فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
داستان کوتاه انگلیسی | داستان یازدهم

داستان کوتاه انگلیسی | داستان یازدهم

ما در لرنیش داستان کوتاه انگلیسی ساده با ترجمه، داستان کوتاه انگلیسی سطح متوسط ، آموزش گرامر انگلیسی pdf ، لغات پرکاربرد زبان انگلیسی، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسی، لیست لغات 504 با معنی pdf را به شما معرفی میکنیم.

.Mr White has a small shop in the middle of town and he sells pictures in it

.They are not expensive ones but some of them are quite pretty

.Last Saturday a woman came into the shop and looked at a lot of pictures

Then she took Mr White to one of them and said : ” how much do you want for this one?? It was picture of horses in a field. “

Mr White looked at it for a few seconds and then went and brought his book , he opened it, looked at the first page and then said:

” I want twenty pounds for that one. “

The woman shut her eyes for a few seconds and then said: ” I can give you two pounds for it. ”

Mr White angrily said ” Two pound ? but the canvas cost more than two pounds “

The woman said : ” but it was clean then !!!! ”

اقای وایت یک مغازه کوچک در مرکز شهر دارد و در ان عکس هایی می فروشد.

آنها از تابلو های گران نیستند اما بعضی از انها کاملا زیبا هستند.

شنبه گذشته یک زن وارد مغازه شد و عکس های زیادی را نگاه کرد.

سپس اقای وایت را پیش یکی از تابلو ها برد و گفت: ” برای این تابلو چقدر می گیری؟؟ ان عکس اسب ها در مزرعه بود. ”

اقای وایت چند ثانیه به ان نگاه کرد و سپس رفت و دفترش را اورد، ان را باز کرد و به صفحه اول نگاه کرد و گفت:

” من برای این عکس بیست پوند می گیرم “

زن برای چند ثانیه چشمانش را بست و سپس گفت: ” من میتوانم برای این تابلو دو پوند به شما بدهم. “

اقای وایت با عصبانیت گفت: ” دو پوند؟؟؟ اما این بوم بیشتر از دو پوند می ارزد. “

زن گفت: ” اما ان موقع تمیز بود !!!! “

داستان های مفید:

داستان کوتاه انگلیسی دهم

داستان کوتاه انگلیسی نهم

داستان کوتاه انگلیسی اول

داستان کوتاه انگلیسی دوم

داستان کوتاه انگلیسی سوم

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *