فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
ضمایر انعکاسی در انگلیسی | مثال برای reflexive pronoun

ضمایر انعکاسی در انگلیسی | مثال برای reflexive pronoun

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی(Reflexive Pronouns):

ضمایر انعکاسی در انگلیسی هنگامی که فاعل و مفعول یکسان هستند به عنوان مفعول استفاده می شوند و در زبان فارسی به معنای “خود” هستند. به مثال زیر دقت کنید:

.He is proud of himself

او به خودش افتخار می کند.

در جمله بالا فاعل و مفعول یکی هستند یا به عبارتی دیگر فاعل he به himself اشاره می کند.

انواع ضمایر انعکاسی در انگلیسی:

معنی ضمیر انعکاسی
خودم myself
خودت yourself
خودش(مونث) herself
خودش(مذکر) himself
خودش(اشیا یا حیوان) itself
خودمان ourselves
خودتان yourselves
خودشان themselves

کابرد ضمایر انعکاسی:

1.به عنوان مفعول مستقیم: وقتی فاعل و مفعول یک جمله یکسان باشد، ضمیر انعکاسی به عنوان “مفعول مستقیم” استفاده می شود.به مثال های زیر دقت کنید:

.They had a nice time. They enjoyed themselves

آنها اوقات خوبی داشتند. آنها لذت بردند.

.John wants himself to explain the reason of his mistake

جان میخواهد خودش دلیل اشتباهش را توضیح دهد.

2. به عنوان مفعول غیر مستقیم: وقتی فاعل و مفعول جمله یکسان باشد، ضمیر انعکاسی به عنوان “مفعول غیر مستقیم” استفاده می شود.به مثال های زیر دقت کنید:

?Would you like to take yourself another glass of wine

مایلید برای خودتان یه لیوان دیگر شراب بر دارید؟

.I’ve got myself a new shoes

من برای خودم کفشای جدید گرفتم.

3. برای تاکید بر کار انجام شده توسط فرد خاص چیز خاص:

.It’s best if you do it yourself

این بهترین است اگر خودت انجام دهی.

.I want to speak to the manager himself, not his secretary

من میخواهم با خود مدیر صحبت کنم نه منشی اش.

.Robert Aldrich himself has made this film

رابرت آلدریچ این فیلم را به تنهایی خودش ساخته است.

4. ضمایر انعکاسی می توانند با حروف اضافه by, for , at , with و …… به کار برده می شوند و معمولا ضمایر انعکاسی بعد از حروف اضافه قرار می گیرند:

.I’m going out tonight, so you will all have to cook for yourselves

من قصد دارم امشب برای شام ییرون بروم، بنابراین شما مجبورید غذا برای خودتان درست کنید.

.She looks at herself in the mirror

او به خودش در اینه نگاه می کند.

لرنیش در درس های اموزشی به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf، کلمات پرکاربرد انگلیسی، صفات ملکی در انگلیسی، ضمایر ملکی در انگلیسی و بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی معرفی می کند.

چند نکته درباره ضمایر انعکاسی:

1- بعد از حروف اضافه ای مانند with و قید های زمان باید ضمایر شخصی استفاده می شود نه ضمایر انعکاسی. به مثال های زیر دقت کنید:

.She had a heavy bag with her

او یک کیف سنگین با خودش داشت.

.He put the piano beside him

او پیانو را در کنار خودش قرار داد.

2- برای تاکید بر عملی که تنهایی توسط کسی انجام گرفته است از حرف اضافه by استفاده می شود :

.I repaired his car by myself

من ماشینش را تنهایی تعمیر کردم.

اشتباه رایج: اشتباه گرفتن ضمایر انعکاسی با ضمایر فاعلی و مفعولی است:

Liana and myself are going to the movies

در جمله بالا به جای myself باید از ضمایر فاعلی استفاده کنیم.

Liana and I are going to the movies

3- برای انجام کاراهای شخصی مثل حمام کردن(wash) ، لباس پوشیدن(dress) و … از ضمایر شخصی استفاده نمی کنیم در صورتی می توانیم از ضمایر انعکاسی استفاده کنیم که بخواهیم بر انجام کار تاکید کنیم.

.he always dressed herself after take a shower

.he always dressed after take a shower

او همیشه بعد از حمام لباس می پوشد.

جایگاه ضمایر انعکاسی در جمله:

ضمایر انعکاسی اگر برای تاکید بر روی فاعل به کار روند بعد از فاعل یا در آخر می آیند:

I made lunch myself یا I myself made lunch

من ناهارم را خودم درست کردم.

ضمایر انعکاسی اگر برای تاکید بر روی مفعول به کار روند بعد از مفعول می آیند:

.I like Bill himself but I don’t like his friends

من بیل را دوست دارم اما دوستانش را دوست ندارم.

افعال به دو دسته گذرا و ناگذر تقسیم می شوند. افعال گذرا مانند “enjoy ” , “dry ” , “hurt” و ….. افعالی هستند که همراه با ضمایر انعکاسی به کار می روند و به انها مفهوم خاصی می دهند ولی در فارسی معادل ندارند. پر کاربرد ترین این فعل ها عبارت اند از:

فعل مثال
behave oneself

   .behave yourself on your trip

در سفر مراقب خودت باش.

introduce oneself

.I don’t know you, please introduce yourself

من شما رو نمی شناسم لطفا خودتون رو معرفی کنین.

enjoy oneself

.Paul enjoyed himself watching movie yesterday

پاول از تماشای فیلم لذت برد.

cut oneself

.Danny cut himself when he was making dinner

دنی موقی که داشت شام درست می کرد خودش را زخمی کرد.

dry oneself

.before I go to the party I take a shower and dry myself then I wear make up

قبل از رفتن به مهمانی دوش میگیرم و خودمو خشک می کنم سپس ارایش میکنم.

express oneself

.I’m a creative person. I express myself any way I can

من ادم خلاقی هستم. من خودم را به هر روشی که بتوانم ابراز میکنم.

hurt oneself

.Be careful when you use knife , don’t hurt yourself

مراقب باش زمانی که از چاقو استفاده می کنی به خودت صدمه نزنی.

amuse oneself

.I don’t have any idea to amuse myself

برنامه ای برای سرگرم کردن خودم ندارم.

teach oneself

.I often teach myself to write a novel

من اغلب با خودم نوشتن رمان تمرین میکنم.

blame oneself

.James blamed himself for failure of his son in the exam

جیم خودشو برای شکست پسرش در امتحان مقصر می دانست.

چند مثال از ضمایر انعکاسی:

.Mary talks about herself all the time

ماری تمام وقت درباره خودش صحبت می کند.

.Get a drink for yourself

برای خودت یه نوشیدنی بگیر.

.Old people often talk about themselves

افراد مسن اغلب درباره خودشان صحبت می کنند.

تمرین ها:

I answer all my letters ______.

من به همه نامه خودم پاسخ دادم.

A. yourself

B. herself

C. myself

They just want to make money for _______ .

آنها می خواهند خودشان پول در بیاوردند.

A. themselves

A. ourselves

A. yourselves

Peter and Ann built their house _______ .

پیتر و ان خانه شان خودشان ساختند.

A. Yourselves

B. Themselves

C. ourselves

We must ask _______ some questions .

ما باید از خودمان سوالاتی بپرسیم.

A. Yourselves

B. Themselves

C. ourselves

he tried to kill _______ .

او تلاش کرد خودش را بکشد.

A. herself

B. himself

C. Themselves

پاسخ ها:

c

a

b

c

b

مطالب مرتبط:

ضمایر نسبی در انگلیسی

ضمایر نامعین در انگلیسی

ضمایر اشاره در انگلیسی

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *