فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
مهم ترین و پر کاربرد ترین اصطلاحات دندان پزشکی در زبان انگلیسی

مهم ترین و پر کاربرد ترین اصطلاحات دندان پزشکی در زبان انگلیسی

سایت لرنیش در این مبحث اموزشی پر کاربرد ترین لغات مربوط به دندان و دندان پزشکی در زبان انگلیسی را به شما معرفی می کند.

پر کاربرد ترین لغات مربوط به دندان و دندان پزشکی در زبان انگلیسی:

معنی لغت
دندان tooth
دندان ها teeth
دندان مصنوعی denture
دندان پزشک dentist
جراح دندانپزشک
dental surgeon
جراحی دندان
dental surgery
مسواک toothbrush
خمیر دندان toothpaste
خلال دندان toothpick
لثه gum
لثه درد gum pain
عفونت لثه gum infection
جویدن chew
دهانشویه mouthwash
عصب کشی دندان root canal therapy
دندان شیری milk tooth
دندان عقل wisdom tooth 
دندان آسیاب grind tooth
دندان لق loose tooth
نخ دندان dental floss
خرابی دندان- پوسیدگی دندان tooth decay/ cavity
کشیدن دندان pull out/ take out/ extract
پر کردن دندان fill
ورم و التهاب لثه gingivitis
ارتودونسی Orthodontics
فرسایش- ساییدگی erosion
نفس breath
دندان فاسد rotten tooth
دندان بی حس numb tooth
افتادن دندان
come out
در امدن دندان
come in
سفید کردن دندان
whitening
بهداشت دهان oral hygiene
ایمپلنت دندان Dental implants
لمینت دندان Tooth laminate
دندان درد tooth pain/ toothache
عفونت دندان tooth infection
بی دندان toothless
خونریزی دندان tooth bleeding
خونریزی کشیدن دندان tooth extraction bleeding
آبسه دندان tooth abscess
مسکن دندان درد toothache pain relief
داروی دندان درد toothache medicine
درمان دندان درد toothache remedies
امپول بی حسی دندان
Dental Anesthesia Impulse

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و اموزش مکالمه انگلیسی، لیست لغات 504 با معنی pdf، پرکاربردترین افعال انگلیسی و همچنین جدول ضمایر انگلیسی با معنی را معرفی میکند.

اصطلاحات رایج مربوط به دندان پزشکی در زبان انگلیسی:

I have a toothache.

دندانم درد می کند.

It hurt when I eat or chew.

زمانی که چیزی می خورم یا می جوم درد می گیره.

I’ve got a toothache.

دندان درد داشتم.

My filling has came out.

دندانی که پر کردم افتاده است.

I have a terrible toothache.

دندان درد بدی دارم.

You need a filling.

دندان شما نیاز به پر کردن داره.

Open your mouth, please?

لطفا دهانتان را باز کنید؟

I have a loose tooth.

دندانم لقه.

I have swollen gums.

لثه ام ورم کرده.

Will it need to come out?

باید بکشمش؟

Which tooth aches?

کدام دندان درد می کند؟

You’ve got a bit of decay

یکی از دندان های شما پوسیده است.

You’ve got a rotten tooth

یکی از دندان های شما خراب است.

It must be extracted.

باید کشیده بشه

How much does it cost?

چقدر هزینه داره؟

It costs 40 dollars to have a filling.

پر برای هر دندان 40 دلار هزینه دارد.

It must be filled.

باید پر بشه

Do you brush regularly?

مرتب مسواک می زنید؟

I’d like to clean and polish.

می خواهم دندان هایم را جرم گیری و براق کنم.

I’d like to implants.

می خواهم دندان هایم را ایمپلنت کنم.

I need to have a tooth pulled.

باید یکی از دندونامو بکشم.

You need to pull out your rotten tooth.

شما باید دندان خرابتان را بکشید.

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و اموزش مکالمه انگلیسی، لیست لغات 504 با معنی pdf، پرکاربردترین افعال انگلیسی و همچنین جدول ضمایر انگلیسی با معنی را معرفی میکند.

مطالب مهم:

افعال حرکتی و حالتی در زبان انگلیسی

زمان حال کامل استمراری

100 صفت پر کاربرد انگلیسی

حروف ربط در زبان انگلیسی

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *