فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
داستان کوتاه انگلیسی | داستان ششم

داستان کوتاه انگلیسی | داستان ششم

ما در لرنیش داستان کوتاه انگلیسی ساده با ترجمه، داستان کوتاه انگلیسی سطح متوسط ، آموزش گرامر انگلیسی pdf ، لغات پرکاربرد زبان انگلیسی را به شما معرفی میکنیم.

Miss Williams was a teacher, and there were thirty small children in her class

They were nice children and miss Williams liked all of them but they often lost clothes.

It was winter and the weather was very cold.

The children’s mothers always send them to school with warm coats and hats and gloves.

The children came into the classroom in the morning and took off their coats and hats and gloves.

They put their coats and hats on hooks on the wall and they put their gloves in the pockets of their coats.

Last Tuesday Miss Williams found two small blue gloves on the floor in the evening and in the morning she said to the children ” Whose gloves are these? “

but no one answered. Then she looked at Dick and asked him ” Haven’t you got blue gloves Dick? “

He answered ” Yes Miss but those can’t be mine. I’ve lost mine” !!!

خانم ولیامز یک معلم بود و 30 بچه کوچک در کلاسش بودند.

آنها بچه های خوبی بودند و خانم ولیامز همه آنها را دوست داشت اما آنها اغلب لباس هایشان را گم می کردند.

زمستان بود و هوا خیلی سرد بود.

مادران بچه ها آنها را با کت های گرم و کلاه و دستکش به مدرسه می فرستادند.

بچه ها صبح وارد کلاس می شدند و کت ها و کلاه و دستکش هایشان را در می اورند.

آنها کت ها و کلاه ها را به قلاب روی دیوار اویزان می کردند و دستکش هایشان را در جیب کت هایشان قرار می دادند.

سه شنبه گذشته بعدازظهر خانم ولیامز دو دستکش ابی کوچک روی زمین پیدا کرد و صبح از بچه ها پرسید ” این دستکش ها مال کی است؟ “

اما هیچکس جواب نداد. سپس او رو به دک کرد و از او پرسید ” تو دستکش ابی رنگ نداشتی دیک؟

دیک پاسخ داد ” بله خانم اما این دستکش ها نمی توانند مال من باشند من یکی خودم را گم کردم !!!

داستان های کوتاه مفید:

داستان کوتاه انگلیسی پنجم

داستان کوتاه انگلیسی چهارم

داستان کوتاه انگلیسی سوم

داستان کوتاه انگلیسی دوم

داستان کوتاه انگلیسی اول

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *