فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
فعل وجهی may و might در انگلیسی

فعل وجهی may و might در انگلیسی

افعال وجهی(ناقص) در زبان انگلیسی افعالی هستند که به فعل اصلی کمک می کنند و برای بیان توانایی‌ها، اجازه، تقاضاها، پیشنهادها، توصیه‌‌ها و … استفاده می‌شوند به این افعال، افعال ناقص نیز گفته می شود. این افعال همیشه به شکل ساده می آیند و در زمان های مختلف s,es, یا do و does نمی گیرند.

پر کاربرد ترین افعال وجهی:

shall should
can could
may may not
would will
must mustn’t
need need not
might  

فعل های وجهی May و might:

از فعل کمکی may و might برای بیان امکان و احتمال استفاده می شوند. چیز هایی که از آنها مطمئن نیستیم یا شاید اتفاق نیافتند. در فرمول زیر نحوه ساخت این فعل نشان داده شده است:

فاعل + may/ might + شکل ساده فعل

.I may go to the zoo at the weekend

من شاید آخر هفته به باغ وحش بروم.

.What’s that animal? ‘I’m not sure. It may be a rabbit

آن حیوان چیست؟ مطمئن نیستم. شاید خرگوش است.

.Are you ill? ‘Not sure’ I might have a cold

مریضی؟ مطمئن نیستم شاید سرما خوردم.

ساختار منفی و سوالی may:

برای منفی کردن فعل may فقط کافی ست not را به may اضافه کنیم. به مثال زیر دقت کنید:

.We may not be here tomorrow

ما احتمالا فردا اینجا نخواهیم بود.

.She may not travel next week

او احتمالا هفته بعد سفر نمی کند.

برای سوالی کردن فقط کافیست جای فعل may را با فاعل عوض کنیم:

?May I ask a question

می توانم یک سوال بپرسم؟

ساختار منفی و سوالی might:

برای منفی کردن فعل might فقط کافیست not را به might اضافه کنیم. به مثال زیر دقت کنید:

.I might not be here tomorrow

من احتمالا فردا اینجا نخواهم بود.

.I might not get a new job this month

من احتمالا این ماه شغل جدید پیدا نمی کنم.

برای سوالی کردن فقط کافیست جای فعل might را با فاعل عوض کنیم:

?Might she go

ممکن است او برود؟

Might she come here?

ممکن است او اینجا بیاید؟

Might he left home tonight?

ممکن است او امشب خانه را ترک کند؟

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، کاربرد صفت فاعلی و مفعولی در انگلیسی، جدول ضمایر انگلیسی و همچنین بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی را معرفی میکند.

مطالب مرتبط:

افعال مدال

افعال کمک وجهی

افعال ربطی

بر چسب ها:

2 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *