فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
داستان کوتاه انگلیسی | داستان هفدهم

داستان کوتاه انگلیسی | داستان هفدهم

Mr and Mrs Jones very seldom go out in the evening, but last Saturday, Mrs Jones said to her husband: ” There is a good film at the cinema tonight. Can we go and see it?

Mr Jones was quite happy about it, so they went, and both of them enjoyed the film.

They came out of the cinema at 11 o’clock, got into their car and began driving home. It was quite dark.

Then Mrs Jones said: ” Look bill. A woman’s running along the road very fast, and the a man’s running after her. Can you see them?

Mr Jones said: ” Yes, I can. ” He drove the car slowly near the woman and said to her” Can we help you?

The woman said: ” No, thank you.” but she did not stop running ” My husband and I always run home after the cinema, and the last one washes the dishes at home! “

خانم و اقای جونز خیلی به ندرت عصر بیرون می رفتند، اما شنبه گذشته خانم جونز به همسرش گفت: ” امشب یک فیلم خوب در سینما هست، می توانیم برویم و ان را ببینیم؟ “

اقای جونز از این موضوع کاملا خوشحال شد، بنابراین انها به سینما رفتند و از فیلم لذت بردند.

انها ساعت 11 از سینما بیرون امدند و سوار ماشینشان شدند و شروع به رانندگی به سمت خانه کردند. هوا کاملا تاریک بود.

سپس خانم جونز گفت: ” نگاه کن بیل، یک زن طول جاده را خیلی سریع دارد می دود و یک مرد پس از او در حال دویدن است. می توانی انها را ببینی؟

اقای جونز گفت: ” بله، دیدم.” او به ارامی در نزدیکی رانندگی کرد و به او گفت: ” ایا کمکی از دست ما بر می اید؟ “

زن دویدنش را متوقف نکرد و گفت: ” نه ممنون، من و همسرم همیشه بعد از سینما تا خانه می دویم و کسی که اخر به خانه برسد ظرف ها را می شوید! “

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفتهو اموزش مكالمه انگليسي، انواع قید در زبان انگلیسی pdf، جدول ضمایر انگلیسی با معنی و همچنین جایگاه اسم و صفت و قید در زبان انگلیسی را معرفی میکند.

مطالبی که شاید بپسندید:

تفاوت get through, go through

تفاوت going to, will

تفاوت affect, effect

تفاوت a few, a little

تفاوت good, well

تفاوت on the way, in the way

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *