فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
ضمایر نسبی در انگلیسی | همه چیز درباره ضمایر نسبی با مثال

ضمایر نسبی در انگلیسی | همه چیز درباره ضمایر نسبی با مثال

ضمایر نسبی در زبان انگلیسی

ضمایر نسبی در زبان انگلیسی(Relative Pronouns):

ضمایر نسبی در انگلیسی رابطه یک اسم با موضوعی خاص نشان می دهند. ضمایر نسبی بعد از اسم یا ضمیر که درباره آن توضیح می دهند می آیند.

به جمله زیر دقت کنید:

.The girl who has red dress, is my friend

دختری که لباس قرمز پوشیده است، دوست من است.

در جمله بالا ضمیر who درباره فاعل girl بیشتر توضیح می دهد.

کاربرد ضمایر نسبی:

این ضمایر برای دادن اطلاعات بیشتر در مورد اسم استفاده می شوند. به مثال های زیر دقت کنید:

.This is the music which my mother liked

این موزیکی است که مادرم دوست داشت.

.I hate people who talks a lot

من متنفرم از کسانی که زیاد صحبت می کنند.

پر کاربرد ترین ضمایر نسبی:

who

which

whose

whom

that

در ادامه به بررسی ضمایر نسبی با ذکر مثال می پردازیم.

ضمیر نسبی کابرد معال فارسی مثال

 

who

 

فاعل-مفعول (افراد)

 

کسی که – که

 

The boy, who plays in the garden, is Monica’s boy

پسری که در باغچه بازی میکند پسر مونیکاست. 

 

which

 

فاعل-مفعول (هم چیز)

 

چیزی که – که

 

The suitcase, which is black, is mine

چمدانی که مشکی هست مال من است 

 

whose

 

مالک (برای همه)

 

که

A man whose had gun, was robber

مردی که تنفنگ داشت دزد بود

 

whom

 

مفعول (اشخاص)

 نکته: whom معمولا با حرف اضافه استفاده می شود و درمکالمات بیشتر استفاده می شود.  

 

 

کسی که

 

 

My friend, whom came with me last night, live in American

دوستم که دیشب با من بود در آمریکا زندگی می کند. 

 

that

 

فاعل-مفعول ( هم می تواند شخص باشد هم اشیا )

نکته: به جای that میتوانیم از who, which, whom استفاده کنیم.

 

که

 

A man called his wife that stood among people

مرد همسرش را که بین مردم ایستاده بود صدا کرد.

ضمیر نسبی فاعلی:

اگر بعد از ضمایر نسبی فعل بیاید ضمیر نسبی فاعلی است . به مثال زیر توجه کنید:

.A man, whose had gun, was robber

مردی که تنفنگ داشت دزد بود.

The boy, who plays in the garden, is Monica’s boy

پسری که در باغچه بازی میکند پسر مونیکاست.

ضمیر نسبی مفعولی:

اگر بعد از ضمایر نسبی عبارت قرار گرفته باشد ضمیر نسبی مفعولی است . به مثال زیر توجه کنید:

The house, which I had bought , has great view

خونه ای که خریدم منظره عالی دارد.

.The shop, which robber had stolen , was over there

مغازه ای که دزد زده بود آنجا بود .

نکته: هنگامی که ضمایر نسبی در کنار حروف اضافه قرار گیرند حروف اضافه انتهای جمله قرار میگیرند.

.The nurse didn’t know who the bed belonged to

پرستار نمی دانست تخت متعلق به کیست.

لرنیش در درس های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf، کلمات پرکاربرد انگلیسی، صفت های مقایسه ای در انگلیسی، پرکاربردترین افعال انگلیسی معرفی می کند.

when و where به عنوان ضمایر نسبی:

when : برای دادن اطلاعاتی در مورد زمان استفاده می شود:

.I’m looking forward to a time when the world will be at peace

من مشتاقم به زمانی که جهان در صلح خواهد بود.

where : زمانی استفاده میشود که بخواهیم درمورد تجربه حضور در یک مکان صحبت کنیم:

.The restaurant where went every weekend was so beautiful

رستورانی که آخر هفته ها میرفتیم بسیار زیبا بود.

ضمایر نسبی که اطلاعاتی را به جمله اضافه می کنند دارای دو حالت هستند:

1.ضمایر نسبی وصفی Defining Relative Clause:

اطلاعات ضروری در مورد اسم در اختیار ما قرار می دهد و نمی توان آنها را حذف کرد. این عبارات بعد از اسم همراه با ضمایر who-whom-which-that می ایند.

.The boy that is walking in the street is my brother

پسری که در خیابان قدم می زند برادر من است.

2. نسبی غیر وصفی Non-defining relative Clause:

این عبارت اطلاعات اضافی راجع به اسم ها می دهد ومی توان آنها را حذف کرد. That در این نوع عبارات استفاده نمی شود.

نکته: این عبارات را از طریق ویرگول از یکدیگر جدا می شوند. به مثال زیر دقت کنید:

.Mrs. Hoseini, who was our neighbour, died yesterday

خانم حسینی که همسایه ما بود، دیروز فوت کرد.

تمرین ها:

This was my school, ________ I learned how to read

این مدرسه من بود جایی که خواندن را آموختم.

A. which

B. that

C. where

.The car ________ I bought last month, was expensive

ماشینی که من ماه پیش خریدم، گران بود.

A. who

B. which

C. when

.The woman _______ I met in the party was a doctor

زنی که در مهمانی ملاقات کردم دکتر بود.

A. whom

B. which

C. who

He is the poet ________ works I have studied thoroughly

او شاعری هست که که من آثارش را به طور کامل خوانده ام.

A. whose

B.whom

C. which

.I want a computer ______ can download a lot of games

من کامپیوتری میخواهم که بتوانم برنامه های زیادی دانلود کنم.

A. who

B.whom

C. that

پاسخ ها:

1. c . 5…………………a .4 …………….c . 3.….. …….. b . 2 ….…………. c

مطالب مرتبط:

ضمایر نامعین در انگلیسی

ضکایر انعکاسی در انگلیسی

ضمایر اشاره در انگلیسی

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *