیسی از جملات شرطی یا conditional sentences استفاده می شود. جملات شرطی از دو بخش تشکیل می شوند:

1- If clause: قسمتی که با if شروع می شود را if clause می نامند.

2- main clause: قسمتی که با کاما جدا می شود را main clause می گویند.

If you try more, you will success.

اگر بیشتر تلاش کنی موفق خواهی شد.

If I were rich, I would travel around the world.

اگر من پولدار بودم، به کل دنیا سفر می کردم.

انواع جملات شرطی در زبان انگلیسی:

1- جملات شرطی نوع صفر

2- جملات شرطی نوع اول

3- جملات شرطی نوع دوم

4- جملات شرطی نوع سوم

جملات شرطی نوع صفر (zero conditional):

جملات شرطی نوع صفر اتفاقاتی هستند که در زمان حال ساده اتفاق می افتند و برای بیان عادت ها، قوانین جهان و حقایق علمی به کار می روند. مانند ساختار زیر:

If + simple present + simple present

If you heat the water, it boils.

اگر اب را حرارت دهید، می جوشد. (حقیقت علمی)

If you freeze water, it turns into ice.

اگر اب را سرد کنید، تبدیل به یخ می شود. (حقیقت علمی)

If I cry, I have a headache.

اگر گریه کنم، سردرد می شوم. (طبق عادت)

If you smoke, you get old early.

اگر سیگار بشی، زود پیر می شوی. (قانون جهان)

If you pour oil on water, it floats.

اگر روغن را در اب بریزی، شناور می شود. (قانون جهان)

جملات شرطی نوع اول (first conditional):

جملات شرطی نوع اول اتفاقاتی هستند که کارها و نتایجی که قرار است در اینده اتفاق بیفتد را نشان می دهند. در این جملات از if برای بیان شرط و از will برای بیان نتیجه استفاده می شود. مانند ساختار زیر:

If + simple present + simple future

If our team wins, we will be very happy.

اگر تیم ما برنده شود، ما خیلی خوشحال خواهیم بود.

If you don’t sleep enough, you will feel tired.

اگر خواب کافی نداشته باشی، احساس خستگی خواهی کرد.

If I find your email, I will send you the picture.

اگر ایمیتام را پیدا کنم، برایتان عکس را خواهم فرستاد.

If I go to Italy next week, I will visit my friends.

اگر هفته بعد به ایتالیا بروم، دوستانم را خواهم دید.

If we sell our car, we will be able to rent a bigger apartment.

اگر ما ماشینمان را می فروختیم، قادر خواهیم بود اپارتمان بزرگتری اجاره کنیم.

جملات شرطی نوع دوم (second conditional):

جملات شرطی نوع دوم کار هایی را نشان می دهد که اتفاق نمی افتند به عبارتی دیگر غیر ممکن و تخیلی هستند. در این جملات از if برای بیان شرط و از would برای بیان نتیجه استفاده می شود. مانند ساختار زیر:

If + simple past +would + شکل ساده فعل

If I saw an accident, I would call an ambulance.

اگه تصادف را می دیدم، به امبولانس زنگ می زدم.

If I had more free time, I would travel around the world.

اگر وقت بیشتری داشتم، به دور دنیا سفر می کردم.

.If I had enough time, I would review all my lessons

اگر زمان کافی داشتم کل درس هایم را مرور می کردم.

If I were you, I would tell her.

اگه جای تو بودم، به او می گفتم.

If you came to the party, we would have a lot of fun.

اگه تو به مهمانی می امدی، ما خیلی با یکدگیر خوش می گذاراندیم.

جملات شرطی نوع سوم (third conditional):

جملات شرطی نوع سوم عملی را نشان می دهد که در گذشته اتفاق افتاده است و قابل بازگشت نیست. زمانی از این ساختار استفاده می کنیم که بخواهیم بگوییم اگر این اتفاق نمی افتاد شرایط اینطوری بود. در این جملات از if برای بیان شرط و از would have برای بیان نتیجه استفاده می شود. مانند ساختار زیر:

If + past perfect + would have + p.p (شکل سوم فعل)

If she has studied, she would have passed the exam.

اگه او درس خوانده بود، در امتحانش قبول می شد.

If we had gotten to the airport on time, we would have caught our flight.

اگه ما به موقع به فرودگاه نمی رسیدیم، پرواز را از دست نمی دادیم.

If I had found her address, I would have sent her an invitation.

اگه من ادرسش را پیدا می کردم، برای او دعوت نامه می فرستادم.

If the weather had been good, we would have gone to nature.

اگه هوا خوب بود ما به طبیعت می رفتیم.

If she had known you were in hospital, she would have gone to visit you.

اگه او میدانست شما در بیمارستان هستید، به ملاقات شما می امد.

چند نکته در مورد جملات شرطی:

1- جملات شرطی با کاما از یکدیگر جدا می شوند.

2- در جملات شرطی که از have استفاده می شود می توان به جای have از افعال دیگری مانند should, might, could استفاده کرد:

If the weather had been good, we should/ might have gone to nature.

If I had enough time, I could/ should review all my lessons.

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و اموزش مکالمه انگلیسی، صفت مفعولی در انگلیسی، پرکاربردترین افعال انگلیسی و همچنین ترتیب قیدها در انگلیسی را معرفی میکند.

مطالب مفید برای مطالعه:

حروف ربط در زبان انگلیسی

کلمات هم نشین در زبان انگلیسی

زمان حال ساده در زبان انگلیسی

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *