فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
ضمایر اشاره در انگلیسی |آموزش کامل گرامر ضمایر اشاره با مثال

ضمایر اشاره در انگلیسی |آموزش کامل گرامر ضمایر اشاره با مثال

لرنیش در درس های اموزشی به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf، کلمات پرکاربرد انگلیسی، صفات ملکی در انگلیسی، ضمایر ملکی در انگلیسی و بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی معرفی می کند.

ضمایر اشاره در زبان انگلیسی(demonstrative pronoun):

ضمایر اشاره در زبان انگلیسی برای اشاره کردن به چیزی استفاده می شوند که می تواند اشیا، حیوان، مکان یا فرد خاصی باشد. از این ضمایر زمانی استفاده می شود که بخواهیم انها را جایگزین اسمی که قبلا ذکر شده بکنیم. این ضمایر دوری یا نزدیکی یا مفرد و جمع بودن اسم را مشخص می کنند. این ضمایر حالت سوم شخص دارند. انواع ضمایر اشاره همراه با کاربرد آن:

ضمیر اشاره(this): برای اشاره به چیز مفرد و نزدیک استفاده می شود.

ضمیر اشاره(that): برای اشاره به چیز مفرد و دور استفاده می شود.

ضمیر اشاره(these): برای اشاره به چیز جمع و نزدیک استفاده می شود.

ضمیر اشاره(those): برای اشاره به چیز جمع و دور استفاده می شود.

انواع ضمایر اشاره در زبان انگلیسی:

مفرد جمع  
این    this این ها   these ضمایر اشاره نزدیک
 آن   that  آن ها   those ضمایر اشاره دور

ضمایر اشاره در زبان انگلیسی

کاربرد ضمایر اشاره نزدیک(this , these):

از these , this برای اشاره که برای اشاره به افراد یا شی نزدیک استفاده می شوند. از this برای اشاره به شی مفرد و نزدیک و از these برای اشاره به شی جمع و نزدیک استفاده می شود:

.All of these books are useful

همه این کتاب ها مفید هستند.

?Have you seen this

آیا تا به حال آن را دیدی؟

.These are so beautiful

این ها بسیار زیبا هستند.

?Whose bags are these

این کیف ها مال کی است؟

2- برای معرفی اشخاص:

.This is your friend, Jack

این دوست شما جک است.

?This is is Alex. Can I speak to Fred

من الکس هستم. می توانم با فرد صحبت کنم؟

نکته مهم: برای معرفی چند نفر از ضمیر اشاره this استفاده می کنیم از ضمیر اشاره these استفاده نمی شود. به مثال زیر دقت کنید:

This is Tom and This is Joe.

These are Tom and Joe.

کاربرد ضمایر اشاره دور(that , those) :

از those , that برای اشاره به افراد یا شی دور استفاده می شوند. از that برای اشاره به شی مفرد و دور و از those برای اشاره به شی جمع و دور استفاده می شود:

.Please don’t repeat those any more

لطفا بیشتر از این آن ها را تکرار نکن.

.Look at them. those are really beautiful

به آنها نگاه کن آنها واقعا زیبا هستند.

That is the car that I sold.

ان ماشینی است که فروختم.

That is your favorite movie.

ان فیلم مورد علاقه توست.

نکاتی درباره ضمایر اشاره:

1-اگر اسم بعد از ضمیر اشاره بیاید ضمیر اشاره به صفت اشاره تبدیل می شود.

.I decided to read these book

من تصمیم گرفتم این کتاب ها را بخوانم.

.This dress looks nice on you

این لباس بهت میاد.

2- کلیه ضمایر اشاره that, this, these, those می توانند بدون اسم به کار برده شوند.

.I don’t like this

من این را دوست ندارم.

.Those are pretty

آنها زیبا هستند.

چند مثال از ضمایر اشاره:

.I don’t like living in this country

من زندگی کردن در این کشور را دوست ندارم.

.That was a wonderful meal, thanks

غذای بی نظیری بود، ممنون.

I’ll never forget those ten days with Barbara

من هیچ وقت آن ده روزی که با باربارا بودم را فراموش نمی کنم.

تمرین ها:

.Wait, I can’t walk fast in ______ shoes

صبر کن، من نمی توانم با این کفش ها سریع راه بروم.

A. those

B. these

C. that

______ is my sister, Helen. How are you ?

این خواهر من است، هلن. حالت خوب است؟

A. this

B. that

C. these

?Do you remember _______ people that we met in Greece

به خاطر میاری کسانی که ما در رم ملاقات کردیم؟

A. these

B. Those

C. this

?Who are _______ people over there

کسانی که آنجا هستند کی هستند؟

A. these

B. this

C. those

.The meal was nice, but I didn’t like ______ wine much

غذا خوب بود، اما شراب را زیاد دوست نداشتم.

A. that

B. this

C. those

پاسخ ها:

1. a .5.………………c .4 ……………. b . 3 ……….. a . 2 …………. b

مطالب مرتبط:

ضمایر مفعولی در انگلیسی

ضمایر انعکاسی در انگلیسی

ضمایر ملکی در انگلیسی

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *