فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
گذشته کامل استمراری در انگلیسی | گرامر Past Perfect Continuous

گذشته کامل استمراری در انگلیسی | گرامر Past Perfect Continuous

گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی عملی را نشان می هد که در گذشته قبل از عمل دیگری انجام شده است و تا زمان خاصی ادامه دار بوده است. زمان گذشته کامل استمراری که با دو عنوان “Past Perfect Continuous” و “Past Perfect Progressive” در زبان انگلیسی شناخته می‌شود. به مثال های زیر دقت کنید:

زمانی که به خانه رسیدم مادرم خانه را تمیز کرده است.

برادرم سه سال است که انگلیسی صحبت کردن را تمرین کرده است.

او به مدت دو ساعت ریاضی کرده است.

ساختار گذشته کامل استمراری:

این زمان با استفاده از had و been با شکل سوم فعل (past participle) با فعل ing دار ساخته می شود. ساختار زیر نحوه ساخت این زمان را نشان میدهد:

فاعل + had + been + فعل ing دار

ادامه جمله فعل ing دار been had فاعل
for a long time exercising been had I/ you/ we/ they
for a long time exercising been had she/ he/ it

قید های پر کاربرد در زمان گذشته کامل استمراری:

when: when + گذشته ساده + گذشته استمراری

because: گذشته ساده + because + گذشته کامل استمراری

for (an hour, two hour, long time , ….)

since

ساختار منفی گذشته کامل استمراری:

برای منفی کردن گذشته کامل استمراری فقط کافی ست not را به had اضافه کنیم. به ساختار زیر دقت کنید:

فاعل + had + not + been + دار ing فعل

ادامه جمله   دار ing فعل been not فعل کمکی had فاعل
for a long time exercising been not had I/ you/ we/ they
for a long time exercising been not had she/ he/ it

ساختار سوالی گذشته کامل استمراری:

برای سوالی کردن این گذشته کامل استمراری فعل کمکی had را به ابتدای جمله می اوریم. به ساختار زیر دقت کنید:

Had +فاعل + been + فعل ing دار

ادامه جمله فعل ing دار been فاعل فعل کمکی had
?for a long time exercising been I Had
?for a long time exercising been you/ we/ they Had
?for a long time exercising been she/ he/ it Had

کاربرد گذشته کامل استمراری:

1- برای بیان عملی که در گذشته مدتی ادامه دار بوده و تمام شده است:

.When I got home, my father had been repairing his car all day

زمانی که به خانه رسیدم پدرم کل روز مشغول تعمیر کردن ماشینش بوده است.

.She had been working for a long time

او مدت طولانی است که کار می کرده است.

.She had been teaching for eight years

او ده سال است که تدریس می کرده است.

2- برای نشان دادن اثر انجام کاری در گذشته:

.He bought a expensive car because He had been saving enough money

او ماشین گران قیمت خرید چون پول کافی ذخیره کرده بود.

.Because she had studied during the night she felt sleepy

چون او کل شب را مطالعه کرده بود احساس خواب الودگی می کرد.

نکاتی در مورد گذشته کامل استمراری:

1- این زمان برای بیان تعداد دفعاتی که کار انجام می شود استفاده نمی شود.

2- تفاوت گذشته کامل استمراری و گذشته استمراری در این است که کار در گذشته کامل استمراری کاملا تمام شده است ولی در گدشته استمراری هنوز تمام نشده است. به مثال زیر دقت کنید:

.When I saw my sister he had been studying

زمانی که خواهرم را دیدم درس خوانده بود. (زمانی که خواهرم را دیدم درسش را خوانده بود)

.When I saw my sister he was studying

زمانی که خواهرم را دیدم داشت درس می خواند. (زمانی که خواهرم را دیدم در حال درس خواندن بود)

مخفف ها(Contractions):

مثبت:

شکل کوتاه شکل بلند
I’d I had
you’d you had
she’d she had
he’d he had
it’d it had
we’d we had
they’d they had

منفی:

شکل کوتاه شکل بلند
I hadn’t I had not
you hadn’t you had not
she hadn’t she had not
he hadn’t he had not
it hadn’t it had not
we hadn’t we had not
they hadn’t they had not

پاسخ های کوتاه در گذشته کامل استمراری:

منفی   مثبت  
I hadn’t   I had  
we/ you/ they hadn’t No, we/ you/ they had yes,
she/ he/ it hadn’t   she/ he/ it had  

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفتهو اموزش مكالمه انگليسي، انواع قید در زبان انگلیسی pdf، جدول ضمایر انگلیسی با معنی و همچنین جایگاه اسم و صفت و قید در زبان انگلیسی را معرفی میکند.

مثال ها:

 

.When the teacher came back, we had been studying for half an hour

زمانی که معلم بازگشت، یک ساعت و نیم بود که مطالعه کرده بودیم.

.We had been cooking before guests came

ما قبل از اینکه مهمانها برسند اشپزی کرده بودیم.

.He had been practicing for three years to play the piano well

او سه سالست که تمرین می کرده است تا به خوبی پیانو بزند.

.She hadn’t been thinking about building a new apartment

او درباره رفتن ساخت یک اپارتمان جدید فکر نکرده بود.

.Because He had been studying all day he was tired

چون او تمام روز را درس خوانده بود احساس خستگی می کرد.

تمرین ها:

1. She ______ Chinese for three years by the time she moved to the country.

او به مدت سه سال است که چینی تدریس می کرده است بلاخره او به ان کشور جا به جا شد.

A. had teaching

B. taught

C. had been teaching

2. When I arrived home, my brother _______ all day.

زمانیکه من به خانه رسیدم برادرم کل روز را درس خوانده بود.

A. studied

B.had been studying

C. was studying

3. ______ she been enjoying her life since she got married?

ایا او از زمانی که ازدواج کرده است از زندگی اش لذت برده است؟

A. had

B. had been

C. was

4. He _____ good marks because He ______ hard

او نمره های خوبی گرفت چون به سختی تلاش کرده بود.

A. had got – tried

B. got – tried

C. got- had tried

پاسخ ها:

1. c .4 ………. a .3 …………. b . 2 ………. c

مطالب مرتبط:

زمان گذشته کامل(ماضی بعید)

زمان گذشته استمراری

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *