فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
داستان کوتاه انگلیسی | داستان شانزدهم

داستان کوتاه انگلیسی | داستان شانزدهم

Harry did not stop his car at traffic-lights when they were red and he hit another car.

Harry jumped out and went to it. There was an old man in the car.

He was very frightened and said to Harry: ” What are you doing? You nearly killed me!”

“Yes” Harry answered, I’m very sorry. He took a bottle out of his car and said: ” Drink some of this. Then you’ll feel better “

He gave the man some whisky and the man drank it but then he shouted again: “you nearly killed me”

Harry gave him the bottle again and the old man drank a lot of the whisky .

Then he smiled and said to Harry: ” Thank you. I feel much better now. but why aren’t you drinking? ”

Harry answered: ” oh, well. I don’t want any whisky now. I’m going to sit here and wait for the police !!”

هری زمانی که چراغ قرمز بود پشت چراغ قرمز توقف نکرد و به ماشین دیگری زد.

او از ماشین بیرون پرید و به سمت ماشین رفت. یک پیرمرد داخل ماشین بود.

او خیلی ترسیده بود و به هری گفت: ” داری چیکار می کنی؟ نزدیک بود مرا به کشتن بدی”

هری پاسخ داد: ” بله، خیلی متاسفم” . او از ماشینش یک بطری اورد و به مرد داد و گفت: ” مقداری از این بنوشید سپس حالتان بهتر خواهد شد”

او مقداری ویسکی به مرد داد و مرد ان را نوشید سپس دوباره فریاد زد: ” نزدیک بود مرا بکشی”

هری دوباره شیشه را به او داد و پیر مرد مقدار زیادی ویسکی را نوشید.

سپس لبخندی زد و به هری گفت: ” خیلی متشکرم. الان خیلی بهترم. اما چرا تو نمی نوشی؟”

هری پاسخ داد: ” اوه، خب من الان ویسکی نمی خوام. میخواهم اینجابشینم و منتظر پلیس بمانم!! “

ما در لرنیش داستان کوتاه انگلیسی ساده با ترجمه، داستان کوتاه انگلیسی سطح متوسط ، آموزش گرامر انگلیسی pdf ، لغات پرکاربرد زبان انگلیسی، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسی، لیست لغات 504 با معنی pdf را به شما معرفی میکنیم.

مطالب مهم:

کاربرد do, does در زبان انگلیسی

چه زمانی از no, not استفاده می کنیم

کاربرد افعال وجهی در زبان انگلیسی

انواع ضمایر در زبان انگلیسی

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *