فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
قید در زبان انگلیسی | گرامر قید در زبان انگلیسی

قید در زبان انگلیسی | گرامر قید در زبان انگلیسی

تعریف قید در زبان انگلیسی:

قید کلمه ای است که فعل، صفت و یا قید های دیگر را توصیف می کند. قیدها نشان می دهند که یک کار چگونه اتفاق می افتد و یا چگونه انجام می شود. به مثال زیر دقت کنید:

.He drives carefully

او با احتیاط رانندگی می کند.

.She speaks quietly

او به ارامی صحبت می کند.

دقت کنید در جمله اول در مثال بالا carefully قید است که فعل (drive) را توصیف می کند یا به عبارتی دیگر نشان می دهد که کار(رانندگی) چگونه انجام می شود. در جمله دوم quietly قید است که اطلاعات بیشتری درباره فعل (speak) به ما می دهد.

نحوه شناخت قید در جمله:

یکی از رایج ترین راه شناخت قید در جمله ly است. بسیاری قید ها با اضافه کردن ly به انتهای انها ساخته می شوند. ولی این قاعده کلی نیست و قید های زیادی وجود دارند که از قاعده پیروی نمی کنند.

نحوه ساخت قید در زبان انگلیسی:

برای ساخت قید در زبان انگلیسی فقط کافی ست به انتهای ان ly اضافه کنیم. به مثال های زیر دقت کنید:

quiet + ly => quietly

careful + ly =>carefully

loud + ly => loudly

real + ly => really

اگر صفت به y ختم شود y به i تبدیل می شود:

easy + ly => easily

happy+ ly => happily

اگر صفت به le ختم شود در هنگام اضافه کردن e حذف می شود و ly اضافه می شود:

possible+ ly => possibly

terrible+ ly => terribly

اگر صفت به ll ختم شود پس از اضافه کردن ly به صفت فقط به آن y اضافه می شود:

full+ ly => fully

اگر صفت به e ختم شود پس از اضافه کردن ly به صفت e حذف می شود:

true+ ly => truly

اگر صفت به ic ختم شودهنگام اضافه کردن ly به آن ally اضافه می شود:

fantastic+ ly => fantastically

قید های بی قاعده در انگلیسی:

good well
hard hard
fast fast
public publicly
difficult with difficulty

کلماتی که صفت هستند و نباید با قید اشتباه گرفته شوند:

ugly likely
costly silly
friendly unlikely
lonely lively

جایگاه قید در جمله:

زمانی که از یک قید در جمله استفاده می شود می تواند دارای سه جایگاه باشد:

1.انتهای جمله: معمولا بیشتر قیدها در آخر جمله می ایند.

.I like to meet my friends every week

من دوست دارم دوستانم را هر هفته ملاقات کنم.

2. در وسط جمله:

.I always play the piano at the weekend

من همیشه آخر هفته ها پیانو میزنم.

3. در ابتدای جمله: این حالت به ندرت استفاده می شود.

.Here, I will have a class

اینجا، من کلاس خواهم داشت.

کلماتی که شکل صفت و قیدشان یکی است:

دیر late زود early
سخت hard نزدیک near
بالا high پایین low
سریع fast طولانی long

برای بیشتر آشنا شدن با این کلمات hard و fast را در نظر بگیرید:

.It’s a hard work

.She works hard

دقت کنید در جمله اول hard نقش صفت و در جمله دوم نقش قید را دارد.

.He has got a fast car

.He drives fast

همانطور که در جمله بالا مبینید fast در جمله اول قبل اسم قرار گرفته و نقش صفت را دارد و در جمله دوم بعد از فعل قرار گرفته و نقش قید را دارد.

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، انواع قید در زبان انگلیسی pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسیو همچنین جایگاه اسم و صفت و قید در زبان انگلیسی را معرفی میکند.

انواع قید در زبان انگلیسی:

1.قیدهای زمان(adverbials of time)

2. قیدهای مکان(adverbials of place)

3. قیدهای حالت(adverbials of manner)

4. قیدهای احتمال(adverbials of probability)

5. قیدهای تکرار(Adverbials of Frequency)

6. قیدهای مقدار(Adverbials of degree)

قید های زمان در انگلیسی:

این قید ها نشان دهنده این هستند که کار در چه زمانی اتفاق افتاده یا چه مدتی طول کشیده است. رایج ترین این قید ها yesterday, now, last year, this month و ….. می باشد.

جایگاه قید زمان در زبان انگلیسی:

قید ها در جمله می توانند جایگاه متفاوتی داشته باشند. این قیدها معمولا در انتهای جمله قرار می گیرند.

.I have known her for two years /for three days/ since last July/ since 2005

.She came yesterday / last month /last week/ in May of 2020

.I ‘m talking to you now

.I haven’t been to Scotland this year

قید های مکان در زبان انگلیسی:

این قید ها نشان دهنده این هستند که کار در کجا اتفاق افتاده است. رایج ترین این قید هاoutside, around, nearby everywhere, here , there است. قید های مکان معمولا در انتهای جمله قرار می گیرند. به مثال های زیر دقت کنید:

.We are going to eat dinner outside

ما امشب قصد داریم شام را در بیرون بخوریم

.We will meet each other here

ما یکدیگر را اینجا ملاقات خواهیم کرد.

.I’m going to see him in France

من قصد دارم او را در فرانسه ملاقات کنم.

قید حالت در زبان انگلیسی:

این قید ها نحوه انجام کار را بیان می کنند به عبارتی دیگر نشان می دهند که کار چگونه اتفاق افتاده یا انجام شده است.

.A snail moves slowly

حلزون به آرامی حرکت می کند.

.The birds sing beautifully

پرندگان زیبا آواز می خوانند.

He drives carefully

او با دقت رانندگی می کند.

جایگاه قید حالت در زبان انگلیسی:

جایگاه قید حالت در جمله به نوع فعل بستگی دارد. اگر فعل جمله از نوع افعال لازم باشد (فعل هایی که نیاز به مفعول ندارند ) در این صورت قید حالت بلافاصله بعد از فعل می آید. اما اگر فعل جمله از نوع افعال متعدی باشد (فعل هایی که نیاز به مفعول دارند) در این صورت قید حالت بعد از مفعول می آید. به مثال های زیر دقت کنید: به مثال های زیر دقت کنید:

.He drove quickly

او با سرعت رانندگی کرد.

فعل drive یک فعل لازم است و نیازی به مفعول ندارد بنابراین قید (quickly) بعد از آن امده است.

.She read the newspaper loudly

او روزنامه را با صدای بلند می خواند.

فعل read یک فعل متعدی است که دارای مفعول است. بنابراین قید (quickly) بعد از مفعول (the newspaper) امده است.

قید های احتمال در زبان انگلیسی:

این قید ها نشان دهنده این هستند که چقدر از انجام کار مطمئن هستیم یا چقدر احتمال انجام آن وجود دارد. رایج ترین این قید ها clearly ,definitely, certainly, probably, possibly, perhaps , maybe است. این قید ها در وسط جمله و قبل از فعل اصلی قرار می گیرند. به مثال های زیر دقت کنید:

.I will certainly watch the new movie

من حتما فیلم جدید را تماشا خواهم کرد.

.I will probably meet my friends next week

من احتمالا هفته آینده دوستانم را ملاقات خواهم کرد.

قید تکرار در زبان انگلیسی:

این قید ها نشان دهنده این هستند که کار هر چند وقت یکبار اتفاق می افتد. رایج ترین این قید هاusually, always, rarely ,seldom، sometimes , often است. قید تکرار معمولا درجمله وسط جمله و قبل از فعل اصلی قرار می گیرند. به مثال های زیر دقت کنید:

I usually take a nap in the afternoon

من همیشه در بعد از ظهر چرت میزنم.

We always celebrate new year

ما معمولا سال جدید را جشن می گیریم.

قید های مقدار در زبان انگلیسی:

این قید ها میزان و درجه چیزی را به ما نشان می دهند. رایج ترین این قید هاtoo, very ,almost ,quite really, enough, extremely , just ,so است. به مثال های زیر دقت کنید:

The weather was so cold

هوا خیلی سرد بود.

I really liked the film

من واقعا فیلم را دوست داستم

The film was quite interesting

فیلم نسبتا جالب بود.

ساخت قید از طریق in a way/ manner:

قید هایی که از طریق ly ساخته می شوند ساختار دیگری نیز برای ساخت انها وجود دارد. با قرار دادن صفت در ساختار زیر می توان قید حالت ساخت:

in a ……. way/manner

friendly (صفت) => in a friendly way/manner (قید)

She usually talk to me in a friendly way/manner

هر دو جمله بالا هم یکسان هستند با این تفاوت که در شکل های مختلف ساخته شده اند.

bad (صفت) => in a bad manner/way (قید)

He drives in a bad manner /way

نکته: در قسمت نقطه چین صفت قرار می گیرد نه قید.

مقایسه قید ها در زبان انگلیسی:

در زبان انگلیسی برای مقایسه قید هایی که از طریق ly ساخته می شوند استفاده می شوند از most و more استفاده می شود. به مثال زیر دقت کنید:

More quickly

The most quickly

مطالب مرتبط:

قید های حالت

قید های تکرار

قید های زمان

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *