فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
درد و دل کردن در زبان انگلیسی

درد و دل کردن در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی برای درد و دل کردن از فعل های زیر استفاده می شود:

open one’s heart

open up

commune

confabulate

unbosom

unburden

confide

مثال ها:

I want to confide in you.

می خواهم باهات درد و دل کنم.

He unbosoms himself to everyone.

او با هر کسی درد و دل می کند.

My father was a cold man, and he never opened his heart to anyone.

پدر من مردی سردی بود. او هرگز در قلبش را به روی کسی باز نکرد.

She opened her heart to the wrong magazine, and it published a scandalous story.

او با یک مجله اشتباه درد و دل کرد، و ان یک داستان رسوا منتشر کرد.

He unburdened himself to his brother.

او با برادرش درد و دل کرد.

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، لیست لغات 504 با معنی pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسیو همچنین بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی را معرفی میکند.

عبارات و اصطلاحات کاربردی درد و دل کردن در زبان انگلیسی:

I need to have a heart-to-heart with you.

می خواهم باهات درد و دل کنم.

I’d like a little chat with you.

می خواهم باهات کمی صحبت/ درد و دل کنم.

I wanna talk to you from my heart.

می خواهم از ته قلبم باهات صحبت کنم.

I need you to be a listening ear for a moment.

من نیاز دارم که برای یک لحظه به من گوش بدی.

I want to open up with you.

من میخوام راز دلمو بهت بگم.

My heart is heavy.

دلم گرفته است.

I wanna tell you the truth.

می خواهم بهت حقیقت را بگویم.

Please understand me.

لطفا درکم کن.

Speak your heart.

حرف دلت رو بزن.

I’m blowing some steam on.

دارم عقده دلم رو خالی می کنم.

مطالب پر بازدید:

داستان های کوتاه انگلیسی

اموزش لغات کتاب 504

زمانها در زبان انگلیسی

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *