فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
پرسیدن نظر دیگران در زبان انگلیسی

پرسیدن نظر دیگران در زبان انگلیسی

پرسیدن نظر دیگران در زبان انگلیسی:

در زبان انگلیسی چطور می شود نظر دیگران در مورد موضوعی پرسید؟

برای اینکه بتونیم با دیگران در مورد موضوعی بحث کنیم باید یاد بگیریم چگونه نظر خود را بیان کنیم و برای آن دلایل منطقی و قابل قبول اوریم و همچنین باید بدونیم چگونه محترمانه نظر دیگران رو بپرسیم و با انها موافقت و مخالفت کنیم.

پر کاربرد ترین عبارات برای پرسیدن عقیده و نظر دیگران:

What do you think about that?

درباره این چه فکر می کنی؟

What’s your idea?

عقیده شما چیست؟

Do you have any thoughts on that?

فکری در موردش دارین؟

What do you think of his new watch?

درباره ساعت جدیدش چی فکر میکنی؟

What do think about this problem?

در مورد این مشکل چی فکر می کنین؟

How do you feel about that?

در مورد آن چه احساسی دارید؟

What’s your opinion?

نظرتان چیست؟

Do you have any idea?

ایده ای داری؟

Do you have any opinion on this matter?

نظر شما در این مورد چیست؟

I’d like to hear your views on this matter.

دوست دارم دیدگاه تو را در این مورد بدونم.

Nothing more occurs to me.

چیزی به ذهنم نمی رسد.

What are your feelings about his behavior?

حس شما در مورد رفتارش چیست؟

Please tell me your opinion on this subject.

لطفا نظرت رو در مورد این موضوع بهم بگو.

I’d be very interested to hear your views on this subject.

من خیلی مشتاقم دیدگاه شما رو در این موضوع بشنوم.

What are your first thoughts on this matter?

اولین افکار شما در مورد این موضوع چیست؟

بیان نظر در زبان انگلیسی:

جملاتی که بیان نظر شخصی به کار می روند:

موافقم! I agree.
منم اینطور فکر میکنم. I think so.
در موردش چیزی نمیدانم. I don’t know about that.
فکر نمی کنم. I don’t think so.
تا حالا در موردش فکر نکردم. I’ve never thought about that.
با شما در مورد این موافق نیستم. I don’t agree with you about this.
حق با شماست. You’re right.

مطالب مفید:

موافقت و مخالفت کردن در زبان انگلیسی

بر چسب ها:

9 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *