فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
افعال to be در زبان انگلیسی  | گرامر و کاربرد am, is, are, was, were

افعال to be در زبان انگلیسی | گرامر و کاربرد am, is, are, was, were

فعل be یکی از پر کاربرد ترین فعل ها در زبان انگلیسی است. این فعل به معنی “بودن” است و یک فعل بی قاعده است بنابراین شکل این فعل در حالت و زمان های مختلف متفاوت است.

فعل be در زمان حال ساده:

فعل be در زمان حال ساده به شکل am, is, are است. به مثال های را دقت کنید:

She is Mina.

او مینا است.

They are students.

انها دانش اموز هستند.

I am an engineer.

من یک مهندس هستم.

.It is a table

این یک میز است.

.She is tall and beautiful

او زیبا و قد بلند است.

.Jack is a lazy boy

جک یک پسر تنبل است.

.We are happy

ما خوشحال هستیم.

سوالی کردن be در زمان حال ساده:

برای سوالی کردن be در زمان حال ساده فقط کافی ست جای فعل (am, is, are) را با فاعل عوض کنیم در این حالت I به you و you به I/we تبدیل می شود:

Is She Mina?

او مینا است؟

Are they students?

آیا انها دانش اموز هستند؟

Are you an engineer?

آیا شما مهندس هستید؟

Is it a table?

آیا این یک میز است؟

Is she tall and beautiful?

آیا او زیبا و قد بلند است؟

Is Jack a lazy person?

آیا جک شخص تنبلی است؟

Are we happy?

آیا ما خوشحال هستیم؟

منفی کردن be در زمان حال ساده:

برای منفی کردن جملات در زمان حال ساده فقط کافی ست not را به فعل be اضافه کنیم:

.She is not a doctor

او دکتر نیست.

It is not a chair

این صندلی نیست.

They are not in the same class

انها در یک کلاس نیستند.

.She is not Sue

او سو نیست.

.He is not intelligent boy

او پسر باهوشی نیست.

پاسخ های کوتاه با فعل be در حال ساده:

برای دادن پاسخ های کوتاه فقط کافی ست از yes یا no با فاعل به علاوه am, is, are استفاده کنیم:

نکته: برای این حالت می توانیم از شکل مخفف افعال استفاده کنیم.در جدول زیر شکل مخفف افعال نشان داده شده است. اول شخص مفرد I مخفف ندارد:

You are= you’re She is= she’s
we are = we’re he is= he’s
they are =they’re it is = it’s

مثالها:

Is she a student?

Yes, she is.

No, she is not.

Are they students?

Yes, they are.

No, they aren’t.

Am I a teacher?

Yes, I am.

No, I am not.

فعل be در زمان گذشته:

فعل be در زمان گذشته به شکل was, were است. was شکل گذشته am, is است و were شکل گذشته are است. برای I, she, he, it از was استفاده می کنیم و برای you, they, we از were استفاده می کنیم.

.She was at home yesterday

او دیروز در خانه بود.

.Mr Jalali was a teacher

اقای جلالی یک معلم بود.

.They were in the same class

انها در یک کلاس بودند.

.We were in the restaurant last night

ما دیشب در رستوران بودیم.

سوالی کردن be در زمان گذشته:

برای سوالی کردن be در زمان گذشته فقط کافی ست جای فعل (was, were) را با فاعل عوض کنیم:

Was she at home yesterday?

او دیروز در خانه بود؟

Was Mr Jalali a teacher?

آقای جلالی یک معلم بود؟

Were they in the same class?

آنها در یک کلاس بودند؟

Were we in the restaurant last night?

ما دیشب رستوران بودیم؟

پاسخ های کوتاه با فعل be در زمان گذشته:

برای دادن پاسخ های کوتاه فقط کافی ست از yes یا no با فاعل به علاوه was, were استفاده کنیم:

نکته: برای این حالت می توانیم از شکل مخفف افعال استفاده کنیم:

I was not= I wasn’t it was not=it weren’t
you were not = you weren’t we were not=we weren’t
she was not= she wasn’t they were not = they weren’t
he was not= he wasn’t  

مثال ها:

Was she at home yesterday?

.Yes, she was

.No, she was not

Was Mr Jalali a teacher?

.Yes, he was

.Yes, he was not

Were they in the same class?

.Yes, they were

.Yes, they were not

Were we in the restaurant last night?

Yes, we were.

.No, we weren’t

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما لیست افعال انگلیسی با معنی فارسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، لغات انگلیسی با معنی و تلفظ pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسیو همچنین بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی را معرفی میکند.

کاربرد فعل be:

1- فعل be می تواند با حروف اضافه همراه شوند. به مثال های زیر دقت کنید:

.Books are on the desk

کتاب ها روی میز هستند.

.She is from Italy

او اهل ایتالیاست.

2- برای نشان دادن شخصیت یا هویت فردی:

.I am a nurse

من پرستار هستم.

.She is Jessica

او جسیکا است.

3- برای بیان وجود یا عدم وجود چیزی:

.There is some milk on the table

روی میز مقداری شیر وجود دارد.

.There aren’t many eggs in the fridge

تخم مرغ های زیادی در یخچال نیست.

4- برای بیان موقعیت چیز یا شی:

.her bag is under her bed

کیف او زیر تخت است.

.It’s in a box

این در جعبه است.

.This post is up on the site

این مطلب بالای سایت است.

5- برای تویف افراد یا شی:

.He is very tall

او خیلی بلند است.

.That car is expensive

آن ماشین گران است.

.The water is cold

آب سرد است.

.Her idea is interesting

ایده او جالب است.

6- همراه با ing برای ساخت فعل استمراری:

.They were were playing volleyball

آنها مشغول بازی کردن والیبال بودند.


.It is snowing

برف در حال باریدن است.

7- برای ساخت جملات مجهول:

.The house was built in 1990

خانه در سال 1890 ساخته شده است.

.The street is called Baran Street

این خیابان باران نامیده می‌شود.

مطالب مرتبط:

افعال حسی

افعال ربطی

افعال مدال

افعال وجهی

افعال کمکی

افعال دو مفعولی

100 فعل پر کاربرد انگلیسی

بر چسب ها:

2 Comments

  1. پینگ بک هشت روش کاربردی ابراز موافقت و مخالفت درباره نظر ها - آکادمی زبان کن-دو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *