فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
پر کاربرد ترین اصطلاحات عاشقانه انگلیسی

پر کاربرد ترین اصطلاحات عاشقانه انگلیسی

در فرهنگ نامه ها و لغت نامه ها کلمات بسیاری عشق یا دوست داشتن را، با خود معنی می کنند. یادگیری این جملات و حرفهای عاشقانه انگلیسی جذابیت ارتباط و گفتگو مابین دو نفر را برایتان نمایان خواهد کرد. جمله I love you یکی از زیباترین و پر کاربرد ترین جملات در زبان انگلیسی است. در این درس به بررسی پر کاربرد ترین اصطلاحات عاشقانه انگلیسی می پردازیم:

ما در لرنیش آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و صفات ملکی در انگلیسی و همچنین بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی را به شما معرفی میکنیم.

پر کاربرد ترین اصطلاحات عاشقانه:

I wish I was your lover

کاش معشوق تو بودم

I am better because of you

چون تو با منی من بهتر ام

You are the light of my life

تو نور زندگی منی

You are my strength

تو قدرت حركت منی

You are my life

تو زندگی من هستی

You are my one and only

تو تنها معشوق من هستی

You are the apple of my eye

تو تخم چشمانم هستی

I’d die for you

بمیرم برات

I love you

عاشقتم

You stole my heart

تو قلبم رو دزدیدی

You mean the world to me

تو برام یك دنیا ارزش داری

I adore you

میپرستمت

oh darling

اوه؛ عزیزم

You cast a spell on me

تو من رو افسون/جادو میكنی

You rock my world

تو زندگی ام رو جریان و تكان میدهی

You complete me

تو من را كامل میكنی

You make my heart skip a beat

تو قلبم رو از ضربان متوقف میكنی

I need you by my side

من تو رو كنار خودم نیاز دارم

You are my world

تو دنیای من هستی

You are my everything

تو همه چیز من هستی

You are the best thing that ever happened to me

تو بهترین چیزی هستی كه برام اتفاق افتاده

I watch you when you cry

من تماشات می كنم وقتی تو گریه می كنی

You are my treasure

تو ثروت و گنجینه من هستی

every time is the only time i wanna spend with you

می خوام همه لحظه هامو با تو باشم

I want to give up anything just to be with you

می خوام به خاطر تو دست از همه چی بکشم

One smile begins a friendship

یک لبخند میتونه آغاز یه دوستی باشه

You are my reason for living

تو دلیل من برای زندگی هستی

I watch you when you smile

من تماشات می كنم وقتی تو لبخند می زنی

You are my heart’s desire

تو خواسته قلب من هستی

I try to tell you about I’m me

سعی می كنم كه بهت بگم من کی هستم

You are a dream come true

تو رویای به واقعیت پیوسته منی

I try to tell you how I feel

سعی می كنم كه بهت بگم احساسم چیه

.I carry your heart with me; I carry it in my heart

قلب تو را درون قلب خویش همراهی می کنم

Never let you go from my life

هرگز نمیزارم از زندگیم بری

your place is always empty I miss you

جای تو همیشه خالی میمونه دلم برات تنگ شده

پر کاربرد ترین اصطلاحات عاشقانه برای ولنتاین:

There is only one happiness in life: to love and be loved

تنها یک خوشبختی در زندگی وجود دارد: دوست داشتن و دوست داشته شدن.

Your flaws are perfect for the heart that’s meant to love you

حتی عیب‌هاتم برای قلبی که قراره عاشقت باشه عالی هستن.

You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams

وقتی متوجه میشی عاشق شدی که خوابت نبره چون بالاخره واقعیت از رویاهات قشنگ تر شدن.

Love planted a rose, and the world turned sweet

عشق گل رز را کاشت ، و جهان شیرین شد.

A successful marriage requires falling in love many times, always with the same person

یک ازدواج موفق نیاز به عاشق شدن هرباره اما همیشه با همان شخص را دارد.

Love doesn’t make the world go round. Love is what makes the ride worthwhile

عشق باعث نمی‌شه که دنیا بچرخه. عشق چیزیه که به این چرخش ارزش میده.

Grow old with me! The best is yet to be

با من پیر شو. بهترین اتفاقات هنوز تو راهه!

The best thing to hold onto in life is each other

تنها چیزی که در زندگی برایم ارزش دارد با‌هم‌بودنمان است.

Where there is love, there is life

جایی که عشق هست زندگی هست.

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart

بهترین و زیباترین چیزهای دنیا را نمی توان دید یا حتی لمس کرد. آنها باید با قلب حس شوند.

.There are never enough I Love You’s

هر چه قدر بگم دوستت دارم کافی نیست.

If I had a flower for every time I thought of you… I could walk through my garden forever

اگر هر وقت به تو فکر می کردم یک گل می گرفتم … می تونستم برای همیشه در باغ گل خود قدم بزنم.

I swear I couldn’t love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow

سوگند می خورم که نمی توانستم بیش از آنچه الان دوستت دارم، دوستت داشته باشم، اما می دانم که فردا بیشتر دوستت خواهم داشت.

In my eyes, you are the most beautiful and tender woman in the whole world. I love you

از نظر من تو زیباترین و ظریف ترین زن در کل دنیا هستی. دوستت دارم

Love is friendship that has caught on fire

عشق دوستی ای است که شعله ور شده است.

I love you, not only for what you are but for what I am when I am with you

من تو را دوست دارم ، نه فقط برای آنچه هستی بلکه برای آنچه هستم وقتی با تو هستم.

If I had to dream up the perfect woman, she wouldn’t even come close to you

اگر بخوام کامل ترین زن رو تصور کنم، حتی به چیزی که تو هستی هم شبیه نخواهد بود.

Money is no match for the richness you bring to my life

پول در مقابل ارزشی که تو به زندگی من میدی هیچی نیست.

جملات عاشقانه برای بیو انگلیسی:

Nothing Can replace you

هیچ چیز نمی تونه جایگزین تو بشه

You have my heart, keep it safe

قلب من پیش توئه، مراقبش باش

You’re my other half

تو نیمه گمشده منی

I think about you 24/7

من 24 ساعت 7 روز را به تو فکر می کنم

I feel so lucky to be with you

به خاطر با تو بودن احساس خوش شانسی می کنم

Find a guy who calls you beautiful instead of hot
who will stay awake just to watch you sleep
Who calls you back when you hang up on him
به دنبال کسی باش که تو را به خاطر زیبایی های وجودت زیبا خطاب کند
کسی که دوباره با تو تماس بگیرد حتی وقتی تلفنهایش را قطع می کنی
کسی که بیدار خواهد ماند تا سیمای تو را در هنگام خواب نظاره کند


I love you. That’s all I know

دوست دارم. این تمام چیزیه که می دونم.

I’m not perfect but I am Loyal

من کامل نیستم اما وفا دارم

I love you. That’s all I know

دوست دارم. این تمام چیزیه که می دونم.


I still love you, but you don’t care

من هنوز عاشقتم، اما تو اهمیت نمی دهی

When I saw you , I fall in love and you smiled because you knew

زمانی که دیدمت عاشقت شدم و تو لبخند زدی چون می دانستی

Come here, I miss you

بیا اینجا، دلم برات تنگ شده

In you I’ve found the love of my life and my closest , truest friend

در تو من عشق زندگی ام را، نزدیک ترین و درست ترین دوستم را پیدا کردم.

Don’t ever stop loving me, Can you imagine the earth without her sun

هیچ وقت دوست داشتن من را متوقف نکن، زمین را بدون خورشیدش می توانی تصور کنی؟

I’m not responsible for what my heart wants to do

من مسئولیت پذیر نیستم برای هر چیزی که قبلم می خواهد انجام دهد.

I will let you hate me, if that’s easier than loving me

من بهت اجازه میدم از من متنفر باشی، اگر این راحتتر از دوست داشتن من است.

I love hard and I break just as hard as I love

من سخت عاشق شدم و شکستم فقط برای اینکه من سخت عاشق شدم.

I’m not someone you can love with half a heart

من کسی نیستم که تو بتونی با نیمی از قلبت عاشقش بشی

It would be a tragedy to love you quietly

دوست داستن پنهانی تو یک تراژدی خواهد بود.

Let me be the one that you crave when it’s dark and you are lonely

اجازه بده من کسی باشم که تو در تنهایی و تاریکی ارزو می کنی.

مطالب که شاید دوست داشته باشید:

100 ضرب المثل پر کاربرد انگلیسی

اسامی شهر ها و کشور ها به انگلیسی

100 جمله انگیزشی انگلیسی با معنی

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *