فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
گرامر infinitive (مصدر) در انگلیسی | کاربرد و مثال infinitive

گرامر infinitive (مصدر) در انگلیسی | کاربرد و مثال infinitive

مصدر در انگلیسی چیست؟

در زبان انگلیسی مصدر به شکل ساده فعل بدون (s, ed, ing) گفته می شود که همراه با to می اید. در زبان انگلیسی دو نوع مصدر وجود دارد: 1- مصدر با to و مصدر بدون to. برای مثال فعل buys را در نظر بگیرید این فعل چون به ان s اضافه شده دیگر مصدر نیست.

ساختار infinitive:

1- در جملات پرسشی infinitive بعد از کلمات پرسشی what, where, when, why می اید:

She doesn’t know how to play the piano.

او نمی داند که چطور پیانو بزند.

I don’t know where to meet them.

نمیدانم کجا انها را ملاقات کنم.

2- زمانی که دو فعل در جمله است فعل دوم با to می اید:

She plans to sell her car.

او قصد دارد ماشینش را بفروشد.

I want to live in France.

من میخواهم فرانسه زندگی کنم.

He would like to be a doctor.

او می خواهد دکتر شود.

3- زمانی که صفت در جمله است infinitive بعد از صفت می اید:

I am so happy to be there.

من خیلی خوشحالم که اینجا هستم.

It wonderful to have something ancient returned to use.

داشتن چیزهای قدیمی شگفت انگیز است.

They were very nice to me when I was ill.

انها هنگام بیماری برایم خیلی خوب بودند.

مصدر با to:

افعالی هستند که شکل ساده ای دارند و همراه با to می ایند. به مثال های زیر توجه کنید:

She is in the hospital to see a doctor.

او بیمارستان است تا دکتر را ببیند.

He tries hard to save lots of money.

او به سختی تلاش می کند تا پول زیادی پس انداز کند.

They learn English to live in American.

آنها انگلیسی تمرین می کنند تا در امریکا زندگی کنند.

مصدر بدون to:

افعالی هستند که به تنهایی به کار برده می شوند و قبل یا بعد انها از to استفاده نمی شود. این افعال در حالت های زیر استفاده می شوند:

1- بعد از افعال مدال(can. could, should, may, might, must, will, would):

.She should clean the house

او باید خانه را تمیز کند.

I can play volleyball.

من می توانم والیبال بازی کنم.

I may go to the zoo at the weekend.

من شاید آخر هفته به باغ وحش بروم.

2- بعد از افعال کمکی do, does, did:

She does her exercises every day.

او هر روز تمرین هایش را انجام می دهد.

.I did my homework yesterday

من تکالیفم را دیروز انجام دادم.

3- بعد از افعال حسی:

The food smells delicious.

غذا بوی خوشمزه می دهد.

I saw her clean the house.

من دیدم که او خانه را تمیز کرد.

منفی کردن infinitive:

برای منفی کردن infinitive کافی ست به قبل از to کلمه not را اضافه کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

I not to play football.

من نمیخواهم فوتبال بازی کنم.

They not to want live in London.

آنها نمی خواهند در لندن زندگی کنند.

کاربرد infinitive:

1- برای بیان قصد و نیتی که از انجام کاری داریم:

We need more money to improve transport in London.

ما پول بیشتری برای پیشرفت وسایل حمل و نقل در لندن نیاز داریم.

Our team is certain to win.

تیم ما از بردش مطمئن است.

He sold his car to save money.

او ماشینش را فروخت تا پول بیشتری پس انداز کند.

2- به عنوان فاعل:

To learn is the most important thing.

یادگیری مهم ترین چیز است.

To know him was the biggest mistake.

شناخت او یزرگترین اشتباه بود.

3- به عنوان مفعول:

They don’t have something to eat.

انها چیزی برای خوردن نداشتند. ( eat مفعول جمله است که بعد از to به کار رفته است. )

He wants to play.

او می خواهد بازی کند. ( play مفعول جمله است که بعد از to به کار رفته است. )

لیست افعال infinitive:

مطالب پر بازدید:

اسامی شهر ها و کشورها به زبان انگلیسی

تفاوت in the way , on the way در انگلیسی

تفاوت will , going to

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفتهو اموزش مكالمه انگليسي، انواع قید در زبان انگلیسی pdf، جدول ضمایر انگلیسی با معنی و همچنین جایگاه اسم و صفت و قید در زبان انگلیسی را معرفی میکند.

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *