فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
ساختار قید ها در زبان انگلیسی

ساختار قید ها در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی قید کلمه ای است که فعل را توصیف می کند. قید ها به روش های مختلفی ساخته می شوند اما بیشتر قید ها از طریق اضافه کردن ly به صفت ساخته می شوند. قید ها در زبان انگلیسی در انواع مختلف (زمان، مکان، حالت، تکرار، مقدار و احتمال) هستند و بستگی به نوعشان جایگاه آنها در جمله متفاوت است. به مثال های زیر دقت کنید:

او با دقت رانندگی می کند.

هوا خیلی سرد است.

او اغلب به باشگاه می رود.

نحوه ساخت قید در زبان انگلیسی:

برای ساخت قید در زبان انگلیسی فقط کافی ست به انتهای ان ly اضافه کنیم. به مثال های زیر دقت کنید:

quiet + ly => quietly

careful + ly =>carefully

loud + ly => loudly

real + ly => really

اگر صفت به y ختم شود y به i تبدیل می شود:

easy + ly => easily

happy+ ly => happily

اگر صفت به le ختم شود در هنگام اضافه کردن e حذف می شود و ly اضافه می شود:

possible+ ly => possibly

terrible+ ly => terribly

اگر صفت به ll ختم شود پس از اضافه کردن ly به صفت فقط به آن y اضافه می شود:

full+ ly => fully

اگر صفت به e ختم شود پس از اضافه کردن ly به صفت e حذف می شود:

true+ ly => truly

اگر صفت به ic ختم شودهنگام اضافه کردن ly به آن ally اضافه می شود:

fantastic+ ly => fantastically

قید های بی قاعده در انگلیسی:

good well
hard hard
fast fast
public publicly
difficult with difficulty

کلماتی که شکل صفت و قیدشان یکی است:

دیر late زود early
سخت hard نزدیک near
بالا high پایین low
سریع fast طولانی long

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، انواع قید در زبان انگلیسی pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسیو همچنین جایگاه اسم و صفت و قید در زبان انگلیسی را معرفی میکند.

انواع قید ها در زبان انگلیسی:

قید های مقدار:

قیدهایی که میزان و درجه چیزی را نشان می دهند:

.The town is quite big

شهر نسبتا بزرگ است.

در اینجا quite قید مقدار است.

جایگاه در جمله: این قید قبل از صفت یا قید قرار می گیرند.

قید های زمان:

قیدهایی که زمان انجام کار را نشان می دهند:

.I meet her last week

من او را هفته پیش ملاقات کردم.

کلمه last week قید زمان است.

جایگاه در جمله: این قید ها در انتهای جمله قرار می گیرند.

قید های تکرار:

قیدهایی که تکرار یک عمل را نشان می دهند:

.She usually goes to the beach

او معمولا به ساحل می رود.

کلمه usually در اینجا قید تکرار است.

جایگاه در جمله: این قید ها قبل فعل اصلی قرار می گیرند.

قید های حالت:

قیدهایی که نحوه انجام کار را نشان می دهند:

.My teacher talked to me kindly

معلم من با مهربانی با من صحبت کرد.

واژه kindly در اینجا قید حالت است.

جایگاه قید حالت در جمله متغیر است اگر فعل از نوع افعال لازم(Intransitive Verbs) باشد (فعل هایی که نیاز به مفعول ندارند) در این صورت قید حالت بلافاصله بعد از فعل می آید اگر فعل از نوع افعال متعدی( Transitive Verbs) باشد (فعل هایی که نیاز به مفعول دارند) در این صورت قید حالت بعد از مفعول می آید. به مثال های زیر دقت کنید:

.He drove quickly

او با سرعت رانندگی کرد.

.My teacher talked to me kindly

معلم من با من با مهربانی صحبت کرد.

قید های مکان:

قیدهایی که محل انجام کار را نشان می دهند:

.We are going to eat dinner outside

ما امشب قصد داریم شام را در بیرون بخوریم.

کلمه here در اینجا قید مکان است.

جایگاه در جمله: این قید ها در انتهای جمله قرار می گیرند.

قید های احتمال:

قیدهایی که احتمال انجام کار را بررسی میکنند:

.I will probably meet my friends next week

من احتمالا هفته آینده دوستانم را ملاقات خواهم کرد.

کلمه probably در اینجا قید احتمال است.

جایگاه در جمله: این قید ها قبل از فعل اصلی و بعد از افعال کمکی قرار می گیرند.

قید ها می توانند با حروف اضافه همراه شوند:

.The post office was moved over the road

اداره پست به بالای جاده منتقل شده بود.

.There were some magazines on the table

چند تا مجله روی میز بود.

.You’re not in the team

تو در تیم نیستی.

.I left school in 1990

من مدرسه را در سال 1990 ترک کردم.

قید ها می توانند با کلماتی مانند already, yet, still همراه شوند:

.She is still writing

او هنوز مشغول نوشتن است.

.I haven’t done working yet

هنوز کارم تمام نشده است.

.You’re late. We already started

دیر رسیدی. ما قبلا شروع کردیم.

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفتهو اموزش مكالمه انگليسي، انواع قید در زبان انگلیسی pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسی و همچنین ترتيب صفات در زبان انگليسي را معرفی میکند.

مطالب مرتبط:

قید های حالت در زبان انگلیسی

قید های تکرار در زبان انگلیسی

قید های زمان در زبان انلیسی

قید های مکان در زبان انگلیسی

قید های احتمال در زبان انگلیسی

قید های مقدار در زبان انگلیسی

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *