فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
قید های جهت در زبان انگلیسی

قید های جهت در زبان انگلیسی

قید های جهت(Adverbs of Direction):

قید های جهت در زبان انگلیسی جهت حرکت فرد یا چیزی را نشان می دهند. برای ساخت این قید ها از حروف اضافه ساخته می شود.

انواع قید جهت:

داخل  into از طریق through
برگشت به  back to به  to
پشت  back پایین down
دور  past به عقب  onto
خارج از out of در امتداد  along
 از وسط- از میان  across به سمت  toward

به مثال های زیر دقت کنید:

.I ran across the street

من وسط خیابان دویدم.

.We walked along the park

ما طول پارک را قدم زدیم.

.We had lunch out of home

ما ناهار را بیرون خوردیم.

.The back roads are quite dangerous

پشت جاده ها نسبتا خطرناک است.

نکته: حروف اضافه هم در وسط جمله و هم در انتهای جمله قرار می گیرند. به مثال های زیر دقت کنید:

.the sun was down

خورشید پایین بود.

.I went in and pulled the door to

وارد شدم و در را کشیدم.

پر کاربرد تربن قید های جهت:

 around  اطراف 
 outside بیرون
 everywhere هر جا
nearby نزدیک
away دور
here اینجا 
there آنجا 

برای بهتر متوجه شدن مطلب به مثال های زیر دقت کنید:

.We are going to eat dinner outside

ما امشب قصد داریم شام را در بیرون بخوریم.

.We will meet each other here

ما یکدیگر را اینجا ملاقات خواهیم کرد.

.He lives nearby

او در این نزدیکی زندگی می کند.

.Sandwich bars are everywhere

ساندویچ فروشی ها همه جا هستند.

.She lives in a village far from away

او در روستای دور زندگی می کند.

.She sent her friend away

او دوستش را دور فرستاد.

قید هایی که هم به جهت اشاره می کنند هم به مکان:

سرازیری     downhill خارج از کشور     abroad
پهلو    sideways داخل خانه      indoors
بیرون از خانه     outdoors  

به مثال های زیر دقت کنید:

.We went indoors

ما به سمت خانه رفتیم.

.It was warm enough to eat outdoors

هوا به اندازه کافی برای غذا خوردن در بیرون گرم بود.

.She always travel abroad

او همیشه به خارج از کشور سفر می کند.

.We ran downhill

ما به سمت سرازیری دویدیم.

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفتهو اموزش مكالمه انگليسي، انواع قید در زبان انگلیسی pdf، ضمایر انعکاسی در انگلیسی و همچنین حروف اضافه افعال در زبان انگلیسی را معرفی میکند.

قید های جهت که به ward ختم می شوند:

این قید ها جهت حرکت را نشان می دهند.

رو به عقب    backward به سمت خانه   homeward
به طرف بالا    upward به سمت غرب    westward
به سمت شرق    eastward به سمت جنوب    southward
به سمت شمال     northward به سمت پایین    downward

برای بیشتر متوجه شدن موضوع به مثال های زیر دقت کنید:

.He turned his horse homeward

او اسبش را به سمت خانه پیچید.

.Another storm system is blowing eastward tonight

سیستم طوفان دیگری امشب به سمت شرق می وزد.

.In reality it’s because I’m backward and useless

واقعیت این است چون من رو به عقب و بی استفاده هستم.

قید های جهت که به whereختم می شوند:

این قید ها به مکان خاصی اشاره نمی کنند.

هر جا    anywhere هیچ جا    nowhere
جایی    somewhere همه جا    everywhere

به مثال های زیر دقت کنید:

.He lives somewhere in London

او جایی در لندن زندگی می کند.

.She never goes anywhere

او هیچ وقت جایی نمی رود.

.You can find this everywhere

شما می توانید این را همه جا پیدا کنید.

مطالب مرتبط:

ساختار قید در زبان انگلیسی

قید موقعیت در زبان انگلیسی

قید مسافت در زبان انگلیسی

قید مقایسه ای در زبان انگلیسی

پر کاربرد ترین قید های انگلیسی

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *