افعال کمکی وجهی

افعال وجهی(ناقص) در زبان انگلیسی افعالی هستند که به فعل اصلی کمک می کنند و برای بیان توانایی‌ها، اجازه، تقاضاها، پیشنهادها، توصیه‌‌ها و … استفاده می‌شوند به این افعال، افعال ناقص نیز گفته می شود. این افعال همیشه به شکل ساده می آیند و در زمان های مختلف s,es, یا …

افعال وجهی در زبان انگلیسی

افعال وجهی(ناقص) در زبان انگلیسی افعالی هستند که به فعل اصلی کمک می کنند و برای بیان توانایی‌ها، اجازه، تقاضاها، پیشنهادها، توصیه‌‌ها و … استفاده می‌شوند به این افعال، افعال ناقص نیز گفته می شود. این افعال همیشه به شکل ساده می آیند و در زمان های مختلف s,es, یا …

تفاوت must و have to

در زبان انگلیسی برای بیان اجبار از افعال زیراستفاده می شود: افعال should/ ought to: از فعل should برای بیان پیشنهاد، نظر، ونصیحت استفاده می شود. به مثال های زیر دقت کنید: .You should be more careful تو باید بیشتر مراقب باشی. ?Should I wear a tie کراوات بزنم؟ .People …

100 فعل پر کاربرد انگلیسی

در زبان انگلیسی افعال زیادی وجود دارد. در این مطلب می خواهیم 100 فعل پر کاربرد انگلیسی را به شما معرفی کنیم: لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما لیست افعال انگلیسی با معنی فارسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، لغات انگلیسی با معنی و تلفظ …

افعال to be در زبان انگلیسی | گرامر و کاربرد am, is, are, was, were

فعل be یکی از پر کاربرد ترین فعل ها در زبان انگلیسی است. این فعل به معنی “بودن” است و یک فعل بی قاعده است بنابراین شکل این فعل در حالت و زمان های مختلف متفاوت است. فعل be در زمان حال ساده: فعل be در زمان حال ساده به …

افعال مدال در انگلیسی | گرامر زبان انگلیسی افعال مدال

در زبان انگلیسی افعال مدال(modal verbs) افعالی هستند که توانایی و امکان انجام کاری را نشان می دهند. این افعال نقش فعل کمکی را دارند و بعد از آنها فعل به صورت ساده می آید. رایج ترین افعال مدال: ساختار افعال مدال: افعال وجهی فقط در زمان حال استفاده می …

افعال کمکی در زبان انگلیسی

فعل کمکی چیست: افعال کمکی (auxiliary verbs) افعالی هستند که که همراه با فعل اصلی در جمله قرار می گیرند. این افعال سوالی، منفی، مثبت بودن و زمان فعل را نشان می دهند . به مثال های زیر دقت کنید: .She is playing volleyball او دارد فوتبال بازی می کند. …

افعال حسی در زبان انگلیسی | کاربرد افعال حسی در جمله

افعال حسی (Sensory Verbs) افعالی هستند که حواس پنجگانه (شنیدن، بوییدن، چشیدن، شنیدن و دیدن) را توصیف می کنند. به مثال های زیر دقت کنید: .She looks happy او به نظر خوشحال می اید. .Ice cream tastes strawberry بستنی مزه توت فرنگی می دهد. در جملات بالا همانطور که می …

افعال لازم و متعدی در زبان انگلیسی | Transitive and intransitive

فعل از نظر نیاز یا عدم نیاز به مفعول به دو دسته تقسیم می شوند: 1- افعال لازم 2- افعال متعدی افعال متعدی(Transitive Verbs): افعالی هستند که برای تکمیل معنای جمله نیاز به به مفعول مستقیم دارند. این افعال بدون مفعول ناقص هستند. مفعول مستقیم می تواند شخص یا اشیا …

افعال بی قاعده در انگلیسی | لیست کامل افعال بی قاعده انگلیسی با معنی

در زبان انگلیسی افعال به دو دسته افعال با قاعده و افعال بی قاعده تقسیم می شوند. افعال بی قاعده افعالی هستند که شکل گذشته و حالت سوم فعلشان ed نمی گیرد و شکل گذشته و سوم آنها کاملا با فعل متفاوت است. در جدول زیر لیستی از افعال بی …