اسم جمع در انگلیسی | اسامی که همیشه جمع هستند

اسامی جمع در زبان انگلیسی: در زبان انگلیسی اسامی جمع اسم هایی هستند که به صورت مفرد نوشته می شوند ولی به یک مجموعه یا گروه اشاره می کنند این گروه می تواند گروه انسان، حیوان، اشیا و …. باشد. برای مثال کلمه team را در نظر بگیرید. این کلمه …

اسامی جمع در انگلیسی | جمع بستن درزبان انگلیسی | plural nouns

اسامی از نظر تعداد به دو دسته تقسیم می شوند: مفرد (singular): برای یک مکان، شی یا یک نفر جمع(plural): برای بیش از یک مکان، شی یا یک نفر جمع بستن اسامی در انگلیسی: اسم هایی که مفرد هستند با اضافه کردن s به انتهای آنها جمع بسته می شوند. …

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی

اسامی شمارش و غیر قابل شمارش یکی از مهم ترین مباحث در یادگیری زبان انگلیسی هستند. کدام اسامی قابل شمارش ان کدام اسامی غیر قابل شمارش؟ از کجا بفهمیم یک اسم قابل شمارش و یا غیر قابل شمارش است؟ این سوالات رایج ترین مشکلاتی هست که اکثر زبان آموزان در …

اسامی در انگلیسی

اسامی nouns: اسم چیست؟ جایگاه اسم در جمله کجاست؟ چگونه اسم را در جمله تشخیص دهیم؟ یکی از پرکاربردترین موارد در زبان انگلیسی اسامی یا همان nouns هستند. در این آموزش قصد داریم به رایج ترین سوال زبان آموزان که اسم چیست؟ انواع اسم در انگلیسی، روش های تشخیص اسم …