سایت اموزش زبان انگلیسی

فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
سایت اموزش زبان انگلیسی

سایت اموزش زبان انگلیسی

ضمایر نامعین درانگلیسی | همه چیز درباره ضمایر نامعین با مثال

ضمایر نا معین در زبان انگلیسی(Indefinite Pronouns): ضمایر نا معین یا Indefinite Pronouns ضمایری هستند که به شخص، چیز یا مکان نا مشخص یا مبهم اشاره می کنند. به عبارتی دیگر زمانی از این ضمایر استفاده می کنیم که شخص یا چیز برای ما مشخص نباشد. این ضمایر در فارسی …

ضمایر نسبی در انگلیسی | همه چیز درباره ضمایر نسبی با مثال

ضمایر نسبی در زبان انگلیسی(Relative Pronouns): ضمایر نسبی در انگلیسی رابطه یک اسم با موضوعی خاص نشان می دهند. ضمایر نسبی بعد از اسم یا ضمیر که درباره آن توضیح می دهند می آیند. به جمله زیر دقت کنید: .The girl who has red dress, is my friend دختری که …

ضمایر انعکاسی در انگلیسی | مثال برای reflexive pronoun

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی(Reflexive Pronouns): ضمایر انعکاسی در انگلیسی هنگامی که فاعل و مفعول یکسان هستند به عنوان مفعول استفاده می شوند و در زبان فارسی به معنای “خود” هستند. به مثال زیر دقت کنید: .He is proud of himself او به خودش افتخار می کند. در جمله بالا …

ضمایر اشاره در انگلیسی |آموزش کامل گرامر ضمایر اشاره با مثال

لرنیش در درس های اموزشی به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf، کلمات پرکاربرد انگلیسی، صفات ملکی در انگلیسی، ضمایر ملکی در انگلیسی و بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی معرفی می کند. ضمایر اشاره در زبان انگلیسی(demonstrative pronoun): ضمایر اشاره در زبان انگلیسی برای اشاره کردن به چیزی استفاده می …

اسامی ملکی در زبان انگلیسی

اسامی ملکی possessive nouns: متعلق بودن یک اسم بر دیگری را نشان می دهند. برای نشان دادن این رابطه از آپاستروف (s) استفاده می کنیم. در زبان انگلیسی بر خلاف زبان فارسی پسوند مالکیت به اسم مالک اضافه می شود. از اپاستروف (s) برای موارد زیر استفاده می شود: نشان …

ضمایر ملکی | مثال برای Possessive pronoun

در زبان انگلیسی ضمیر کلمه ای است که جای اسم می نشیند. ضمایر ملکی ضمایری هستند که مالکیت را نشان می دهند و جانشین اسم می شوند و معانی آنها معادل (مال من، مال تو، مال او، مال ما، مال شما، مال آنها) است. انواع ضمایر ملکی: The book is …

ضمایر مفعولی | کاربرد ضمایر مفعولی به همراه مثال

ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی: ضمایر مفعولی ضمایری هستند که نقش مفعول جمله را دارند. مفعول کسی هست که کار روی آن انجام می شود. مفعول می‌توانند مفعول مستقیم یا غیر مستقیم و یا مفعول حرف اضافه باشد. تشخیص ضمایر انگلیسی در گرامر زبان انگلیسی اهمیت زیادی دارد. به جمله …

ضمایر فاعلی | همه چیز در مورد ضمایر فاعلی

  مهم ترین کاربرد استفاده از ضمایر جلوگیری از تکرار اسم هست که از اهمیت زیادی بر خوردار اند و تاثیر زیادی در لهجه نیتیو شما دارند . اگر از این ضمایر به درستی استفاده شوند لهجه شما زیباتر و شفاف تر خواهد شد. انواع زیادی از ضمایر در زبان …

100 فعل پر کاربرد دو قسمتی در زبان انگلیسی

همان‌طور که می‌دانید واژه phrase در زبان انگلیسی به معنی گروهی از واژه‌ها است. معمولا از یک فعل اصلی به همراه یک یا دو Particle (حرف اضافه یا قید) ساخته می‌شوند ولی در معنی تفاوت زیادی با فعل اصلی دارند. به این گونه فعل ها افعال مرکب یا افعال چند …

افعال دو قسمتی (دو کلمه ای) در زبان انگلیسی

همان‌طور که می‌دانید واژه phrase در زبان انگلیسی به معنی گروهی از واژه‌ها است. معمولا از یک فعل اصلی به همراه یک یا دو Particle (حرف اضافه یا قید) ساخته می‌شوند ولی در معنی تفاوت زیادی با فعل اصلی دارند. به این گونه افعال افعال مرکب یا افعال چند بخشی …