صفات اشاره در زبان انگلیسی | انواع صفات اشاره در زبان انگلیسی

صفت کلمه هستند که قبل از می اید و ان اسم را از لحاظ ( رنگ، اندازه، شکل و….. )توصیف می کند. صفات اشاره صفاتی هستند که اسم را از نظر دوریف نزدیکی، مفرد یا جمع توصیف می کند. صفت معمولا قبل از اسم یا بعد از افعال توبی و …

ترتیب صفت ها در انگلیسی

صفت کلمه هستند که اسم را از لحاظ ( رنگ، اندازه، شکل و….. )توصیف می کند مانند: مرد جوان……………. A young man دانش اموز باهوش ..… A smart student ترتیب صفت ها در انگلیسی: ترتیب صفت در انگلیسی به شکل زیر است: اسم+ هدف + جنس + ملیت + رنگ …

جایگاه صفت در زبان انگلیسی

صفت در زبان انگلیسی: صفت کلمه هستند که اسم را از لحاظ ( رنگ، اندازه، شکل و….. )توصیف می کند مانند: مرد جوان……………. A young man دانش اموز باهوش ..… A smart student امتحان سخت ………. A difficult exam خانه قدیمی …………An old house جایگاه صفت در جمله: 1.قبل از …

صفت برابری در انگلیسی

صفت برابری در زبان انگلیسی: در زبان انگلیسی از این صفت برای مقایسه دو یا چند چیز که دارای صفات مشترکی هستند استفاده می شود. مثلا در فارسی می گوییم دو نفر هم سن یا هم وزن هستند در انگلیسی برای نشان دادن این حالت از صفت برابری استفاده می …

صفات تفضیلی و عالی در زبان انگلیسی

صفات تفضیلی در انگلیسی: از این صفات برای مقایسه بین دو اسم استفاده می شود. زمانی که در مقایسه دو شخص یا دو چیز یک شخص یا یک چیز صفتی را بیشتر از دیگری دارا است از صفت تفضیلی استفاده می کنیم. این صفات در فارسی پسوند “تر” را می …

صفات فاعلی و مفعولی درانگلیسی | تفاوت صفت فاعلی و مفعولی در انگلیسی

صفات فاعلی و مفعولی: در زبان انگلیسی صفات در انواع مختلفی هستند اما بعضی از صفات با اضافه کردن ed یا ing به آنها ساخته می شوند. صفاتی که با اضافه کردن ing به انها ساخته می شوند صفات فاعلی و صفاتی که با اضافه کردن ed به اخر انها …

100 صفت پر کاربرد در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی صفت کلمه هستند که اسم را از لحاظ ( رنگ، اندازه، شکل و….. )توصیف می کند. ترتيب صفات در زبان انگليسي، جایگاه صفت در زبان انگلیسی از مواردی هستند که در یادگیری صفات از اهمیت زیادی برخوردارند. در جدول زیر لیستی از 100صفت پر کاربرد انگلیسی برای …

انواع صفت ها در زبان انگلیسی | 7 نوع صفت پر کاربرد انگلیسی

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، لیست لغات 504 با معنی pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسیو همچنین بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی را معرفی میکند. صفت چیست: صفت کلمه هستند که اسم را از …

صفات ملکی در انگلیسی | جملات انگلیسی و مثال با صفات ملکی

صفت چیست؟ صفات کلماتی هستند که اسم را از لحاظ ( رنگ، اندازه، شکل و….. )توصیف می کنند. در زبان فارسی معمولا صفت بعد از اسم می ایند ولی در زبان انگلیسی صفت قبل از اسم می ایند. به مثال های زیر دقت کنید: ایده جالب ……… A interesting idea …