وجه مجهول در زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی جملات مجهول | گرامر passive

وجه مجهول در زبان انگلیسی: جملات مجهول جملاتی هستند که در انها اسمی از فاعل برده نمی شود و تاکید روی فعل جمله یا مفعول است. در این جملات وجود فاعل اهمیتی ندارد و مهم نیست چه کسی است. در جملات معلوم بر خلاف جملات مجهول فاعل مشخص است و …

حال کامل استمراری در انگلیسی | گرام Present Perfect Continuous

گذشته حال کامل استمراری در زبان انگلیسی عملی را نشان می هد که در گذشته اتفاق افتاده و تا زمان حال ادامه داشته است یا به عبارتی در گذشته اتفاق افتاده ولی تاثیرش در زمان حال باقی مانده است. تفاوت حال کامل با حال کامل استمراری در این است که …

گذشته استمراری در انگلیسی | گرامر past continuous

گذشته استمراری در زبان انگلیسی عملی را نشان می هد که در گذشته اتفاق افتاده و پروسه ان تا مدتی ادامه داشته است . به مثال های زیر دقت کنید: او ساعت 10 مشغول درس خواندن بود. پدرم کل دیروز را مشغول تعمیر ماشینش بود. سارا مشغول صحبت با دوستش …

گذشته کامل استمراری در انگلیسی | گرامر Past Perfect Continuous

گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی عملی را نشان می هد که در گذشته قبل از عمل دیگری انجام شده است و تا زمان خاصی ادامه دار بوده است. زمان گذشته کامل استمراری که با دو عنوان “Past Perfect Continuous” و “Past Perfect Progressive” در زبان انگلیسی شناخته می‌شود. به …

زمان اینده با going to | گرامر زمان اینده با going to

be going to در انگلیسی: زمان be going to در زبان انگلیسی عملی را نشان می کند که از قبل تعیین یا برنامه ریزی شده است. ترجمه آن در زبان فارسی معادل “قرار است” یا “قصد دارم” است. به مثال های زیر توجه کنید: من امشب قصد دارم با دوستانم …

آینده ساده در زبان انگلیسی | گرامر اینده ساده با will

زمانی که میخواهیم در مورد اینده صحبت کنیم از آینده ساده و going to استفاده می کنیم. این دو عملی را نشان می دهند که در اینده قرار است اتفاق بیفتد با این تفاوت که اگر عمل از قبل برنامه ریزی شده باشد از going to و اگر بدون برنامه …

حال استمراری در انگلیسی | اموزش گرامر present continuous

حال استمراری در زبان انگلیسی بیانگر عملی است که در لحظه در حال انجام است یا به طور موقت در حال انجام اند. یکی از رایج‌ترین و پرکاربرد‌ترین وجه‌ها در گرامر زبان انگلیسی حال استمراری است. این زمان در فارسی معادل ” دارم ” ، ” داری” و … است. …

آینده استمراری در انگلیسی | اموزش گرامر Future continuous

اینده استمراری در زبان انگلیسی عملی ادامه‌دار در آینده را تاکید می کند. به عبارتی دیگر اگر عملی در زمان مشخصی از آینده در حال انجام شدن باشد و ادامه داشته باشد از زمان آینده استمراری استفاده می کنیم. این زمان اغلب با زمان حال ساده به کار می رود …

آینده کامل در انگلیسی | اموزش گرامر future perfect

زمان اینده کامل در زبان انگلیسی بیانگر اتفاقاتی است که در زمان مشخصی شروع و پایان می یابند. به عبارتی زمانی که می خواهیم نشان دهیم عملی زودتر از عمل دیگر پایان می یابد از زمان اینده کامل استفاده می کنیم. .By the time I come back to Paris, I …

حال ساده در انگلیسی | اموزش گرامر simple present

حال ساده یکی از پر کابرد ترین زمان ها در انگلیسی است و عملی را نشان می دهد که در زمان حال در حال انجام است. این عمل می تواند کار های روزمره، حقایق علمی، کارهای برنامه ریزی شده و …. باشد. به مثال زیر دقت کنید: من هر روز …