فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
قید های مقدار در زبان انگلیسی

قید های مقدار در زبان انگلیسی

قید های مقدار( Adverbs of degree):

قید های احتمال در زبان انگلیسی به توصیف صفت، قید، و یا فعل می پردازند. این قید ها میزان و درجه چیزی را به ما نشان می دهند.. به مثال زیر دقت کنید:

.She is very beautiful

او بسیار زیباست.

در جمله بالا قید مقدار(very) میزان زیبایی را به ما نشان می دهد. به عبارتی دیگر قید (very) به توصیف صفت (beautiful) می پردازد.

The water is so cold.

اب خیلی سرد است.

در این جمله so قید مقدار است که میزان سردی اب را نشان می دهد.

The food is really delicious.

غذا واقعا خوشمزه است.

در این جمله reallyقید مقدار است که میزان خوشمزه بودن غذا را نشان می دهد.

پر کاربرد ترین قید های مقدار:

معنی
قید
(زیاد) too
(زیاد) very
(نسبتا) quite
(تقریبا) almost
(واقعا) really
(زیاد) enough
(به شدت) extremely
(فقط) just
(کاملا) absolutely
(کم) a little
(کم) a bit
(بنابراین- زیاد) so

مثال از قید های مقدار در جمله:

.The film was quite interesting

فیلم نسبتا جالب بود.

.The weather was so cold

هوا خیلی سرد بود.

.We were extremely busy on Saturday

ما یکشنبه به شدت مشغول بودیم.

.The lesson was a bit boring

درس کمی خسته کننده بود.

.It’s a little warmer than yesterday

هوا کمی گرمتر از دیروز است.

.The party was absolutely fantastic

پارتی کاملا عالی بود.

.We were really tired

ما واقعا خسته بودیم.

.The weather changes very quickly

آب و هوا خیلی سریع تغییر می کند.

.You are too kind

شما خیلی مهربان هستید.

.She is just like you

او فقط شبیه تو است.

.The place was almost empty

محل تقریبا خالی بود.

جایگاه قید مقدار در جمله:

1.قبل از صفت:

.You are too kind

شما خیلی مهربان هستید.

2. قبل از قید:

.The weather changes very quickly

آب و هوا خیلی سریع تغییر می کند.

کاربرد too در زبان انگلیسی:

too در زبان انگلیسی به توصیف صفت یا قید می پردازد. too هم در جمله مثبت و هم در جمله منفی قرار می گیرد.

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفتهو اموزش مكالمه انگليسي، انواع قید در زبان انگلیسی pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسی و همچنین ترتيب صفات در زبان انگليسي را معرفی میکند.

too به معنای خیلی زیاد:

too در معنای ” خیلی زیاد” به توصیف صفت می پردازد و معنای نسبتا منفی دارد.

.Her clothes were too small for her

لباس های او برایش خیلی کوچک بود.

.His car isn’t too old

ماشین او خیلی قدیمی نیست.

She is too young to get married.

او برای ازدواج خیلی جوان است.

He was too ill to travel.

او برای سفر کردن خیلی مریض بود.

too به معنای همچنین:

too در معنای “همچنین” در انتهای جمله می اید و به توصیف عبارت می پردازد:

.He is coming too

او هم می آید.

I’m feeling hungry. ” Me too

من احساس گشنگی می کنم. ” منم همینطور”

تفاوت too و also:

هر دو به معنای هم چنین هستند با این تفاوت که too در انتهای جمله می آید و also در ابتدای جمله قبل از فعل اصلی. به مثال های زیر دقت کنید:

.I liked that film too

I also liked that film

من هم آن فیلم را دوست داشتم.

کاربرد very در زبان انگلیسی:

very در زبان انگلیسی به توصیف صفت یا قید می پردازد. very می تواند هم در جمله مثبت و هم در جمله منفی قرار می گیرد. به مثال های زیر دقت کنید:

.She cooks very well

او خیلی خوب آشپزی می کند.

.My new house is very expensive

خانه جدید من خیلی گران است.

.She isn’t very beautiful

او خیلی زیبا نیست.

The train was moving very slowly.

قطار خیلی ارام حرکت می کرد.

تفاوت too و very:

too یک مشکل را بیان می کند به عبارتی دیگر دارای بار منفی است در حالیکه very واقعیت را بیان می کند و بار منفی ندارد. به مثال های زیر توجه کنید:

.Her coat is very long

.Her coat is too long

کت او خیلی بلند است.

دقت کنید در جمله اول کت بلند است ولی زیاد بلند نیست که مشکل ایجاد کند ولی در جمله دوم کت خیلی بلند است به نحوی که مشکل ایجاد می کند.

The weather is very cold today.

The weather is too cold today

هوا امروز خیلی سرد است.

توجه کنید در جمله اول هوا سرد است ولی قابل تحمل است ولی در جمله دوم هوا خیلی سرد است است به نحوی که مشکل ایجاد می کند و قابل تحمل نیست.

کاربرد enoughدر زبان انگلیسی:

enough به معنی ” به مقدار کافی” یکی از قید های پر کاربرد در زبان انگلیسی است که به توصیف قید یا صفت بعد از خود می پردازد. این قید می تواند در جایگاه های متفاوتی ظاهر شود:

1.بعد از قید :

.The film was enjoyable enough

فیلم به اندازه کافی لذت بخش بود.

2. بعد از صفت :

.He was a nice enough guy

او به اندازه کافی پسر خوبی بود.

The carrots are cooked enough.

هویج ها به اندازه کافی پخته هستند.

3. قبل از اسم :

?Did you bring enough money

آیا به اندازه کافی پول آورده بودی؟

There aren’t enough chairs for everyone.

صندلی کافی برای همه نیست.

4- قبل از اسامی شمارش و غیر قابل شمارش:

.We have enough eggs

ما به اندازه کافی تخم مرغ داریم.

.They don’t have enough meat

آنها به اندازه کافی گوشت ندارند.

کاربرد to , for در enough:

از to و for برای نشان دادن حالت های مختلف در قید enough استفاده می شود. به مثال های زیر دقت کنید:

.These shoes is small enough for me

این کفش ها به اندازه کافی برای من کوچک است.

?Is that car cheap enough to buy

آیا آن ماشین به اندازه کافی برای خرید ارزان است؟

.He is young enough to drive

او به اندازه کافی برای رانندگی کوچک است.

Don’t grab. There isn’t enough for everyone.

چنگ نزن، این برای همه کافی نیست.

I am strong enough to do every work.

من به اندازه کافی برای انجام هر کاری قوی هستم.

Is the water warm enough for you?

این اب به اندازه کافی برای شما گرم است؟

مطالب مرتبط:

قید زمان در زبان انگلیسی

قید های مکان در زبان انگلیسی

پر کاربرد ترین قید های انگلیسی

ساختار قید ها در انگلیسی

قید احتمال در زبان انگلیسی

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *