فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
داستان های کوتاه انگلیسی | داستان سوم

داستان های کوتاه انگلیسی | داستان سوم

ما در لرنیش داستان کوتاه انگلیسی ساده با ترجمه، داستان کوتاه انگلیسی سطح متوسط ، آموزش گرامر انگلیسی pdf ، لغات پرکاربرد زبان انگلیسی را به شما معرفی میکنیم.

.Mary was an English girl, but she lived in Rome. She was six years old

Last year her mother said to her ” you’re six years old now, Mary, and you are going to begin going to a school here. You are going to like it very much, because it’s a nice school

“Is it a English school?” Mary asked.

“Yes, it’ is”, her mother said.

.Mary went to the school, and enjoyed her lessons

.her mother always took her to school in the morning and brought her home in the afternoon

.Last Monday her mother went to the school at 4 o’clock, and Mary ran out of her class

“We’ve got a new girl in our class today, Mummy,” she said.

She’s six years old too, and she’s very nice, but she isn’t English. she’s German

“Does she speak English?” Mary’s mother asked.

“No, but she laughs in English”, Mary said happily.

مری یک دختر انگلیسی بود، اما او در رم زندگی می کرد. او شش ساله بود.

سال گدشته مادرش به او گفت “تو الان ش ساله هستی و میخوای مدرسه را در اینجا شروع کنی، تو ان را دوست خواهی داشت چون ان مدرسه خوبی است.

مری پرسید ” آیا آن یک مدرسه انگلیسی است؟؟

مادر گفت ” بله .”

مری به مدرسه رفت و از درس هایش لذت برد.

مادرش همیشه صبح ها او را به مدرسه می برد و بعد از ظهر او را از مدرسه به خانه می اورد.

دوشنبه پیش مادرش ساعت چهار به مدرسه رفت و مری از کلاسش فرار کرد.

مری گفت ” ما امروز یک دانش اموز جدید در کلاسمان داشتیم مامان”

او هم شش ساله است و دختر خوبی است اما او انگلیسی نیست، المانی است

مادرش پرسید” آیا او انگلیسی صحبت می کند؟؟”

مری با خوشحالی پاسخ داد: نه اما او انگلیسی می خندد.

ما در لرنیش داستان کوتاه انگلیسی ساده با ترجمه و داستان کوتاه انگلیسی سطح متوسط و همچنین داستان کوتاه خنده دار انگلیسی با ترجمه فارسی را به شما معرفی میکنیم.

داستان هایی که شاید بپسندید:

داستان کوتاه ششم

داستان کوتاه نهم

داستان کوتاه دوازدهم

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *