فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
حال استمراری در انگلیسی | اموزش گرامر present continuous

حال استمراری در انگلیسی | اموزش گرامر present continuous

حال استمراری در زبان انگلیسی بیانگر عملی است که در لحظه در حال انجام است یا به طور موقت در حال انجام اند. یکی از رایج‌ترین و پرکاربرد‌ترین وجه‌ها در گرامر زبان انگلیسی حال استمراری است. این زمان در فارسی معادل ” دارم ” ، ” داری” و … است. به مثال زیر توجه کنید:

.I’m working

من مشغول کار کردن هستم.

.She is listening to music

او مشغول موسیقی گوش دادن است.

در جملات بالا فعالیت ها ذکر شده در لحظه در حال انجام هستند.

ساختار حال استمراری:

حال استمراری با افعال to be با شکل ing دار فعل اصلی ساخته می شود مانند ساختار زیر:

ing + فعل + am / is / are + فاعل

ادامه جمله فعل + ing be (افعال توبی) فاعل
TV watching am I
TV watching are you
TV watching is she/ he/ it
TV watching are we
TV watching are they

پر کاربرد ترین قید های زمان در حال استمراری:

now

at the moment

currently

this week / month / year

ساختار منفی حال استمراری:

برای منفی کردن حال استمراری کافی ست بعد از فعل be کلمه not را قرار می دهیم مانند ساختار زیر:

ing + فعل + be + not + فاعل

فعل + ing شکل منفی be فاعل
watching TV am not I
watching TV are not you/ we/ they
watching TV is not she/ he/ it

ساختار سوالی حال استمراری:

برای سوالی کردن جملات در حال استمراری اگر سوال yes / no question (بله یا خیر) باشد فقط کافی است (am, is, are) را به اول جمله بیاوریم ولی اگر سوال wh question برای کسب اطلاعات بیشتر باشد ضمایر پرسشی what, when, where, why را به اول جمله آورده سپس افعال to be را قرار می دهیم.

Yes/ No question (بله یا خیر):

برای ساخت سوالات بله یا خیر از ساختار زیر استفاده می شود:

ing + فعل + فاعل + be

ادامه جمله فعل + ing فاعل be
?TV watching I Am
?TV watching you/ we/ they
Are
?TV watching she/ he/ is Is

Wh question (سوالات پرسشی):

برای ساخت سوالات پرسشی از ساختار زیر استفاده می شود:

ing + فعل + فاعل + Wh word + be

فعل + ing فاعل be wh word
?reading     what
?going I Am where
?visiting you/ we/ they are when
?crying she/ he/ is is why
?arriving     what time

کابرد حال استمراری:

1. بیان عملی که در لحظه در حال انجام است:

.I’m looking for the station

من دنبال ایستگاه می گردم.

.The children are making something

بچه ها مشغول درست کردن چیزی هستند.

2. برای بیان عملی که جدید است یا قبلا رایج نبوده است:

.Nowadays, people are eating fast food instead of eating slow food

این روز ها مردم به جای غذاهای خانگی بیشتر از فست فود استفاده می کنند.

.These days social media are making connections easier than before

این روزها فضای مجازی ارتباطات را راحت تر از قبل کرده است.

2. برای بیان عملی که همیشه تکرار می شود :

نکته: برای این حالت معمولا از قید تکرار always استفاده می کنیم.

.They are always playing basketball

آنها همیشه بسکتبال بازی می کنند.

.She is always having lunch at work

او همیشه محل کارش ناهار می خورد.

3. برای بیان عملی که موقتی است:

?What are you doing these days

این روزها چیکار میکنی؟

.I am working on computer

روی کامپیوتر کار می کنم.

4. برای بیان عملی که در حال بهبود یافتن یا پیشرفت کردن است:

.The plants are growing

گیاهان رشد می کنند.

.Her lessons are progressing

درس های او در حال پیشرفت است.

5. برای بیان عملی که از قبل برنامه ریزی شده است:

?What are you going on holiday

تعطیلات چه برنامه ای داری؟

.I’m starting a new job next week

من هفته بعد شغل جدیدم را شروع میکنم.

.Joe’s coming to the theater with us tomorrow

جو فردا با ما به تماشای تاتر می آید.

6. برای بیان عملی که بعد یا قبل از عمل دیگر اتفاق می افتد:

.She is reading book when students are doing practice

او مشغول کتاب خواندن است زمان که دانش آموزان تمرین انجام می دهند.

نکاتی در اضافه کردن ing:

اگر فعل به e ختم شود حذف می شود سپس ing دریافت می کند.

live —->> living

make —->> making

اگر فعل به ie ختم شود ie تبدیل به y می شود.

lie —->> lying

اگر فعل به حرف بی صدا ختم شود و قبل از آن یک حرف صدادار باشد, حرف آخر دوبار تکرار می شود.

stop —->> stopping

run —->> running

اگر فعل به حرف بی صدا ختم شود و قبل از آن یک حرف بیصدا باشد, حرف آخر فقط یکبار تکرار می شود.

help —->> helping

want —->> wanting

نکته مهم: برخی از افعال مانند know, love ,like, hate, need, ……. که بیانگر احساس هستند در زمان حال استمراری ing نمی گیرند. به مثال زیر دقت کنید:

من عاشق آن رنگ هستم ………. .I love that color

.I’m loving that color

من به کمک احتیاج دارم ……… .I need some help

.I’m needing some help

پر کاربرد تربن این فعل ها عبارت اند از:

اعتقاد داشتن believe
متنفر بودن hate
دانستن – شناختن know
دوست داشتن like
عاشق بودن love
معنی دادن mean
احتیاج داشتن need
ترجیح دادن prefer
به خاطر اوردن remember
به نظر رسیدن seem
فکر کردن think
خواستن want
فهمیدن understand

مخفف ها(Contractions) :

 مثبت  منفی
I am= I’m I am not= I’m not
you are = you’re    (you aren’t) you are not= you’re not       
she is= she’s (she isn’t) she is not= she’s not
he is= he’s he is not= he’s not (he isn’t)
it is= it’s (it isn’t) it is not=it’s not
we are= we’re (we aren’t) we are not=we’re not
you are= you’re (you aren’t) you are not =you’re not
they are = they’re (they aren’t) they are not=they’re not

جواب های کوتاه در حال استمراری:

       
  I am
   I am not
yes, you are No, you are not
  she/ he/ it is   she/ he/ it is not
  we are   we are not
  they are   they are not

مثال ها:

.Come and have a drink, Not now. I’m waiting for a phone call

بیا و یه نوشیدنی بخور، الان نه. من منتطر یک تماس تلفنی هستم.

.Is the bus coming? I can’t see it

اتوبوس داره میاد؟ من نمی توانم ان را ببینم.

.I’m not playing much tennis these days

من این روزها زیاد تنیس بازی نمی کنم.

.I’m expecting to pass the exam

من انتظار دارم در امتحان قبول شوم.

.You are looking very beautiful today

امروز زیبا به نظر می رسی.

تمرین ها:

( I / read) .a story book ________

( you / visit) ?us next week _______

(you / do) ?What _______ these days

(not / come) .She _______ to the presentation on Friday

( take a shower) .She _______ at the moment

(watch) .We _______ the football match

پاسخ ها:

I’m reading

Are you visiting

are you doing

is not coming

is taking a shower

are watching

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفتهو اموزش مكالمه انگليسي، انواع قید در زبان انگلیسی pdf، جدول ضمایر انگلیسی با معنی و همچنین جایگاه اسم و صفت و قید در زبان انگلیسی را معرفی میکند.

مطالب مرتبط:

زمان گذشته استمراری

زمان حال ساده

زمان گذشته ساده

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *