فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
فعل وجهی must,  have to در انگلیسی

فعل وجهی must, have to در انگلیسی

افعال وجهی(ناقص) در زبان انگلیسی افعالی هستند که به فعل اصلی کمک می کنند و برای بیان توانایی‌ها، اجازه، تقاضاها، پیشنهادها، توصیه‌‌ها و … استفاده می‌شوند به این افعال، افعال ناقص نیز گفته می شود. این افعال همیشه به شکل ساده می آیند و در زمان های مختلف s,es, یا do و does نمی گیرند.

افعال مدال must/ have to:

فعل must:

از فعل must برای بیان چیزایی که لازم و ضروری است استفاده می کنیم. به ساختار زیر دقت کنید:

فاعل + must + شکل ساده فعل

.I must get a new passport

من باید پاسپورت جدید بگیرم.

.I can’t go; I must finish this work

من نمی توانم بروم. باید این کار را تمام کنم.

mustn’t:

mustn’t منفی must است. برای منفی کردن فعل must فقط کافیست کلمه not را به must اضافه کنیم. به مثال زیر دقت کنید:

.We must not smoke

ما نباید سیگار بکشیم.

سوالی کردن با must:

برای سوالی کردن فقط کافیست جای فعل must را با فاعل عوض کنیم:

?Must I go

باید بروم؟

تفاوت must و should:

از must برای بیان اجبار استفاده می کنیم و از should برای بیان نصیحت یا پیشنهاد. به مثال های زیر دقت کنید:

.You should take more exercise

تو باید بیشتر تمرین کنی. (پیشنهاد است ولی اجبار نیست)

.You must stop smoking

تو باید سیگار کشیدن را ترک کنی. (اجبار است)

فعل مدال have to:

این فعل هم مانند must برای بیان چیز هایی که ضروری و لازم است استفاده می شود مانند ساختار زیر:

فاعل + have to + شکل ساده فعل

.I have to go to New York for a meeting every month

من مجبورم هر ماه برای یک جلسه به نیویورک بروم.

.My sister has to work on Saturdays

خواهر من مجبور است شنبه ها کار کند.

منفی کردن و سوالی کردن با have to:

برای منفی کردن و سوالی کردن have to از افعال کمکی do و does استفاده می کنیم. به مثال زیر دقت کنید:

.I don’t have to go

من نباید بروم.

?Do they have to go

آنها باید بروند؟

?Does she have to go

او باید برود؟

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، لیست لغات 504 با معنی pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسیو همچنین بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی را معرفی میکند.

مطالب مرتبط:

100 فعل پر کاربرد انگلیسی

کاربرد فعل be

افعال با قاعده

افعال بی قاعده

افعاا لازم و متعدی

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *