فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
صفات اشاره در زبان انگلیسی | انواع صفات اشاره در زبان انگلیسی

صفات اشاره در زبان انگلیسی | انواع صفات اشاره در زبان انگلیسی

صفت کلمه هستند که قبل از می اید و ان اسم را از لحاظ ( رنگ، اندازه، شکل و….. )توصیف می کند. صفات اشاره صفاتی هستند که اسم را از نظر دوریف نزدیکی، مفرد یا جمع توصیف می کند. صفت معمولا قبل از اسم یا بعد از افعال توبی و افعال ربطی قرار می گیرد. برای مثل کلمه کتاب را در نظر بگیرد. زمانی که می گوییم این کتاب به کتابی اشاره می کند که در نزدیکی ماست و زمانی که می گوییم ان کتاب به کتابی اشاره می کند که دور قرار گرفته است. این و ان صفات اشاره مفرد هستند که دوری و نزدیکی اسم را مشخص می کنند.

انواع صفات اشاره در زبان انگلیسی:

جمع مفرد  
these this صفات اشاره نزدیک
those that صفات اشاره دور

کاربرد صفات اشاره مفرد this, that:

از صفت اشاره this به معنی “این” برای اشاره به اسم نزدیک و مفرد استفاده می شود و از صفت اشاره that به معنی “آن” برای اشاره به اسم دور و مفرد استفاده می شود. به مثال های زیر دقت کنید:

This car is so old.

این ماشین خیلی قدیمی است.

That woman is my sister.

ان زن خواهر من است.

I don’t like this car. I like this one over there.

من این ماشین را دوست ندارم. من ان ماشین انجا را دوست دارم.

I saw that man again today.

من ان مرد را امروز دوباره دیدم.

She met her friend on Saturday of that week.

او دوستش را شنبه آن هفته ملاقات کرد.

کاربرد صفات اشاره جمع these, those:

از صفت اشاره these به معنی “اینها” برای اشاره به اسم نزدیک و جمع استفاده می شود و از صفت اشاره those به معنی “آنها” برای اشاره به اسم دور و جمع استفاده می شود. این صفات در معنا جمع هستند ولی به صورت مفرد ترجمه می شوند و اسم بعد انها به صورت جمع معنی می شود مانند these cars این کتاب ها. به مثال های زیر دقت کنید:

These years were bad times.

این سالها دوران بدی بود.

I decided to read these books.

من تصمیم گرفتم این کتاب ها را بخوانم.

Did you answer those letters yesterday?

به آن نامه ها دیروز پاسخ دادی؟

Those black shoes are awful. I like these red shoes.

ان کفش های مشکی افتضاح هستند. من این کفش های قرمز را دوست دارم.

در تصویر زیر تفاوت صفات اشاره نزدیک و دور نشان داده شده است:

لرنیش در درس های اموزشی خودبه شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf، کلمات پرکاربرد انگلیسی، کاربرد صفت فاعلی و مفعولی در انگلیسی در انگلیسی، لیست افعال انگلیسی با معنی فارسی pdf، داستان کوتاه انگلیسی ساده با ترجمه و بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی معرفی می کند.

حتما بخوانید:

ضمایر اشاره در زبان انگلیسی

حروف تعریف در زبان انگلیسی

صفات ملکی در زبان انگلیسی

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *