فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
داستان های کوتاه انگلیسی | داستان اول

داستان های کوتاه انگلیسی | داستان اول

ما در لرنیش داستان کوتاه انگلیسی ساده با ترجمه، داستان کوتاه انگلیسی سطح متوسط ، آموزش گرامر انگلیسی pdf ، لغات پرکاربرد زبان انگلیسی را به شما معرفی میکنیم.

Mr Jones had a few days’ holiday, so he said ” I’m going to go to the mountains by train

.He put on his best clothes, took a small bag , went to the station and got into the train

he had a beautiful hat, and he often put his head out of the window during the trip and looked at the mountains. but the wind pulled his hat off

.Mr Jones quickly took his old bag and threw that out of the window too

.The other people in the carriage laughed. ” Is your bag going to bring your beautiful hat back?” they said

No” Mr Jones answered , but there’s no name and no address in my hat, there’s name and an address on the bag”

!!Someone’s going to find both of them near each other, and he’s going to send me the bag and the hat

آقای جونز چند روز تعطیل بود، بنابراین گفت: ” قصد دارم چند روزی را با قطار به کوه ها بروم.

او بهترین لباس هایش را پوشید، یک کیف کوچک برداشت، به ایستگاه رفت و سوار قطار شد.

او کلاه زیبایی داشت و اغلب در طول سفر سر خود را بیرون پنجره می اورد و به کوه ها ها نگاه می کرد. اما باد کلاهش را به بیرون کشید.

آقای جونز سریع کیف قدیمی اش را گرفت و ان را هم از پنجره به بیرون پرت کرد.

مردم دیگر در انجا خندیدند و گفتند ” کیفت میخواهد کلاه زیبایت را برگرداند؟”

آقای جونر پاسخ داد “نه”، اما در کلاه من هیچ نام و ادرسی وجود ندارد. نام و ادرس در کیف است.

کسی هر دوی آنها را با هم پیدا می کند و کیف و کلاه رابرای من می فرستد!!

داستان کوتاه انگلیسی گاو چران

داستان کوتاه انگلیسی تکه های طلا

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *