فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
گذشته ساده | گرامر زبان انگلیسی | لرنیش

گذشته ساده | گرامر زبان انگلیسی | لرنیش

زمان گذشته ساده در انگلیسی

زمانها مهم ترین نقش را در یادگیری زبان انگلیسی هستند. تسلط بر زمان های انگلیسی عامل بزرگی در انتقال منظور ماست چون اگر قواعدی از این دست درست نباشند، صحبت‌های ما برای شخص مقابل مفهومی نخواهد داشت. در این مقاله قصد داریم یکی از پر کاربرد ترین زمانهای انگلیسی گذشته ساده را به طور کامل همراه با مثال های کاربردی و تمرین به شما عزیزان ارائه دهیم.

گذشته ساده در زبان انگلیسی:

گذشته ساده یا simple past عملی را بیان می کندکه در گذشته شروع و تمام شده است. گذشته ساده با اضافه کردن ed به انتهای فعل ساخته می شود. افعال با قاعده افعالی هستند که قانون دارند و با اضافه کردن ed به انتهای فعل شکل گذشته انها ساخته می شود و افعال بی قاعده افعالی هستند که از قانون خاصی پیروی نمی کنند و با اضافه کردن ed به آنها شکلشان عوض می شود.

افعال با قاعده:

در جدول زیر پر کاربرد ترین افعال با قاعده نشان داده شده است:

شکل ساده شکل گذشته
listen listened
work worked
answer answered
play played
arrive arrived
walk walked 
enjoy enjoyed

افعال بی قاعده:

در جدول زیر لیستی از افعال بی قاعده نشان داده شده است:

شکل ساده شکل گذشته
take took
tell told
give gave
eat ate
write wrote
speak spoke
know knew
say said
sell sold

مشاهده لیست کامل افعال با قاعده

مشاهده لیست کامل افعال بی قاعده

قید های زمان در گذشته ساده:

استفاده از قید های زمان در جملات نشان دهنده این است که چه کاری در چه زمانی انجام شده است لذا در جملات باید استفاده شوند. پر کاربرد ترین این قید ها عبارت اند از:

in (2020, 1995, 1820, 2001, in the morning)

ago (two weeks ago, one month ago, three months ago, five years ago)

last (last week, last night, last year, last summer)

yesterday

the other day

when I was a child

ساختار منفی در گذشته ساده:

برای منفی کردن جملات در گذشته ساده فقط کافی است فعل did not قبل از فعل اصلی قرار دهیم.

نکته: بعد از فعل کمکی did فعل اصلی حتما باید به شکل ساده آورده شود.

قید زمان فعل شکل منفی did
فاعل
yesterday study  did not
I/ you
yesterday study did not she/ he/ it
yesterday study did not we/ they
yesterday study did not Reza

ساختار سوال گذشته ساده:

برای سوالی کردن جملات در گذشته ساده اگر سوال yes / no question (بله یا خیر) باشد فقط کافی است فعل کمکی did را اول جمله قرار دهیم ولی اگر سوال wh question برای کسب اطلاعات بیشتر باشد ضمایر پرسشی what, when, where, why را به اول جمله آورده بعد did را قرار می دهیم.

نکته: فعل اصلی حتما باید به شکل ساده آورده شود.

Yes/ No question (بله یا خیر):

برای ساخت سوالات بله یا خیر از ساختار زیر استفاده می شود:

Did + فاعل + فعل + قید زمان

قید زمان فعل فاعل فعل کمکی did
?yesterday study I/ you
Did
?yesterday study she/ he/ it Did
?yesterday study we/ they
Did

Wh question (سوالات پرسشی):

برای ساخت سوالات پرسشی از ساختار زیر استفاده می شود:

شکل ساده فعل + فاعل + Wh word + did

فعل
فاعل فعل کمکی did ضمایر پرسشی
?study     what
?play football I/ you   when
?meet     she/ he/ it
    did where
?play volleyball we/ they   why
?go to the school     what time

در جدول زیر سه حالت برای گذشته ساده بیان شده است:

 

حالت مثبت:

  ادامه جمله +قسمت دوم فعل+ فاعل

 

She bought a coat last week

او هفته پیش یک کت خرید.

 

حالت منفی:

  ادامه جمله+شکل ساده فعل+ did not + فاعل

 

She didn’t buy a coat last week

او هفته پیش کت نخرید.

حالت سوالی:

yes/ no question:

ادامه جمله+شکل ساده فعل + did not + فاعل

 

wh question:

ادامه جمله + شکل ساده فعل + what, when,… + did   

 

نکته مهم:  ضمیر پرسشی who با سایر واژه‌های پرسشی متفاوت است وقتی می‌خواهیم درباره فاعل جمله با who جمله پرسشی بسازیم از did استفاده نمی کنیم، چون نقش who ضمیر فاعلی، ولی نقش سایر واژه‌های سوالی قید است.

 

?Did she buy a coat last week

آیا او دیروز یک کت خرید؟

 

?Where did she buy her coat

او از کجا کتش را گرفته است؟

 

 

?Who invented electricity

چه کسی برق را اختراع کرد؟

کاربرد گذشته ساده:

1.برای بیان عملی که در گذشته یکبار اتفاق افتاده است:

.I left school in 1990

من مدرسه را در سال 1990 رها کردم.

.I took my mother to Spain last week

من پدرم را هفته گذشته به اسپانیا بردم.

2. برای بیان اتفاقاتی که پشت سر هم تکرار می شوند:

……He parked his car, went into the station and bought a ticket.Then he had a cup of coffee and

او ماشینش را پارک کرد, داخل ایستگاه رفت و یک بلیط خرید. سپس یک فنجان قهوه خورد و …..

3. عملی که در گذشته انجام عمل دیگری را متوقف کرده است:

.I was texting on the phone when I had an accident

زمانی که تصادف کردم داشتم با گوشی پیام می دادم.

4. برای بیان اتفاقاتی که در بازه زمانی طولانی در گذشته اتفاق افتاده اند:

.I went to Hafez school when I was a student

زمانی که دانش اموز بودم به مدرسه حافظ می رفتم.

I lived in German for eight years.

من هشت سال است که در المان زندگی می کنم.

5. برای بیان عملی که در گذشته روتین بوده و چندین بار تکرار شده است:

نکته: برای این حالت از قید های تکرار sometimes, often, always و never استفاده می شود.

Sarah read a lot of books when she was younger.

سارا موقعی که جوانتر بود کتاب های زیادی می خواند.

My father always went walking during a day.

پدرم همیشه در طول روز به پیاده روی می رفت.

He often went to the cinema with his friends at the weekends.

او اغلب اخر هفته ها با دوستانش به سینما می رفت.

6. در جملاتی شرطی نوع دوم در قسمت if شرطی را بیان می کنند:

If I was free, I’d like to go to the movies.

اگر بیکار بودم دوست داشتم به سینما بروم.

استثنا برای افعال با قاعده:

1. برای افعالی که قبل از آخرین حرف بی صدا یه حرف صدادار وجود دارد, اخرین حرف تکرار می شود:

plan —->> planned

stop —->> stopped

2. اگر قبل از حرف L حروف صدادار داشته باشیم در انگلیسی بریتانیایی تکرار می شود ولی در انگلیسی آمریکایی تکرار نمی شود:

انگلیسی آمریکایی Travel —>> traveled

انگلیسی بریتانیایی Travel —->> travelled

3. اگه قبل از y حرف بی صدا داشته باشیم y تبدیل به i می شود:

try—->> tried

reply —->> replied

4. اگه قبل از y حرف صدادار داشته باشیم y تغییری نمی کند و فقط فعل ed می گیرد:

play —->> played

enjoy —->>enjoyed

5. اگه فعل به e ختم شود فقط d می گیرد.

change —->> changed

live —->>lived

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، لیست لغات 504 با معنی pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسیو همچنین بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی را معرفی میکند.

فعل be در گذشته ساده:

فعل be یک فعل بی قاعده است که برای منفی کردن یا سوالی کردن آن از خود فعل استفاده می کنیم و از فعل کمکی did استفاده نمی شود. به مثال های زیر دقت کنید:

ساختار سوالی ساختار منفی ساختار مثبت
فاعل
?Was I/he/she/it I wasn’t I was I/ he/ she/ it
?Were you/we/they you weren’t you were you/ we/ they

پاسخ های کوتاه در گذشته ساده:

پاسخ کوتاه با yes   پاسخ کوتاه با no  
I did   I didn’t  
you did   you didn’t  
   she did yes, she didn’t No,
he did   he didn’t  
they did   they didn’t  

مخفف ها:

did not = didn’t

was not = wasn’t

were not = weren’t

زمان گذشته کامل در انگلیسی

زمان حال کامل در انگلیسی

تمرین ها:

1. I______ hard yesterday to finish my article

من دیروز برای تمام شدن مقالم سخت کار کردم.

A. work

B. worked

C. was working

2. I didn’t _____ him in the street yesterday.

من دیروز او را در خیابان ندیدم.

A. see

B. saw

C. seen

3. Did you ______ by train or bus?

آیا شما با اتوبوس یا قطار آمدید؟

A. came

B. was coming

C. come

4. When I _____ the door they ______ about me.

زمانی که در زدم آنها درحال صحبت درباره من بودند.

A. opened – taught

B. opening – talking

C. opened- were talking

5. She ______ shopping and _____ something.

او خرید رفت و چیزی خرید.

A. went – buy

B. go – bought

C. went – bought

پاسخ ها:

1. c .5 ……….. c .4 ………. c .3 …………. a . 2 ………. b

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *