فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
فعل وجهی shall , should در انگلیسی

فعل وجهی shall , should در انگلیسی

افعال وجهی(ناقص) در زبان انگلیسی افعالی هستند که به فعل اصلی کمک می کنند و برای بیان توانایی‌ها، اجازه، تقاضاها، پیشنهادها، توصیه‌‌ها و … استفاده می‌شوند به این افعال، افعال ناقص نیز گفته می شود. این افعال همیشه به شکل ساده می آیند و در زمان های مختلف s,es, یا do و does نمی گیرند.

افعال وجهی shallو should:

فعل shall:

از فعل کمکی shall برای بیان کردن پیشنهاد برای اول شخص مفرد یا جمع استفاده می شود. از shall برای بیان پیشنهاد های مودبانه استفاده می شود. فرمول زیر نحوه ساخت این فعل مدال را نشان می دهد:

Shall + فاعل + شکل ساده فعل

?Shall we go to the cinema

میای به سینما برویم؟(پیشنهاد)

?Shall I put the lights on

برق ها رو روشن کنم؟

?Shall we go and see Bill

به دیدن بیل برویم؟

?Where shall we meet tomorrow

کجا یکدیگر را ملاقات کنیم؟

?Shall I take your coat

می توانم کتتان را بگیرم؟

?Shall I make you some coffee

می تونم برات قهوه درست کنم؟

فعل should:

از فعل should برای بیان پیشنهاد، نظر، ونصیحت استفاده می شود. فرمول زیر نحوه ساخت این افعال را نشان می دهند:

فاعل + should + شکل ساده فعل

.You should be more careful

تو باید بیشتر مراقب باشی.

.People shouldn’t drive fast in the rain

مردم نباید در باران تند رانندگی کنند.

.I think everybody should learn a foreign language

من فکر میکنم همه باید زبان خارجی یاد بگیرند.

She should does her homework.

او باید تمرین هایش را انجام دهد.

should not:

should not منفی should است. برای منفی کردن should فقط کافیست کلمه not را به ان اضافه کنیم. به مثال زیر دقت کنید:

You shouldn’t speak loudly in the hospital

شما نباید در بیمارستان با صدای بلند صحبت کنید.

.She shouldn’t stop studying

او نباید درس خواندن را رها کند.

.People shouldn’t truth anyone

مردم نبایدبه هر کسی اعتماد کنند.

سوال کردن با should:

برای سوالی کردن فقط کافیست جای فعل should را با فاعل عوض کنیم:

Should I wear a jeans?

باید شلوارلی بپوشم؟

Should we meet in the park?

باید در پارک همیدیگر را ببینیم؟

Should I take warm clothes?

باید لباس گرم بردارم؟

Should I see a doctor?

باید دکتر بروم؟

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، لیست لغات 504 با معنی pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسیو همچنین بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی را معرفی میکند.

مطالب مرتبط:

فعل وجهی may

افعال مدال

افعال کمکی وجهی

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *