افعال حرکتی و حالتی در زبان انگلیسی | کاربرد stative and dynamic verbs

افعال در زبان انگلیسی: در زبان انگلیسی دو نوع فعل وجود دارد: 1- افعال حرکتی(کنشی) 2- افعال حالتی افعال حرکتی(کنشی) در زبان انگلیسی: افعال حرکتی یا action verbs عملی را نشان می دهند که به صورت فیزیکی و حرکتی انجام می شود. نکته مهم در مورد این افعال این است …

فعل وجهی must, have to در انگلیسی

افعال وجهی(ناقص) در زبان انگلیسی افعالی هستند که به فعل اصلی کمک می کنند و برای بیان توانایی‌ها، اجازه، تقاضاها، پیشنهادها، توصیه‌‌ها و … استفاده می‌شوند به این افعال، افعال ناقص نیز گفته می شود. این افعال همیشه به شکل ساده می آیند و در زمان های مختلف s,es, یا …

فعل وجهی will, would در انگلیسی

افعال وجهی(ناقص) در زبان انگلیسی افعالی هستند که به فعل اصلی کمک می کنند و برای بیان توانایی‌ها، اجازه، تقاضاها، پیشنهادها، توصیه‌‌ها و … استفاده می‌شوند به این افعال، افعال ناقص نیز گفته می شود. این افعال همیشه به شکل ساده می آیند و در زمان های مختلف s,es, یا …

فعل وجهی shall , should در انگلیسی

افعال وجهی(ناقص) در زبان انگلیسی افعالی هستند که به فعل اصلی کمک می کنند و برای بیان توانایی‌ها، اجازه، تقاضاها، پیشنهادها، توصیه‌‌ها و … استفاده می‌شوند به این افعال، افعال ناقص نیز گفته می شود. این افعال همیشه به شکل ساده می آیند و در زمان های مختلف s,es, یا …

فعل وجهی can و could در انگلیسی

افعال وجهی(ناقص) در زبان انگلیسی افعالی هستند که به فعل اصلی کمک می کنند و برای بیان توانایی‌ها، اجازه، تقاضاها، پیشنهادها، توصیه‌‌ها و … استفاده می‌شوند به این افعال، افعال ناقص نیز گفته می شود. این افعال همیشه به شکل ساده می آیند و در زمان های مختلف s,es, یا …

کاربرد would | همه نکات گرامری در مورد ان با مثال

در این اموزشات به شما اموزش گرامر انگلیسی از پایه تا پیشرفته، لغات پرکاربرد زبان انگلیسی، تلفظ صحیح کلمات انگلیسی، داستان های کوتاه انگلیسی با ترجمه را به شما معرفی خواهیم کرد. فعل would در زبان انگلیسی: فعل would یکی از پر کاربرد ترین افعال در زبان انگلیسی است. would …

مفعول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی | لرنیش

مفعول چیست: مفعول کسی است که کار روی ان انجام می شود. و در پاسخ به چه کسی را؟ و یا چه چیزی را؟ می اید. انواع مفعول در زبان انگلیسی: 1- مفعول مستقیم 2- مفعول غیر مستقیم مفعول مستقیم: در زبان انگلیسی مفعول مستقیم مفعولی است که کار مستقیما …

افعال ربطی در زبان انگلیسی | لیست افعال ربطی در انگلیسی

افعال ربطی(link verbs) در زبان انگلیسی افعالی هستند که نشان دهنده انجام کاری نیستند و به مفعول، اسم یا صفت نیازی ندارند به عبارت دیگر خنثی هستند. این افعال فاعل را به اسم، صفت، جمله و …. که درباره ان (فاعل) اطلاعاتی بیشتری به ما می دهد وصل می کند. …

افعال دو مفعولی در زبان انگلیسی

مفعول چیست: قبل از توضیح در مورد مطلب اصلی لازم است تا در مورد مفعول و نقش آن در جمله و نحوه تشخیص آنها در جمله بیشتر آشنا شویم. مفعول کسی است که کار روی ان انجام می شود در واقع اطلاعات بیشتر در مورد فاعل می دهد و در …

فعل وجهی may و might در انگلیسی

افعال وجهی(ناقص) در زبان انگلیسی افعالی هستند که به فعل اصلی کمک می کنند و برای بیان توانایی‌ها، اجازه، تقاضاها، پیشنهادها، توصیه‌‌ها و … استفاده می‌شوند به این افعال، افعال ناقص نیز گفته می شود. این افعال همیشه به شکل ساده می آیند و در زمان های مختلف s,es, یا …