فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
ضمایر ملکی |  مثال برای Possessive pronoun

ضمایر ملکی | مثال برای Possessive pronoun

در زبان انگلیسی ضمیر کلمه ای است که جای اسم می نشیند. ضمایر ملکی ضمایری هستند که مالکیت را نشان می دهند و جانشین اسم می شوند و معانی آنها معادل (مال من، مال تو، مال او، مال ما، مال شما، مال آنها) است.

انواع ضمایر ملکی:

ضمیر ملکی
معنی
mine مال من
yours مال تو
hers مال او (مونث)
his مال او (مذکر)
its مال او (اشیا یا حیوان)
ours مال ما
yours مال شما
theirs مال آنها

The book is yours.

این کتاب مال شماست.

These books are mine.

این کتاب ها مال من است.

The necklace is yours.

این گردنبند مال شماست.

This house is theirs.

این خانه مال آنهاست.

سایت لرنیش در ادامه صفات ملکی در انگلیسی و انواع ضمایر ملکی و مثال برای ضمایر ملکی در انگلیسی را به شما معرفی می کند.

تفاوت صفات ملکی با ضمایر ملکی:

یکی از رایج ترین اشتباهات زبان اموزان اشتباه گرفتن ضمایر ملکی با صفات ملکی است. ضمایر ملکی معمولا جانشین اسم می شوند اما صفات ملکی قبل از اسم ظاهر می شوند. برای درک بهتر مطلب به مثال زیر دقت کنید:

.This is my piano

This piano is mine.

این پیانوی من است.

جملات بالا در معنا یکسان هستند ولی در ساختار متفاوت هستند با این تفاوت که در جمله اول از صفات ملکی استفاده کردیم و در جمله دوم از ضمیر ملکی.

جدول ضمایر ملکی و صفات ملکی:

مثال هایی از صفات ملکی و ضمایر ملکی:

I prefer our house to theirs.

من خانه خودمان را به آنها ترجیح میدهم.

Her hair looks better than yours.

مو او بهتر از مال تو به نظر میرسد.

My cooking is better than his.

آشپزی من از او بهتر است.

That car isn’t hers.

آن ماشین مال او نیست.

This coat isn’t mine.

این کت مال من نیست.

اشتباهات رایج در استفاده از صفات و ضمایر ملکی:

Her bag is black, my bag is white => mine is white.

کیف او مشکی است. کیف من سفید است.

Is this bike your bike? => Is this bike yours?

آیا این دوچرخه مال شماست؟

Is that Fred’s car?

No, it’s my car => No, it’s mine.

ایا این خانه فرد است؟

قبل از اسامی ing دار از صفات ملکی استفاده می شود:

Monica teaches math. Her teaching is excellent.

مونیکا ریاضی درس می دهد. تدریس او عالی است.

اشتباه گرفتن it’s با its:

بیشتر زبان اموزان این دو را با هم اشتباه می کنند و در هنگام استفاده از ضمیر ملکی از اپاستروف ‘ استفاده می کنند که معادل It’s= it is است.

توجه داشته باشید در استفاده از ضمایر ملکی از آپاستروف ‘ استفاده نمی شود:

The cat lost its baby .

گربه بچه اش را از دست داد.

بعد از حرف اضافه of از ضمایر ملکی استفاده می شود:

Jack is a friend of mine.

Jack is a friend of me.

own در صفات ملکی:

own به همراه صفت ملکی جانشین اسم می شود و مالکیت خود شخص نسبت به چیزی را نشان می دهد.

.She sew her own clothes

او لباس هایش را خودش می دوزد.

.He has his own house

او خانه خودش را دارد.

تمرین ها:

.I buy a new bike. ______ bike is black

من یک دوچرخه جدید خریدم. دوچرخه من مشکی است.

A. mine

B. my

c. me

Whose car is this? Is it ______ ?

من یک دوچرخه جدید خریدم. دوچرخه من مشکی است.

A. your

B. you

c. yours

This wallet is not mine, maybe it belongs to ______ .

این کیف پول مال من نیست. شاید مال او باشه.

A. his

B. him

c. he

Can you tell me the time? I can’t find _____ watch.

می تونی ساعت رو به من بگی؟ نمی تونم ساعتم را پیدا کنم.

A. mine

B. me

c. my

Are these ______ clothes? Yes, these are _______ .

آیا لباس ها مال آنهاست؟ بله, لباس ها مال آنها است.

A. their – them

B. they – theirs

c. their – theirs

پاسخ ها:

1. c .5.………………b .4 ……………. b . 3 ……….. c . 2 …………. b

مطالب مرتبط:

ضمایر فاعلی در انگلیسی

ضمایر نسبی در انگلیسی

ضمایر اشاره در انگلیسی

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *